... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

... LPT "Francie" - Strážci Času 2024 ...

 
 
08.07. - 12.07.2024
 
- počet dosaud volných míst -
- 19 -
 
ZÁKLADNÍ INFO K LPT NERF "FRANCIE - STRÁŽCI ČASU 2240".
 
MOTIVACE TÁBOROVÉ HRY.

... Píše se rok 2240 a celý svět je řízen celosvětovou vládní korporací TIME. V tomto světe již nejsou žádné války, svět není rozdělený na státy a přírodní zdroje a příroda samotná je chráněna celosvětově. Lékařství je na vysoké úrovni a každý obyvatel planety má všeho dostatek, kdy je přesně plánovaná populace lidí aby nedocházelo ke globálním výkyvům a vyčerpání světových zdrojů jako v hluboké minulosti.

Toto vše se mohlo učinit, díky průlomovému objevu cestování časem do minulosti a napravení původních chyb v daném časovém období. Zároveň byl sestrojen obrovský kvantový počítač, který kontroluje tok času minulosti a řídí tuto společnost ve všech jeho činnostech na této planetě.

Aby se toto vše mohlo podařit byl sestrojen stroj času s možnosti návratu do minulosti až o 3000 let. Aby se nemohlo stát že někdo zneužije stroj času, byla vytvořena kontrolní celosvětová organizace s názvem TIME, která jediná měla možnost vstupovat do toku minulého času. Jejich agenti se nazývali Strážci času.

Centrální kvantový počítač je řízen osmi energetickými paměťovými krystaly napojených na stroj času. Tyto krystaly byli uloupeny protivládní teroristickou organizací a za pomocí zrádce z řad Strážců času, ukryty spolu s jejich členy v minulých časech. Kvantový počítač tak začne dělat chyby a hrozí zkolabování celého světového systému, kdy vše jede pouze na neúplné náhradní krystaly.

Začíná souboj s časem a danou teroristickou skupinou. Jsou vysláni agenti korporace TIME po stopách teroristů do minulých časů s cílem získat zpět dané krystaly než se celý systém světa tak jak je nastaven zhroutí. Hrozí tak že se brána času uzavře a již nepůjde nic vrátit zpět. Vyhrají Strážci času nebo teroristé? To rozhodnete Vy sami v naší táborové hře ...

 

KDO TÁBOR ORGANIZUJE.
Středisko volného času Juventus, Karviná p.o., ve spolupráci se sportovně - zájmovým kroužkem NERF X TEAM, Karviná.
 
KONTAKT NA ORGANIZÁTORA.
Jan Firla, Ing., 
tel: 602 784 151
 
KONTAKT NA VEDOUCÍHO LPT.
Zdeněk Uriček
tel: 733 439 519
 
TERMÍN TÁBORA.
Od pondělí 08.07. - pátek 12.07.2024 (každý den od 07:00 - 16:00 hodin).
 
CENA TÁBORA.
Cena zůstává jako minulý rok, a to: 1800,- Kč/ účastník
 
VĚKOVÁ KATEGORIE DĚTÍ.
Kluci i holky ve věku 7 - 15 let (ukončená první třída). Lze individuálně se domluvit na nižším věku, za daných podmínek.
 
KAPACITA TÁBORA.
Kapacita je maximálně 27 dětí (budou rozděleny do třech herních týmů).
 
SPECIFICKÁ PODMÍNKA PRO PŘIHLÁŠENÉ.
Zaslat po potvrzení přihlášky fotografii dítěte (k vytvoření průkazu agenta).
 
JAK ZASLAT PŘIHLÁŠKU.
Přihlásit se lze dvěma způsoby, a to on-line (což velice rádi uvítáme a dáváme této formě přednost) nebo na recepci SVČ Juventus, Karviná ve všední pracovní dny, vždy od 14:00 - 19:30 hodin. Níže uvádím odkaz na online přihlášení (pokud by se vám toto nedařilo, níže v informacích je uvedeno co je třeba pro úspěšné přihlášení on-line učinit), na odkaz stačí kliknout myškou a sám se otevře.
 
 
KONTAKT - V PŘÍPADĚ NEÚSPĚŠNÉHO PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE.
- ekonomické oddělení střediska -
tel: 596 311 530
 
Přihlášku si lze i stáhnout, vypsat a vytisknout, spolu se všemi přílohami a řádně vyplněnou a podepsanou odevzdat na recepci střediska nebo u daných organizátorů na středisku. U dětí které chodí do kroužku NERF X TEAM, Karviná, lze přihlášku odevzdat u daného trenéra. Přihlášku si lze vyplnit online zde níže v odkazu a pak ji stáhnout do svého PC a vytisknout. Popřípadě pouze stáhnout a vytisknout a doma ručně vyplnit a doručit tak jak je uvedeno.
 
 
 
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI.
V den nástupu na náš příměstský tábor budete potřebovat potvrzení o bezinfekčnosti, které musí být vyplněno den před zahájením daného příměstského tábora a podepsané oprávněným zákonným zástupcem dítěte s uvedením data v den zahájení prvního dne tohoto tábora. Zde níže uvádíme odkaz na stáhnutí a vytisknutí tohoto potvrzení o bezinfekčnosti dítěte.
 
 
 
ORGANIZAČNÍ INFO K LPT "FRANCIE - STRÁŽCI ČASU 2240.
 
 

VĚCI POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ ÚČASTI DÍTĚTE NA TOMTO TÁBOŘE.

- přihlášku (jak na to jsme uvedli výše), včetně různých možností stáhnutí dokumentu.

- uhrazenou platbu za tábor (platební příkaz přijde na kontaktní email uvedený v dané přihlášce na tábor spolu se specifickým variabilním symbolem, který je třeba uvést při této platbě).

- zaslat jakoukoli fotografii s obličejem dítěte na níže uvedený email (Ur.Zd@seznam.cz), s uvedením jména a příjmení a názvu tábora. Chceme předem připravit speciální průkazky agentů. Děkujeme za vstřícnost.

 

DOKUMENTY A POTŘEBY V PRVNÍ DEN NÁSTUPU NA TÁBOR.

- potvrzení o bezinfekčnosti (oč jde a jak na to píšeme výše v textu), včetně možnosti stáhnutí dokumentu.

- kopii průkazu pojištěnce (oboustrannou)

- léky a pokyny jak a kdy tyto podávat

- případný seznam potravin které Vaše dítě nemá rádo nebo nesmí jíst (alergeny)

 

ZÁKLADNÍ SEZNAM POTŘEB DĚTÍ NA KAŽDÝ DEN TÁBORA.

- seznam věcí pokud bude třeba oznámíme v tisku i slovně pověřeným zákonným zástupcům dítěte vždy na konci daného dne při vyzvednutí dítěte z tábora (nebo předáme dítěti lístek).

- zpravidla však musí mít dítě toto denní vybavení: batůžek na své věci, přezůvky do budovy (nejlépe tenisky do tělocvičny), svou vlastní označenou láhev na pití o obsahu minimálně 1 litr (nápoje bude dostávat pouze do své lahve), náhradní tepláky, tričko, spodní prádlo a ponožky, ručník (může mít stabilně na středisku v igelitce), pokud mají vlastní doporučený NERF blastr a ochranné brýle (jinak zapůjčíme z vlastních zdrojů), sadu vlastních papírových kapesníků.

 

KONTAKT NA HLAVNÍHO VEDOUCÍHO TÁBORA PO DOBU KONÁNÍ TÁBORA.

 

Zdeněk Uriček

tel: 733 439 519

email: Ur.Zd@seznam.cz

web info: kniha o všem

 

STRAVA NA TÁBOŘE.

- dopolední a odpolední svačiny budou v režii střediska (jogurty, ovoce, oplatky, rohlíky, namazané chleby se salámem a sýrem).

- oběd bude teplý (pokud nebudeme na celodenním výletě) a budou podávaný v jídelně střední školy techniky a služeb v Karviné (vedle úřadu práce Karviná). Jídelníček budeme mít předem a zveřejníme a zašleme na email.

- oběd na celodenním výletu bude řešen celodenní svačinou (chleba s řízkem, chleba se salámem a pod), popřípadě teplá polévka v daném místě dle možností.

 

PITNÝ REŽIM NA TÁBOŘE.

 - pitný režim je řešen na středisku formou teplého ovocného čaje s cukrem, vodou se šťávou. Na celodenní výlet dostanou děti 1,5 litrovou minerálku a na místě realizujeme dle možnosti.

 

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE TÁBORA.

07:30 - 08:00 ... příchod dětí na tábor

08:00 - 08:15 ... nástup a vyhodnocení předešlého dne

08:15 - 08:30 ... seznámení s denním programem

08:30 - 10:00 ... první část dopoledního programu

10:00 - 10:30 ... dopolední svačina (volno)

10:30 - 12:00 ... druhá část dopoledního programu

12:00 - 12:30 ... odchod na oběd

12:30 - 13:00 ... oběd

13:00 - 14: 00 ... příchod z oběda (volno)

14:00 - 15:00 ... odpolední soutěž NERF

15:00 - 15:30 ... odchod dětí domů z tábora

 

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM TÁBORA.

pondělí:

- seznamovací hry na středisku (úkolovky)

- bojovka v lese s NERF blastry

- rozehrání soutěže NERF (tělocvična střediska)

úterý:

- úkolová hra na hřišti

- návštěva koupaliště nebo krytého bazénu (podle počasí)

- soutěž NERF (tělocvična střediska)

středa:

- hry v lese (bojovky s papírovými koulemi a NERF)

- soutěž NERF (tělocvična střediska)

čtvrtek:

- celodenní výlet do hor (hry v lese a na louce)

- koupání (podle počasí u řeky nebo koupaliště)

pátek:

- závěrečná velká bojovka v lese

- dohrávání NERF soutěže zručnosti

- vyhodnocení tábora, odměny, bingo

 

* program se může přesouvat nebo změnit na základě počasí...

 

ČAS PŘÍCHODU A ODCHODU Z TÁBORA.

Příchod. Přijít lze na středisko, na recepci nejdříve v 07:30 hodin, kde si dítě převezme jeden z vedoucích tábora (dříve lze předat dítě nebo přijít pouze na základě předem společné domluvy). Děti po příchodu na recepci se přezují a usednou k televizi kde poběží nějaký zvolený program do doby nástupu a zahájení programu tábora. V případěže děti přicházejí samostatně, ihned po příchodu se zahlásí na recepci danému vedoucímu tábora. Pokud je určen sraz na nádraží nebo kdekoli jinde v jiný čas, přichází rodiče s dítětem nebo dítě samostatně na dané místo v daný čas (lze opět předem se domluvit a dítě přivézt dříve na středisko, kde jej přebere daný vedoucí tábora a odvede v daný čas na určené místo srazu).

Odchod domů. Děti mají již první den uvedeno jak a kdy mohou samostatně odejít z tábora. Pokud samostatně odcházet domů nemohou, mohou být předány pouze uvedenému zákonnému zástupci v přihlášce dítěte na tábor. Pokud chtějí toto jakkoli změnit, lze pouze písemně sms zprávou danému vedoucímu tábora nebo dodáním písemného prohlášení o změně odchodu daného dítěte. Děti si lze vyzvednout nejdříve v 15:00 hodin (pokud se předem nedomluvíme na dřívějším odchodu).

 

INFORMACE O ZMĚNÁCH PROGRAMU NA TÁBOŘE.

Jakékoli změny v programu tábora nebo cokoli důležitého týkající se tohoto tábora, vždy pokud to lze komunikujeme předem za pomocí emailové adresy uvedené v přihlášce dítěte nebo telefonicky, popřípadě písemnou formou (lístku předanému dítěti k doručení zákonnému zástupci tohoto dítěte).

 

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ PO DOBU TÁBOROVÉ ČINNOSTI.

Nezodpovídáme za předměty a věci, které nejsou uvedeny v základním seznamu pro daný den činnosti. Své osobní věci si vždy hlídají samotné děti a jsou seznámeny od svých zákonných zástupců (rodiči) jaké věci daný den mají sebou.

Mobilní telefony jsou nedoporučeny, kdy jejich používání v době táborové činnosti je zakázáno (ruší to nás i ostatní účastníky tábora). Za mobilní telefony nezodpovídáme a ani nebudeme řešit jejich ztrátu nebo poškození. Kontakt mezi zákonným zástupcem dítěte (rodičem) a vedoucím tábora, dítětem a rodičem lze řešit prostřednictvím mobilního telefonu hlavního vedoucího tábora!

 
 
 

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ TÁBORA

- aktualizováný co 14 dní -

 

SEZNAM DĚTÍ TÁBORA
 
POŘADÍ
ÚČASTNÍKA
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
ÚČASTNÍKA
S KÝM CHCE BÝT
V TÝMU
DATUM
PŘIHLÁŠENÍ
NERF
BRÝLE
 
01. -
-
-
-
- -
02. -
-
-
-
- -
03. -
-
-
-
- -
04. -
-
-
-
- -
05. -
-
-
-
- -
06. -
-
-
-
- -
07. -
-
-
-
- -
08. -
-
-
-
- -
09. -
-
-
-
- -
10. -
-
-
-
- -
11. -
-
-
-
- -
12. -
-
-
-
- -
13. -
-
-
-
- -
14. -
-
-
-
- -
15. -
-
-
-
- -
16. -
-
-
-
- -
17. -
-
-
-
- -
18. -
-
-
-
- -
19. -
-
-
-
- -
20. -
-
-
-
- -
21. -
-
-
-
- -
22. -
-
-
-
- -
23. -
-
-
-
- -
24. -
-
-
-
- -
25. -
-
-
-
- -
26. -
-
-
-
- -
27. -
-
-
-
- -

 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode