... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA

 

V období od září - ldubna, probíhají jednotlivá postupová kola NERFLigy České republiky. Vždy nejprve místní (okresní) přes oblastní (krajské) až nakonec celorepublikové (finále). Celorepublikovým kolem je pak celá sezóna ukončena a končí tak i možnost setkávat se s jinými středisky a kluby v rámci postupových kol této NERFLigy České republiky. Nastává takzvané prázdné období v kterém žádné oficiální zápasy NERFLigy nejsou, pokus se snad nedomluví některá střediska, kroužky nebo kluby na vzájemných přátelských zápasech.

Děti našich středisek chtějí hrát, chtějí se zdokonalovat, vyzkoušet si své nabité zkušenosti a nové taktiky. Většinou se však už ve vlastnmích kroužcích a klubech natolik znají že ví co mohou jeden tým od druhého čekat a proto jsme hledali alternativu. Několik organizátorů místních kol (okresních) v Moravskoslezském kraji (Bruntál, Karviná, Kopřivnice a Ostrava) se sešlo a rozhodli se dát dohromady nultý pokusný ročník Moravskoslezské NERFLigy. Tato Moravskoslezská NERFLiga byla prozatím pouze doplňkem v období mezi sezónami NERFLigy České republiky, kdy u Moravskoslezké NERFLigy nejde o postupové závody.

Tyto uvedené čtyři střediska se dohodli na konání tříkolového utkání v období říjen - květen, kdy každé probíhá na jednom z uvedených středisek organizátora místních kol NERFLigy ČR. Do každého utkání může výše uvedené každé středisko přihlásit určený počet tříčlenných týmů v kategorii MINI (do 9 ti let), MLADŠÍ (do 12 ti let) a STARŠÍ (od 13 ti let do 15 ti let). Tyto týmy hrají dle předem nastaveného herního klíče  vzájemné zápasy v každém daném kole Moravskoslezské  NERFLigy a dle umístění pak získají body pro své zůčastněné střediska. Tyto získané body se sčítají za všechny kola Moravskoslezské NERFLigy danému zůčastněnému středisku a součet bodů za všechny čtyři kola pak určí pořadí umístěných středisek. Vítězné středisko pak obdrží putovní pohár v dané kategorii a je jeho držitelem do další sezóny.

Do každého kola Moravskoslezské NERFLigy, tak může každé středisko nominovat jiný tým a jiné hráče na základě jejich vlastních kritérii. Je tak umožněno si zahrát více týmům a umožněna účast více dětí v kraji. Zvláště pak těm, které nemají moc šancí se probojovat v postupovém závodu NERFLIGY ČR a zažít soutěžní atmosféru. A toto je základní kritérium proč vznikla Moravskoslezska NERFLiga.

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode