... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

8. DENÍK ČLENA

 

Deník člena kroužku, obdrží každý člen kroužku který má odevzdanou řádně vyplněnou a podepsanou střediskovou přihlášku do kroužku a taktéž GDPR kroužku, dále vlastní tričko kroužku s přišitým funkčním štítkem a odbornostním kroužkem (na správném místě). Po získání deníku člena kroužku je od této chvíle člen kroužku bodován dle daného bodovacího řádu daného bodovacího období.

Deník člena kroužku obsahuje základní pravidla bodování, základní pravidla chování člena kroužku, pravidla NERFLIGY České republiky, pravidla Moravskoslezské NERFLIGY a kodex hráče. Dále pak vyobrazení jednotlivých hodností a vyobrazení odborností.

Deník si člen kroužku řádně označí a podepíše, vloží do fólie a přidá funkční propisku. Deník pak člen nosí na všechny své pravidelní tréninky, soustředění, soutěže a akce. Do deníku si zapisuje body a trefy získané na těchto trénincích, soustředění a akcích, kdy získává losovací razítka pro závěrečné losování.

 

- takže pokud jste došly ve čtení až sem, klikněte níže na odkaz myškou a pokračujte na další info stránku -

 

... vzájemná spolupráce ...

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode