... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

3. ČLENSKÉ - PLATBA KROUŽKU, AKCÍ, SOUSTŘEDĚNÍ, SOUTĚŽÍ.

 

Pokud jste se tedy dostali až na tuto stránku, znamená to, že jste se již zúčastnili prvního tréninku. Tudíž máte odevzdanou a řádně vyplněnou přihlášku Vašeho dítěte do kroužku spolu se stránkou GDPR střediska a zároveň i odevzdané GDPR kroužku. Zároveň jste se rozhodli, že Vaše dítě bude dále pokračovat v této kroužkové činnosti. Tudíž zbývá další krok, a to uhradit členský příspěvek na dané pololetí školního roku.

1. V přihlášce jste uvedli kontaktní email, bez kterého nelze činit jakékoli kroky, informovat o novinkách, soutěžích a akcích Vašeho dítěte (tedy komunikovat s vedením kroužku a střediska). Na tento kontaktní email Vám středisko zašle platební příkaz v kterém jsou uvedeny všechny informace ohledně dané platby kroužku (hlavně číslo účtu a variabilní symbol Vašeho dítěte pro tuto platbu a časový okyn dokdy uhradit).

2. ž teprve na základě zaslaného platebního příkazu a daného variabilního symbolu, můžete činit kroky k uhrazení kroužkovného. Bez tohoto platebního příkazu a unikátního variabilního symbolu Vašemu dítěti pro tuto platbu, tuto platbu nelze provést. Pokud by jste přesto učinili bez daného uvedení variabilního čísla - bude platba skoro nedohledatelná a Vaše dítě bude zbytečně vedeno jako člen, s neuhrazeným kroužkovným a nebude mu umožněno pokračovat v této činnosti.

3. Způsob provedení platby po doručení tohoto platebního příkazu je pouze na Vás. Lze uhradit převodem z účtu (maximálně hodinová transakce), uhradit složenkou (trvá až 5 dní), nebo uhradit hotovostně na recepci střediska (vždy do 19:00 hodin) nebo na oddělení ekonomie na středisku (do 16:00 hodin).

Ekonomické oddělení střediska vždy jednou za dva pracovní dny aktualizuje provedené platby, které pak vidí i daný vedoucí kroužku v elektronickém deníku daného kroužku. Pokud je nesrovnalost a vedoucí kroužku Vás na tuto finanční nesrovnalost upozorní, vždy ji řešte pouze s ekonomickým oddělením střediska a nikoli s daným vedoucím kroužku. Vedoucí kroužku nemá přístup do finančního systému střediska. 

Kontakty na finanční středisko uvádím zde níže:

 

účetní správce majetku

Pavlína Gletová

tel: 596 311 530

email: pavlina.gletova@juventus.cz

 

účetní, pokladní

Petra Pechová

tel: 596 311 530

email: petra.pechova@juventus.cz

 

pracovník oddělení

Irena Gorecká

tel: 596 311 530

email: sekretariat@juventus.cz

 

Tyto informace platí i v případě platby jakékoli akce, soustředění nebo soutěže. Kdy vždy vyčkáte na platební příkaz v kterém je vždy uveden jiný variabilní symbol pro Vaše dítě, pro danou akci, soustředění nebo soutěž. Nezapomeňte tedy že žádný variabilní symbol není univerzální! 

Pokud se stane že Vám platební příkaz nepřijde, podívejte se nejprve v daném emailu do spamu a pokud ani zde nebude, kontaktujte tedy pak vedoucího kroužku. Kontakt na vedoucího kroužku (hlavního trenéra zde níže):

 

vedoucí kroužku - hlavní trenér

Zdeněk Uriček

tel: 733 439 519

email: Ur.Zd@seznam.cz

 

- takže pokud jste došly ve čtení až sem, klikněte níže na odkaz myškou a pokračujte na další info stránku -

 

... základní vybavení člena ...

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode