... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

... LPT "Francie" - Strážci Času 2240 ...

 
 
08.07. - 12.07.2024
 
-  dosud volných míst z původních 30 -
- 4 -
 
ZÁKLADNÍ INFO K LPT NERF "FRANCIE - STRÁŽCI ČASU 2240".
 
MOTIVACE TÁBOROVÉ HRY.

... Píše se rok 2240 a celý svět je řízen celosvětovou vládní korporací TIME. V tomto světe již nejsou žádné války, svět není rozdělený na státy a přírodní zdroje a příroda samotná je chráněna celosvětově. Lékařství je na vysoké úrovni a každý obyvatel planety má všeho dostatek, kdy je přesně plánovaná populace lidí aby nedocházelo ke globálním výkyvům a vyčerpání světových zdrojů jako v hluboké minulosti.

Toto vše se mohlo učinit, díky průlomovému objevu cestování časem do minulosti a napravení původních chyb v daném časovém období. Zároveň byl sestrojen obrovský kvantový počítač, který kontroluje tok času minulosti a řídí tuto společnost ve všech jeho činnostech na této planetě.

Aby se toto vše mohlo podařit byl sestrojen stroj času s možnosti návratu do minulosti až o 3000 let. Aby se nemohlo stát že někdo zneužije stroj času, byla vytvořena kontrolní celosvětová organizace s názvem TIME, která jediná měla možnost vstupovat do toku minulého času. Jejich agenti se nazývali Strážci času.

Centrální kvantový počítač je řízen osmi energetickými paměťovými krystaly napojených na stroj času. Tyto krystaly byli uloupeny protivládní teroristickou organizací a za pomocí zrádce z řad Strážců času, ukryty spolu s jejich členy v minulých časech. Kvantový počítač tak začne dělat chyby a hrozí zkolabování celého světového systému, kdy vše jede pouze na neúplné náhradní krystaly.

Začíná souboj s časem a danou teroristickou skupinou. Jsou vysláni agenti korporace TIME po stopách teroristů do minulých časů s cílem získat zpět dané krystaly než se celý systém světa tak jak je nastaven zhroutí. Hrozí tak že se brána času uzavře a již nepůjde nic vrátit zpět. Vyhrají Strážci času nebo teroristé? To rozhodnete Vy sami v naší táborové hře ...

 

KDO TÁBOR ORGANIZUJE.
Středisko volného času Juventus, Karviná p.o., ve spolupráci se sportovně - zájmovým kroužkem NERF X TEAM, Karviná.
 
KONTAKT NA ORGANIZÁTORA.
Jan Firla, Ing., 
tel: 602 784 151
 
KONTAKT NA VEDOUCÍHO LPT.
Zdeněk Uriček
tel: 733 439 519
 
TERMÍN TÁBORA.
Od pondělí 08.07. - pátek 12.07.2024 (každý den od 07:00 - 16:00 hodin). Lze se individuálně písemně domluvit na dřívějším ranním předání dítěte.
 
CENA TÁBORA.
Cena zůstává jako minulý rok, a to: 1800,- Kč/ účastník
 
VĚKOVÁ KATEGORIE DĚTÍ.
Kluci i holky ve věku 7 - 15 let (ukončená první třída). Lze se individuálně písemně domluvit na nižším věku, za daných podmínek.
 
KAPACITA TÁBORA.
Kapacita je maximálně 30 dětí (budou rozděleny do třech herních týmů).
 
SPECIFICKÁ PODMÍNKA PRO PŘIHLÁŠENÉ.

Již teď potřebujeme vědět vzhledem k přípravě programu některé informace a dodat potřebné podklady. Vše prosím zasílejte na můj kontaktní email s uvedením jména a příjmení dítěte a o že jde LPT Irsko. Jde o tento materiál a informace:

- potřebujeme zaslat jakoukoli fotku (i z mobilu) se záběrem obličeje Vašeho dítěte (průkazkovou fotku) na vytvoření kartičky bojovníka pro danou hru a na nástěnku. Nejpozději do 23.06.2024.

- potřebujeme sdělit zda Vaše dítě bude používat na hry vlastní NERF blastr a ochranné brýle, nebo budete chtít od nás zapůjčit (NERF blastr musí být na manuální ovládání a na klasické pěnové šipky / nikoli magnum). Nejpozději do 23.06.2024.

- potřebujeme sdělit zda Vaše dítě musí dodržovat nějaký typ dietní stravy. V tom případě dítěti musíte obědy zajistit samy (u nás je lze ohřát). Jídelna kde se budeme stravovat nebude vařit nic mimo klasické jídla (z ekonomických důvodů - bohužel). Nejpozději do 23.06.2024.

- popřípadě sdělení s kým chtějí být děti v herním týmu
 
JAK ZASLAT PŘIHLÁŠKU.
Přihlásit se lze dvěma způsoby, a to on-line (což velice rádi uvítáme a dáváme této formě přednost) nebo na recepci SVČ Juventus, Karviná ve všední pracovní dny, vždy od 14:00 - 19:30 hodin. Níže uvádím odkaz na online přihlášení (pokud by se vám toto nedařilo, níže v informacích je uvedeno co je třeba pro úspěšné přihlášení on-line učinit), na odkaz stačí kliknout myškou a sám se otevře.
 
 
KONTAKT - V PŘÍPADĚ NEÚSPĚŠNÉHO PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE.
- ekonomické oddělení střediska -
tel: 596 311 530
 
Přihlášku si lze i stáhnout, vypsat a vytisknout, spolu se všemi přílohami a řádně vyplněnou a podepsanou odevzdat na recepci střediska nebo u daných organizátorů na středisku. U dětí které chodí do kroužku NERF X TEAM, Karviná, lze přihlášku odevzdat u daného trenéra. Přihlášku si lze vyplnit online zde níže v odkazu a pak ji stáhnout do svého PC a vytisknout. Popřípadě pouze stáhnout a vytisknout a doma ručně vyplnit a doručit tak jak je uvedeno.
 
 
 
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI.
V den nástupu na náš příměstský tábor budete potřebovat potvrzení o bezinfekčnosti, které musí být vyplněno den před zahájením daného příměstského tábora a podepsané oprávněným zákonným zástupcem dítěte s uvedením data v den zahájení prvního dne tohoto tábora. Zde níže uvádíme odkaz na stáhnutí a vytisknutí tohoto potvrzení o bezinfekčnosti dítěte.
 
 
 
ORGANIZAČNÍ INFO K LPT "FRANCIE - STRÁŽCI ČASU 2240.
 
 

VĚCI POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ ÚČASTI DÍTĚTE NA TOMTO TÁBOŘE.

- přihlášku (jak na to jsme uvedli výše), včetně různých možností stáhnutí dokumentu.

- uhrazenou platbu za tábor (platební příkaz přijde na kontaktní email uvedený v dané přihlášce na tábor spolu se specifickým variabilním symbolem, který je třeba uvést při této platbě). Platba musí být provedena tak, aby byla připsána na účet střediska nejpozději 22.06.2024 (pokud tomu tak nebude, bude dítě z tábora automaticky vyřazeno)!

 

DOKUMENTY A POTŘEBY V PRVNÍ DEN NÁSTUPU NA TÁBOR.

- potvrzení o bezinfekčnosti (oč jde a jak na to píšeme výše v textu), včetně možnosti stáhnutí dokumentu.

- kopii průkazu pojištěnce (oboustrannou)

- léky a pokyny jak a kdy tyto podávat

- případný seznam potravin které Vaše dítě nemá rádo nebo nesmí jíst (alergeny). V případě nějaké diety oznámit i toto s tím že oběd tak budete muset zajistit formou domácí donášky (my jej můžeme pouze ohřát). Jídelna nebude připravovat speciální dietní stravu!

 

ZÁKLADNÍ SEZNAM POTŘEB DĚTÍ NA KAŽDÝ DEN TÁBORA.

Kromě oblečení v kterém přichází na středisko, budou mít děti věci na venkovní hry (hry v budově): tepláky, tričko, mikina, tenisky na ven a tenisky do budovy (do budovy s nešpinící podrážkou - jako přezůvky), vlastní NERF blastr a ochranné brýle (řádně a nezaměnitelně označené), 1 litrovou láhev na pití (opět podepsanou).

Tepláky, tričko, mikinu, tenisky, NERF blastr a ochranné brýle si mohou děti nechávat ve své igelitové tašce na středisku Další seznam vždy upřesníme den předem podle daného programu nebo jeho změně.

 

KONTAKT NA HLAVNÍHO VEDOUCÍHO TÁBORA PO DOBU KONÁNÍ TÁBORA.

 

Zdeněk Uriček

tel: 733 439 519

email: Ur.Zd@seznam.cz

web info: kniha o všem

 

STRAVA NA TÁBOŘE.

- dopolední a odpolední svačiny budou v režii střediska (jogurty, ovoce, oplatky, rohlíky, namazané chleby se salámem a sýrem).

- oběd bude teplý (pokud nebudeme na celodenním výletě) a budou podávaný v jídelně střední školy techniky a služeb v Karviné (vedle úřadu práce Karviná). Jídelníček budeme mít předem a zveřejníme a zašleme na email (v případě jakékoliv diety obědy zajišťují rodiče ze svých zdrojů - my je pouze dokážeme ohřát a podat).

- oběd na celodenním výletu bude řešen celodenní svačinou (chleba s řízkem, chleba se salámem a pod), popřípadě teplá polévka v daném místě dle možností.

 

PITNÝ REŽIM NA TÁBOŘE.

 - pitný režim je řešen na středisku formou teplého ovocného čaje s cukrem, vodou se šťávou. Na celodenní výlet dostanou děti 1,5 litrovou minerálku a na místě realizujeme dle možnosti.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE TÁBORA.

07:00 - 07:50 ... příchod dětí na tábor

08:00 - 08:15 ... nástup a vyhodnocení předešlého dne

08:15 - 08:30 ... seznámení s denním programem

08:30 - 10:00 ... první část dopoledního programu

10:00 - 10:30 ... dopolední svačina (volno)

10:30 - 11:30 ... druhá část dopoledního programu

11:30 - 12:00 ... odchod na oběd

12:00 - 12:30 ... oběd

12:30 - 13: 30 ... příchod z oběda (volno)

13:30 - 14:30 ... odpolední soutěž NERF

14:30 - 15:30 ... odchod dětí domů z tábora

 

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM TÁBORA.

pondělí:

- seznamovací hry na středisku (úkolovky)

- bojovka v lese s NERF blastry

- rozehrání soutěže NERF (tělocvična střediska)

úterý:

- úkolová hra na hřišti

- návštěva koupaliště nebo krytého bazénu (podle počasí)

- soutěž NERF (tělocvična střediska)

středa:

- hry v lese (bojovky s papírovými koulemi a NERF)

- soutěž NERF (tělocvična střediska)

čtvrtek:

- celodenní výlet do hor (hry v lese a na louce)

- koupání (podle počasí u řeky nebo koupaliště)

pátek:

- závěrečná velká bojovka v lese

- dohrávání NERF soutěže zručnosti

- vyhodnocení tábora, odměny, bingo

 

* program se může přesouvat nebo změnit na základě počasí...

 

ČAS PŘÍCHODU A ODCHODU Z TÁBORA.

Příchod. Přijít lze na středisko, na recepci nejdříve v 07:00 hodin, kde si dítě převezme jeden z vedoucích tábora (dříve lze předat dítě nebo přijít pouze na základě předem společné domluvy). Děti po příchodu na recepci se přezují a usednou k televizi kde poběží nějaký zvolený program do doby nástupu a zahájení programu tábora. V případěže děti přicházejí samostatně, ihned po příchodu se zahlásí na recepci danému vedoucímu tábora. Pokud je určen sraz na nádraží nebo kdekoli jinde v jiný čas, přichází rodiče s dítětem nebo dítě samostatně na dané místo v daný čas (lze opět předem se domluvit a dítě přivézt dříve na středisko, kde jej přebere daný vedoucí tábora a odvede v daný čas na určené místo srazu).

Odchod domů. Děti mají již první den uvedeno jak a kdy mohou samostatně odejít z tábora. Pokud samostatně odcházet domů nemohou, mohou být předány pouze uvedenému zákonnému zástupci v přihlášce dítěte na tábor. Pokud chtějí toto jakkoli změnit, lze pouze písemně sms zprávou danému vedoucímu tábora nebo dodáním písemného prohlášení o změně odchodu daného dítěte. Děti si lze vyzvednout nejdříve v 14:30 hodin (pokud se předem nedomluvíme na dřívějším odchodu).

 

INFORMACE O ZMĚNÁCH PROGRAMU NA TÁBOŘE.

Jakékoli změny v programu tábora nebo cokoli důležitého týkající se tohoto tábora, vždy pokud to lze komunikujeme předem za pomocí emailové adresy uvedené v přihlášce dítěte nebo telefonicky, popřípadě písemnou formou (lístku předanému dítěti k doručení zákonnému zástupci tohoto dítěte).

 

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ PO DOBU TÁBOROVÉ ČINNOSTI.

Nezodpovídáme za předměty a věci, které nejsou uvedeny v základním seznamu pro daný den činnosti. Své osobní věci si vždy hlídají samotné děti a jsou seznámeny od svých zákonných zástupců (rodiči) jaké věci daný den mají sebou.

Mobilní telefony jsou nedoporučeny, kdy jejich používání v době táborové činnosti je zakázáno (ruší to nás i ostatní účastníky tábora). Za mobilní telefony nezodpovídáme a ani nebudeme řešit jejich ztrátu nebo poškození. Kontakt mezi zákonným zástupcem dítěte (rodičem) a vedoucím tábora, dítětem a rodičem lze řešit prostřednictvím mobilního telefonu hlavního vedoucího tábora!

 
 
 

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ TÁBORA

- aktualizováný co 30 dní -

 

SEZNAM DĚTÍ TÁBORA
 
POŘADÍ
ÚČASTNÍKA
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
ÚČASTNÍKA
DOSAŽENÝ
VĚK
DODÁNA
FOTKA
NERF
BRÝLE
 
01. KOTULA
VOJTĚCH
12,9
 
- -
02. LORENČÍK
JAKUB
7,7
 
- -
03. FOFOVÁ
LENKA
11,9
 
- -
04. BARTOŠÍK
PATRIK
12,4
 
- -
05. KAFKA
VÁCLAV
7,9
 
- -
06. KLAPUT
MATYÁŠ
11,4
 
- -
07. ČÍŽKOVÁ
ADÉLA
14,7
 
- -
08. KLYSZCZOVÁ
ALICE
7,8
 
- -
09. TRUDIČOVÁ
KLAUDIE
7,4
 
- -
10. MATYFI
MARTIN
10,9
 
- -
10. SABADAŠ
TOMÁŠ
8,11
 
- -
12. VIDIOLEK
ROMAN
12,2
 
- -
13. KEMPNÝ
VOJTĚCH
10,7
 
- -
14. HECZKO
ŠTĚPÁN
9,5
-
- -
15. CIESLAWSKI
PAVEL
8,5
-
- -
16. JUZL
MATYÁŠ
8,9
-
- -
17. ŠELIGA
ONDŘEJ
10,5
-
- -
18. LÁZINKA
JAKUB
13,1
-
- -
19. MORAWIEC
MATYÁŠ
11,0
-
- -
20. LIPKA
TOMÁŠ
12,9
-
- -
21. PRYKCHODKO
OLEKSIJ
6,11
-
- -
22. SVRČINA
VLADIMÍR
9,5
-
- -
23. GORGOL
ONDŘEJ
8,2
-
- -
24. ŠEVČÍK
VÁCLAV
7,9
-
- -
25. ŠEVČÍK
ONDŘEJ
9,10
-
- -

 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode