... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

PRAVIDLA MSKN 2023

 
Aktuální pravidla Moravskoslezské NERFLIGY pro sezónu 2023 k nahlédnutí i ke stažení, pro všechny zůčastněné organizace v tomto ročníku (jsou v podobě PDF).
 
 
 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MORAVSKOSLEZSKÉ NERFLIGY 2023

A. ORGANIZAČNÍ ČÁST

 

1A. CO JE TO MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA.

Tyto organizační a základní herní pravidla Moravskoslezské NERFLIGY (dále jen MSKN) jsou určeny a vytvořeny, pouze pro vnitřní potřebu jejich organizátorů, případně dalších účastníků MSKN. Jejich úpravu nebo změnu lze vždy provézt pouze se souhlasem všech jednotlivých zástupců rady MSKN na jejich základě se pak jimi řídí všechny zúčastněné organizace dané MSKN a jednotlivých kol.

 

2A. DRUH SOUTĚŽE.

Jde o nepostupovou čtyř kolovou soutěž tříčlenných družstev využívajících airsoftových blasterů (pistolek) systému „Nerf“, s náboji z polyuretanové pěny na standardní šipky elite / accustrike a podobné (nemusí jít nutně o originály).

 

3A. ORGANIZÁTOŘI.

Organizátorem je rada Moravskoslezské Nerfligy (dále MSKN), která si na každý ročník může určit koordinátora pro daný ročník. Rada se skládá ze zástupců jednotlivých zakladatelských organizací MSKN, které jsou aktivně zapojené do této MSKN a většinou i pořádají základní kola daného ročníku. Zástupci rady MSKN se schází na pracovní poradu k danému ročníku na základě vyzvání určeného koordinátora daného ročníku (popřípadě sdělí svůj názor jinou požadovanou formou). Každý člen rady MSKN je samostatný subjekt (s jedním hlasem). Každý zakladatel může přizvat, se souhlasem dalších zakladatelských organizací, do daného ročníku další subjekty soutěže. Zakladatelské organizace jsou:

 

1. SVČ Bruntál - Jan Franek

2. SVČ Juventus, Karviná - Zdeněk Uriček

3. DDM Kopřivnice, - Dan Brhel

4. SVČ Ostrava  - Moravská Ostrava -  Ondřej Bílek

 

4A. KLÍČ TURNAJŮ.

Vzhledem že jde o nepostupovou soutěž skládající se ze tří - čtyř kol (kdy poslední kolo je finále s vyhlašováním výsledků), jde tedy o jednoúrovňovou soutěž.

 

5A. BODOVÁNÍ TURNAJŮ.

Soutěž MSKN, se skládá ze třech - čtyřech kol, kdy v každém kole získává zúčastněná organizace body na základě celkového umístění jeho jednotlivých nasazených družstev v každé kategorii zvlášť. Součet získaných bodů za všechny čtyři kola soutěže v daném ročníku danou organizací, pak určí pořadí jednotlivých zúčastněných organizací daného ročníku MSKN. Vítězná organizace v dané kategorii, pak obdrží po ukončení finálového kola putovní pohár MSKN.

 

6A. ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ.

Jsou určeny tři herní kategorie, kdy za každou kategorii může účastnická organizace MSKN vyslat určený maximální počet herních týmů. Hráče je možné v této sezóně postaršit (nikoli omladit) o jednu kategorii výše, s tím že postaršený hráč musí sezónu dohrát v takové kategorii, v které v dané sezóně byl postaršen. Kategorie tedy jsou:

 

A) MINI:  6 – 9 let (počítá se věk dovršený v kalendářním roce 2022)

B) MLADŠÍ: 10 – 12 let (počítá se věk dovršený v kalendářním roce 2022)

C) STARŠÍ: 13 – 15 let (počítá se věk dovršený v kalendářním roce 2022)

 

7A. POČET HERNÍCH TÝMŮ.

Každá účastnická organizace smí vyslat do každého kola v dané kategorii, maximálně určený počet herních týmů. Každý herní tým tvoří 3 aktivní hráče (popřípadě lze vzít i náhradníka). Minimální počet herních týmů při dodržení všech herních kategorii musí být dodržen, kdy maximální určený počet si v každé kategorii určuje organizátor daného kola. Maximální počty jsou:

 

A) MINI - 2 herní tým

B) MLADŠÍ - 2 herní týmy

C) STARŠÍ - 2 herní tým

 

8A. PŘIHLÁŠKY.

Každý organizátor jednotlivého kola daného ročníku MSKN, zveřejní propozice daného kola a změny včas (aby měli všichni stejné možnosti zareagovat na případné změny). Tedy alespoň nejpozději 30 dnů, před samotným kolem této soutěže. Zveřejnění proběhne veřejně na webových stránkách MSKN (zašle administrátorovi k případnému zveřejnění), a veřejně na facebookových stránkách organizátorů (uzavřená skupina) nebo emailem. Organizátor určuje organizační věci svého kola (startovné, zahájení a ukončení kola, způsob úhrady startovného a dodání přihlášek atd...) v zaslané včasné informaci.

Propozice budou obsahovat: název soutěže a kola soutěže, kontakt na organizátora, místo konaní včetně datumu i času zahájení (pravděpodobné ukončení), kategorie a počet herních týmů, cena startovného a způsob úhrady, cena ubytování (pokud lze ubytovat), termín dodání přihlášek (forma dodání a na jaký kontakt), případný doprovodný program, pitný režim, ostatní informace (dle potřeb pořadatele).

 

B. PRAVIDLA SOUTĚŽE


1B. KOLBIŠTĚ.

Oficiální kolbiště na MSKN má obdélníkový tvar o minimálních rozměrech 18x9m (standardní hřiště na volejbal) a maximálních rozměrech 28x15m (standardní hřiště na basketbal). Pokud má organizátor možnost mít větší herní plochu, je to možné pouze za dodržení ostatních parametrů kolbiště. Lze i popřípadě kolbiště zmenšit vzhledem k podmínkám organizátora avšak nejvýše o 1 metr na šířku a 2 metry na délku (některé tělocvičny jsou bohužel menší než potřeby kolbiště).

Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště jsou umístěny terče, které jsou vzdáleny 2m od čáry. Není-li to možné, vytvoří se na hřišti brankoviště ve tvaru obdélníku, kterým lze probíhat, ale nelze z něj bodovat, tak aby ze všech třech vnitřních stran obdélníku byl terč ve vzdálenosti minimálně 2 metry.

Kolbiště je rozděleno na dvě poloviny. Na každé polovině jsou rozmístěny 2-4 překážky, s tím, že dvě devátá a desátá společná překážka navíc může být středová. Překážky rozmisťují rozhodčí před turnajem podle vlastního uvážení a v rámci právě probíhajícího turnaje se nesmí posouvat. Podmínkou je aby na každé polovině kolbiště byli minimálně 3 překážky. Jako překážka může být použito standardní vybavení tělocvičny (švédská bedna, koza, žíněnka apod.) bez ostrých hran a rohů. Překážka musí být umístěna nejméně 1 m od hranic kolbiště.

 

02B. TERČ.

Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště 2 metry za hranicí kolbiště (mimo hrací plochu kolbiště) jsou umístěny terče. Terč má otvor s průměrem 35 cm a je upraven tak, aby vstřelený náboj s co největší pravděpodobností zůstal vevnitř. Střed terče je umístěn ve výšce 1,4 – 1,6m. O uznání trefy do terče rozhoduje pokud střela zůstane v terči nebo pokud náboj v terči nezůstal ale zásah viděl rozhodčí - rozhodne rozhodčí. Pokud jsou určeni brankový rozhodčí, určují zda byla či nebyla trefa tito brankový rozhodčí.

 

03B. ROZHODČÍ.

Jednotlivé kola MSKN rozhoduje nejméně čtyři rozhodčí (1 hlavní, tři pomocní), z nichž nejméně jeden je certifikovaný rozhodčí NERFLigy ČR (certifikovaný rozhodčí je účastník školení NERFLIGY ČR nebo proškolený rozhodčí certifikovaným rozhodčím).

O zásahu či přešlapu hráče rozhoduje rozhodčí jedním krátkým hvizdem píšťalky, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče a zároveň hlasitě oznámí číslo zasaženého hráče (stačí i zvolat dané číslo hráče).Trefu oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou, kdy trefa je vždy uznávána pokud šipka zůstane v terči nebo dovnitř terče vletěla a vylétla ven (platnost určuje vždy rozhodčí nebo terčový rozhodčí pokud je určen).

Jakýkoliv fyzický kontakt nebo nevhodné chování mezi protivníky nebo mezi hráči a rozhodčím (i slovní) je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhoduje o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při zásahu, trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

Hráči musí mít bezpodmínečně na očích ochranné brýle (pokud je nemá, lze ho potrestat stejným způsobem, jako fyzický kontakt.). Úmyslné zdržování hry je zakázáno (opět lze trestat stejným způsobem jako fyzický kontakt).

 

4B. TRÉNER - KOUČ.

Trenérem (koučem) může být pouze osoba daného týmu starší 15 ti let, která zrovna v daném turnaji nevykonává funkci rozhodčího. Trenér smí svými pokyny navigovat svůj herní tým z předem určeného místa a nepohybuje se v prostoru pro rozhodčí. Toto určené místo pro trenéra – kouče, je čelní strana kolbiště patřící danému hernímu týmu v daném poločase jako rozehrávající strana.

Trenér smí se svým týmem konzultovat strategii vždy před začátkem zápasu, v době přerušení zápasu a v průběhu mezi poločasy. V průběhu hry je trenér výhradně na předem určeném místě. Hlavní rozhodčí má právo trenéra za porušení pravidel vykázat nebo rozhodnout o penalizaci  (trestné střílení protihráčů, vyloučení trenéra do konce poločasu, vyloučení trenéra do konce souboje, vyloučení trenéra do konce turnaje).

 

5B. HRÁČ.

Hráč je součástí svého herního týmu. Vstupuje do hry společně se svým týmem a bojuje za svůj tým. V případě zásahu protihráčem nebo vlastním hráčem (na pokyn rozhodčího), nebo při vystřelení všech nábojů či zaseknutí zbraně, hráč ihned opouští kolbiště na čáře k němu nejblíže a přemisťuje se na svou rozehrávající čelní stranu kolbiště (zde si nabíjí svou zbraň a čeká do přerušení nebo ukončení části daného poločasu).

Vyřazený hráč se nesmí zdržovat na postranní čáře určené pouze rozhodčím, radit svým spoluhráčům nebo na ně pokřikovat (pro danou část až do přerušení je v reálu mrtvým hráčem). Nedodržení tohoto pravidla, může hlavní rozhodčí rozhodnout o penalizaci hráče/hráčů (trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

 

6B. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ HRÁČŮ.

Každý hráč MSKN musí mít své základní vlastní vybavení pro tuto soutěž. Jde o vlastní povolený airsoft blastr (pistolku) systému „Nerf“ (nemusí být originál Hasbro), vlastní ochranné brýle (pokud má vlastní dioptrické nemusí používat ochranné brýle), vlastní sportovní oblečení, vlastní tenisky do tělocvičny (s nešpinící podrážkou)! V případě mimořádné události či nehody při hře, lze blastr (pistolku) Nerf a ochranné brýle zapůjčit u organizátora. S neschváleným blasterem (pistolkou) Nerf a bez ochranných brýlí nebude hráči umožněno hrát. Náboje zajišťuje organizátor daného kola.

 

7B. SCHVÁLENÉ BLASTERY NERF A NÁBOJE.

Blastery ani náboje nesmějí být pro soutěž nijak upraveny. Za úpravu se nepovažuje nátěr blasteru Nerfky nebo umístění loga družstva. Hlavní rozhodčí před zápasem kontroluje jednotlivé blastery (pistolky) hráčů, kdy tuto kontrolu může kdykoli zopakovat znova a neumožnit nastoupit hráči který nesplňuje tuto podmínku schváleného blasteru. Použití upraveného blasteru je důvodem k okamžité diskvalifikaci daného družstva z turnaje. Náboje pro dané kolo soutěže vždy zajišťuje organizátor daného kola.

Nejsou povoleny blastery na elektrický pohon, s aktivním laserovým zaměřováním, blastery na jiné náboje než standardní polyuretanové šipky typu accustrike a elite, blastery v podobě luku a blastery ohrožující vlastní zdraví hráče zdraví a bezpečnost ostatních hráčů. Blastery nesmí být nijak jinak technicky lépe upravovány než jsou dány parametry výrobce daného typu. Blastery mohou být pomalovány nebo opatřeny logem majitele nebo klubu a nemusí být originály od firmy Hasbro se značkou NERF.

 

8B. PRŮBĚH TURNAJE.

Turnaj MSKN se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma čtyřčlennými týmy má dva poločasy, jeden poločas trvá 3 minuty čistého času. Výjimku tvoří v každé kategorie případ, když dojde k rozdílu výsledku 5 bodů je souboj ukončen (příklad 0:5, 1:6, 2:7 ... atd).

Před zahájením souboje se oba týmy sejdou ve středu kolbiště (na středovém kruhu), kde se pozdraví. Poté se týmy postaví na zadní startovní čáru své části kolbiště. Před začátkem souboje hlavní rozhodčí dlouze hvízdne. Na toto znamení všichni hráči zvednou ruku s Nerfkou jako potvrzení, že jsou připraveni a již nesmí nabíjet nebo přebíjet zbraň.

Souboj poté začíná po krátkém hvizdu hlavního rozhodčího. Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně šest nábojů (buď nabitých přímo v blasteru, nebo viditelně umístěných v zásobnících na blasteru či ruce) a jeden blaster. Členové týmu si nemohou náboje navzájem předávat a ani brát náboje ze země a znovu dobíjet v průběhu souboje. Pokud při hře dojde k zasažení hráče, dotyčný ihned zvedne ruku s blasterem a opustí nejkratší cestou kolbiště přechodem přes hranici (čáru) kolbiště a jde na svou zadní startovní čáru kolbiště si nabít blaster. Pokud hráči dojdou v průběhu souboje náboje, opustí kolbiště také stejným způsobem.

Zásah a přešlap oznamuje rozhodčí jedním krátkým hvizdem píšťalky, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče a zároveň hlasitě oznámí číslo zasaženého hráče nebo hlasitým oznámením čísla hráče, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče. Přešlap je pouze pokud je jakákoliv část nohy na čáře či za čárou.Vyřazení hráči se do hry vrací při nejbližším přerušení(buď po trefě do terče či po poločase).

Pokud se podaří trefa otvoru v terči, družstvo získává bod. Trefa je uznána kterýmkoli rozhodčím pokud šipka zůstane v terči, nebo dovnitř terče vletěla a vylétla ven (pokud je určen terčový rozhodčí, určuje zásah on) . Trefu oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé trefě následuje přerušení souboje. Hráči,se vrátí neprodleně na svou zadní startovní čáru, kde si dobijí blaster na šest nábojů. Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem bodů, v případě rovnosti rozhodne zápas rozstřel.

 

9B. PRŮBĚH ROZSTŘELU .

Rozstřel se provádí střídavě členy obou mužstev (tedy po jedné střele) na pokyn píšťalkou určeného rozhodčího a střílí se ze vzdálenosti od 4 - 5 m od terče. Za výstřel je považováno pokud náboj vyletí nebo vypadne z hlavně.

Členové týmu používají při rozstřelu pouze vlastní blaster, kterou používali v průběhu daného zápasu a nabíjí si náboje sami. Rozstřel vyhrává družstvo s více trefami. Pokud je rozstřel nerozhodný, opakuje se stejně znovu, dokud není jasný výsledek. Uznán zásah je pouze pokud hráč vystřelil až po písknutí určeného rozhodčího a nebyl přitom učiněn přešlap a hráč měl před výstřelem nabitou zbraň podél těla u pasu. O zásahu rozhoduje vždy určený rozhodčí. Rozhodčí (ani tréner) řídící rozstřel nesmí upozorňovat hráče na přešlap v průběhu jeho střelby (za přešlap si zodpovídá samotný hráč).

 

10B. TRESTNÉ STŘÍLENÍ .

Trestné střílení se provádí na pokyn hlavního rozhodčího na základě jasného porušení pravidel MSKN. Herní tým které bylo tímto jednáním poškozeno, vyšle jednoho hráče který má právo z čáry (určené pro rozstřel), jednou po zapísknutí píšťalky vystřelit na terč ve vzdálenosti 5 metrů. Člen týmu používají při rozstřelu pouze vlastní blaster, který používal v průběhu daného zápasu a nabíjí si náboje sám a i sám si hlídá přešlap. Za výstřel je považováno pokud náboj vyletí nebo vypadne z hlavně .

Uznán zásah je pouze pokud hráč vystřelil až po písknutí určeného rozhodčího a nebyl přitom učiněn přešlap. O zásahu rozhoduje vždy určený rozhodčí. Rozhodčí (ani tréner) řídící trestné střílení, nesmí upozorňovat hráče na přešlap v průběhu jeho střelby (za přešlap si zodpovídá samotný hráč).

 

11B. PROTEST.

Protest podává v rámci dané hry turnaje MSKN, trenér (kouč) protestujícího týmu hlavnímu rozhodčímu zápasu. Protest musí být podán hlavnímu rozhodčímu daného zápasu, před zahájením dalšího „souboje“. Protest může vznést pouze trenér, který v daném zápase byl trenérem a nevykonával funkci rozhodčího. Vyřízení protestu má přednost před dalším zápasem (většinou je výsledek rozhodnut ihned, řádově do několika minut).

 

12B. VYHODNOCENÍ TURNAJE.

Vyhodnocení turnaje a umístění jednotlivých herních týmů v celkovém pořadí určuje na základě předem dohodnutého systému (koeficientu výpočtu bodů) organizátor daného turnaje v zastoupení ředitele daného turnaje (ředitel turnaje provádí výpočet).

Výsledky daného kola jsou ihned oznámeny na daném kole a herní týmy i organizace se dozví výsledky bodů taktéž na daném kole. Celkové výsledky všech čtyř kol jsou vyhodnoceny po skončení daného čtvrtého kola turnaje na daném místě konání tohoto finálního turnaje.

Vyhodnocení obsahuje tyto základní parametry: určení celkového pořadí jednotlivých herních týmů v dané kategorii, určení pořadí v daném turnaji jednotlivých středisek na základě dohodnutého bodového systému, určení nejlepšího střelce napříč všech věkových kategorii.

Vyhodnocení se určuje v tomto pořadí: Body za vítězství (rozstřel), skóre, vzájemný zápas (pokud to systém umožňuje). Vítězný souboj znamená pro vítězný tým 3 body, v případě rozstřelu získá vítězný tým 2 body a tým co rozstřel prohrál 1 bod (výsledek zůstává pro skóre stejný př. 0:0, kdy u vítěze rozstřelu se učiní hvězdička).

 

KONTAKTY NA ÚČASTNICKÉ ČLENY MSKN 2023.

 

01. SVČ Bruntál:

Bc. Jan Franek, tel: 731 822 368,

e-mail: Frankey.honza@seznam.cz

 

02. SVČ Juventus, Karviná:

Zdeněk Uriček, tel: 733 439 519,

e-mail: Ur.Zd@seznam.cz

Bc. Grinvalská Zdeňka, tel: 731 635 550,

e-mail: zdenka.grinvalska@juventus.cz

 

03.  DDM Kopřivnice:

Bc. Daniel Brhel, tel: 721 238 367,

e-mail: dan@ddmkoprivnice.cz

 

04. SVČ Odstrčilova, Moravská Ostrava:

Bc. Adam Zaduban, tel: 776 217 632,

e-mail: ado.zaduban@seznam.cz

Bc. Ondřej Bílek, tel: 602 540 672,

e-mail: obilek@svcoo.cz

 

05. SVČ Amos, Český Těšín

Adam Bielesz, tel: 703 895 548,

e-mail: adam.bielesz@svcamos.cz

 

 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode