... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA

 

V období od června - ledna, probíhají jednotlivá postupová kola NERFLigy České republiky. Vždy nejprve místní (okresní) přes oblastní (krajské) až nakonec celorepublikové. Celorepublikovým kolem je pak celá sezóna ukončena a končí tak i možnost setkávat se s jinými středisky a kluby v rámci postupových kol této NERFLigy České republiky. Nastává takzvané prázdné období v kterém žádné oficiální zápasy NERFLigy nejsou, pokus se snad nedomluví některá střediska, kroužky nebo kluby na vzájemných přátelských zápasech.

Děti našich středisek chtějí hrát, chtějí se zdokonalovat, vyzkoušet si své nabité zkušenosti a nové taktiky. Většinou se však už ve vlastnmích kroužcích a klubech natolik znají že ví co mohou jeden tým od druhého čekat a proto jsme hledali alternativu. Několik organizátorů místních kol (okresních) v Moravskoslezském kraji (Bruntál, Karviná, Kopřivnice a Ostrava) se sešlo a rozhodli se dát dohromady nultý pokusný ročník Moravskoslezské NERFLigy. Tato Moravskoslezská NERFLiga je prozatím pouze doplňkem v období mezi sezónami NERFLigy České republiky, kdy u Moravskoslezké NERFLigy nejde o postupové závody.

Tyto uvedené čtyři střediska se dohodli na konání tříkolového utkání v období únor - květen, kdy každé proběhne na jednom z uvedených středisek organizátora místních kol NERFLigy ČR. Do každého utkání může výše uvedené každé středisko přihlásit až dva své tříčlenné týmy v kategorii do 9 ti let, do 12 ti let a od 13 ti let do 15 ti let. Tyto týmy budou dle předem nastaveného herního klíče hrát vzájemné zápasy v daném kole Moravskoslezské  NERFLigy a dle umístění pak získají body pro své zůčastněné středisko. Tyto získané body se připisují za všechny kola Moravskoslezské NERFLigy danému zůčastněnému středisku a součet bodů za všechny čtyři kola pak určí pořadí umístěných středisek.

Do každého kola Moravswkoslezské NERFLigy, tak může každé středisko nominovat jiný tým a jiné hráče na základě jejich vlastních kritérii. Je tak umožněno si zaqhrát více týmům a umožněna účast více dětí v kraji. A toto je základní kritérium proč vznikl nultý ročník Moravskoslezské NERFLigy.

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode