... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

PRAVIDLA MSK NERFLIGY 2019

 

Je třeba si uvědomit že nově vznikající rekreační - sport NERFLigy je v začátcích a je svým způsobem zcela specifický a jiný než ostatní kolektivní sporty. Proto potřebuje i své vlastní specifické pravidla, která se mnohdy vzdalují od těch klasických (fotbal, hokej, ragby, basketball a pod...). Takže takto to v MSK NERFLize s pravidly je a takto tedy vypadají:

 

PRAVIDLA MSK NERFLIGY 2019

 

01. DRUH SOUTĚŽE.

Jde o nepostupovou tří kolovou soutěž tříčlenných družstev využívajících airsoftových blasterů (pistolek) systému „Nerf“, s náboji z polyuretanové pěny na standardní šipky elite / accustrike.

 

02. POŘADATELÉ.

Hlavním organizátorem je oblastní koordinátor Moravskoslezského kraje (Bruntál), který řídí radu Moravskoslezské NERFligy. Rada se skládá ze zástupců Moravskoslezského kraje, jednotlivých středisek - místních organizátorů NERFLigy ČR, kteří jsou zapojeni do této Moravskoslezské NERFLigy. Pro ročník 2019 jsou to tyto střediska: SVČ Bruntál, KSVČ Karviná, DDM Kopřivnice, SVČ Moravská Ostrava. Každé jednotlivé kolo pořádá předem dohodnuté středisko.

 

03. KLÍČ TURNAJŮ.

Vzhledem že jde o nepostupovou soutěž skládající se z několika základních kol, jde tedy o jednoúrovňovou soutěž. Soutěž Moravskoslezské NERFLigy 2019, se skládá ze třech kol, kdy v každém kole získává zúčastněné středisko body na základě celkového umístění jeho jednotlivých nasazených družstev.

Součet získaných bodů za všechny tři kola soutěže v daném ročníku daným střediskem nebo domečkem, pak určí pořadí jednotlivých zúčastněných středisek daného ročníku Moravskoslezské NERFLigy. Vítězné středisko nebo domeček v dané kategorii, pak obdrží po ukončení třetího kola putovní pohár Moravskoslezské NERFLigy.

 

04. ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ.

Pro letošní ročník 2019 jsou určeny tři herní kategorie, kdy za každou kategorii může středisko nebo domeček vyslat až dva herní týmy. Hráče je možné v této sezóně postaršit (nikoli omladit) o jeden rok s tím že musí sezónu dohrát v takové kategorii, v které v dané sezóně dosáhl. Každý herní tým tvoří 3 hráči dané kategorie (popřípadě jeden postaršený hráč). Kategorie tedy jsou:

 

A) 6 – 9 let (hráči narození roku 2010, 2011, 2012, 2013)

B) 10 – 12 let ( hráči narození roku 2009, 2008, 2007)

C) 13 – 15 let (hráči narození roku 2006, 2005, 2004)

 

05. TERMÍNY TURNAJŮ 2019.

Zápasy Moravskoslezské NERFLigy, jsou konané vždy v období mezi jednotlivými ročníky NERFLigy České republiky, pořádané Českou pedagogickou komorou. Termíny Moravskoslezské NERFLigy jsou určeny takto:

 

I. kolo – Krajské středisko volného času Juventus, Karviná - 30.března 2019

II. kolo – Dům dětí a mládeže Kopřivnice – 13.dubna 2019

III. kolo (finále) – Středisko volného času Moravská Ostrava – 11. května 2019

 

06. KONTAKTY MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA.

Středisko volného času Bruntál: Bc. Jan Franek, tel: +420 731 822 368, e-mail: Frankey.honza@seznam.cz

Krajské středisko volného času Juventus, Karviná: Zdeněk Uriček, tel: +420 733 439 519, e-mail: Ur.Zd@seznam.cz

Středisko volného času Klíč, Frýdek – Místek: Lukáš Plánička, tel: +420 778 410 754, e-mail: lukáš@klicfm.cz

Dům dětí a mládeže Kopřivnice: Bc. Daniel Brhel, tel: +420 721 238 367, e-mail: dan@ddmkoprivnice.cz

Středisko volného času Ostrava – Zábřeh: Oldřich Volek, tel: +420 596 768 565, e-mail:  oldřich.volek@svczabreh.cz 

Středisko volného času Moravská Ostrava - Bc. Adam Zaduban, tel: +420 775 598 665, e-mail: ado.duban@seznam.cz

 

webové stránky s tabulkami výsledků: https://www.nerf-x-team-karvina.cz/moravskoslezska-liga/

 

 

07. PŘIHLÁŠKY.

Každý organizátor jednotlivého kola daného ročníku Moravskoslezské NERFLigy, zveřejní propozice daného kola včas. Tedy nejpozději 14 dnů, před samotným kolem této soutěže. Zveřejnění proběhne veřejně na webových stránkách Moravskoslezské NERFLigy (zašle administrátorovi k zveřejnění), zveřejní veřejně na facebookových stránkách organizátorů (uzavřená skupina).

Propozice budou obsahovat: název soutěže a kola soutěže, kontakt na organizátora, místo konaní včetně datumu i času zahájení (pravděpodobné ukončení), cena startovného**, cena ubytování (pokud lze ubytovat), termín dodání přihlášek (forma dodání a na jaký kontakt), doprovodný program, pitný režim, ostatní informace (dle potřeb pořadatele).

 

08. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ HRÁČŮ.

Každý hráč Moravskoslezské NERFLigy musí mít základní vlastní vybavení pro tuto soutěž. Jde o vlastní povolený airsoft blastr (pistolku) systému „Nerf“, vlastní ochranné brýle, vlastní sportovní oblečení, vlastní tenisky do tělocvičny (s nešpinící podrážkou)! V případě mimořádné události či nehody při hře, lze blastr (pistolku) Nerf a ochranné brýle zapůjčit u organizátora. S neschváleným blasterem (pistolkou) Nerf a bez ochranných brýlí nebude hráči umožněno hrát. Náboje zajišťuje organizátor daného kola.

 

09. KOLBIŠTĚ.

Oficiální kolbiště na NERFLigu má obdélníkový tvar o minimálních rozměrech 18x9m (standardní hřiště na volejbal) a maximálních rozměrech 28x15m (standardní hřiště na basketbal). Pokud má organizátor možnost mít větší herní plochu, je to možné pouze za dodržení ostatních parametrů kolbiště. Lze i popřípadě kolbiště zmenšit vzhledem k podmínkám organizátora avšak nejvýše o 1 metr na šířku a 2 metry na délku (některé tělocvičny jsou bohužel menší než potřeby kolbiště).

Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště jsou umístěny terče, které jsou vzdáleny 2m od čáry. Není-li to možné, vytvoří se na hřišti brankoviště ve tvaru obdélníku, kterým lze probíhat, ale nelze z něj bodovat, tak aby ze všech třech vnitřních stran obdélníku byl terč ve vzdálenosti minimálně 2 metry.

Kolbiště je rozděleno na dvě poloviny. Na každé polovině jsou rozmístěny 1-3 překážky, s tím, že jedna čtvrtá společná překážka navíc může být středová. Překážky rozmisťují rozhodčí před turnajem podle vlastního uvážení a v rámci právě probíhajícího turnaje se nesmí posouvat. Podmínkou je aby na každé polovině kolbiště byli minimálně 2 překážky. Jako překážka může být použito standardní vybavení tělocvičny (švédská bedna, koza, žíněnka apod.) bez ostrých hran a rohů. Překážka musí být umístěna nejméně 1 m od hranic kolbiště.

 

10. TERČ.

Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště 2 metry za hranicí kolbiště (mimo hrací plochu kolbiště) jsou umístěny terče. Terč má otvor s průměrem 35 cm a je upraven tak, aby vstřelený náboj zůstal vevnitř. Střed terče je umístěn ve výšce 1,4 – 1,6m. O uznání trefy do terče rozhoduje pokud střela zůstane v terči nebo pokud náboj v terči nezůstal ale zásah viděl rozhodčí - rozhodne rozhodčí. Pokud jsou určeni brankový rozhodčí, určují zda byla či nebyla trefa tito brankový rozhodčí.

 

11. SCHVÁLENÉ BLASTERY NERF A NÁBOJE.

Blastery ani náboje nesmějí být pro soutěž nijak upraveny. Za úpravu se nepovažuje nátěr blasteru Nerfky nebo umístění loga družstva. Hlavní rozhodčí před zápasem kontroluje jednotlivé blastery (pistolky) hráčů, kdy tuto kontrolu může kdykoli zopakovat znova a neumožnit nastoupit hráči který nesplňuje tuto podmínku schváleného blasteru. Použití upraveného blasteru je důvodem k okamžité diskvalifikaci daného družstva z turnaje. Náboje pro dané kolo soutěže vždy zajišťuje organizátor daného kola.

Nejsou povoleny blastery na elektrický pohon, s aktivním laserovým zaměřováním, blastery na jiné náboje než standardní polyuretanové šipky, blastery v podobě luku a blastery ohrožující vlastní zdraví hráče zdraví a bezpečnost ostatních hráčů. Blastery nesmí být nijak jinak technicky lépe upravovány než jsou dány parametry výrobce daného typu. Blastery mohou být pomalovány nebo opatřeny logem majitele nebo klubu a nemusí být originály od firmy Hasbro se značkou NERF.

 

12. ROZHODČÍ.

Jednotlivé kola Moravskoslezské NERFligy rozhodují nejméně čtyři rozhodčí (1 hlavní, tři postranní), z nichž nejméně jeden je certifikovaný rozhodčí NERFLigy ČR (certifikovaný rozhodčí je účastník školení NERFLIGY nebo proškolený rozhodčí certikovaným krajským rozhodčím).

O zásahu či přešlapu hráče rozhoduje rozhodčí jedním krátkým hvizdem píšťalky, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče a zároveň hlasitě oznámí číslo zasaženého hráče (stačí i zvolat dané číslo hráče).Trefu oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou, kdy trefa je vždy uznávána pokud šipka zůstane v terči nebo dovnitř terče vletěla a vylétla ven (platnost určuje vždy rozhodčí).

Jakýkoliv fyzický kontakt nebo nevhodné chování mezi protivníky nebo mezi hráči a rozhodčím je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhoduje o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při zásahu, trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

Hráči musí mít bezpodmínečně na očích ochranné brýle (pokud je nemá, lze ho potrestat stejným způsobem, jako fyzický kontakt.). Úmyslné zdržování hry je zakázáno (opět lze trestat stejným způsobem jako fyzický kontakt).

 

13. TRÉNER - KOUČ.

Trenérem (koučem) může být pouze osoba daného týmu starší 15 ti let, která zrovna v daném turnaji nevykonává funkci rozhodčího. Trenér smí svými pokyny navigovat svůj herní tým z předem určeného místa a nepohybuje se v prostoru pro rozhodčí. Toto určené místo je čelní strana kolbiště patřící danému hernímu týmu v daném poločase jako rozehrávající strana.

Trenér smí se svým týmem konzultovat strategii vždy před začátkem zápasu a v průběhu poločasu. V průběhu hry je trenér výhradně na předem vyznačeném místě. Rozhodčí má právo trenéra za porušení pravidel vykázat nebo rozhodnout o penalizaci  (trestné střílení protihráčů, vyloučení trenéra do konce poločasu, vyloučení trenéra do konce souboje, vyloučení trenéra do konce turnaje).

 

14. HRÁČ.

Hráč je součástí svého herního týmu. Vstupuje do hry společně se svým týmem a bojuje za svůj tým. V případě zásahu protihráčem nebo vlastním hráčem (na pokyn rozhodčího), nebo při vystřelení všech nábojů či zaseknutí zbraně, hráč ihned opouští kolbiště na čáře k němu nejblíže a přemisťuje se na svou rozehrávající čelní stranu kolbiště (zde si nabíjí svou zbraň a čeká do přerušení nebo ukončení části daného poločasu).

Vyřazený hráč se nesmí zdržovat na postranní čáře, radit svým spoluhráčům nebo na ně pokřikovat (pro danou část až do přerušení je v reálu mrtvým hráčem). Nedodržení tohoto pravidla, může hlavní rozhodčí rozhodnout o penalizaci hráče/hráčů (trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

 

15. PRŮBĚH TURNAJE.

Turnaj NERFLigy se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma tříčlennými týmy má dva poločasy, jeden poločas trvá 3* minuty čistého času. Před zahájením souboje se oba týmy sejdou ve středu kolbiště (na středovém kruhu), kde se pozdraví. Poté se týmy postaví na zadní startovní čáru své části kolbiště.

Před začátkem souboje hlavní rozhodčí dlouze hvízdne. Na toto znamení všichni hráči zvednou ruku s Nerfkou jako potvrzení, že jsou připraveni. Souboj poté začíná po krátkém hvizdu hlavního rozhodčího. Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně šest nábojů (buď nabitých přímo v blasteru, nebo viditelně umístěných v zásobnících na blasteru) a jeden blaster. Členové týmu si nemohou náboje navzájem předávat.

Vystřelené náboje je zakázáno v průběhu hry sbírat. Pokud při hře dojde k zasažení hráče, dotyčný ihned zvedne ruku s blasterem NERF a opustí nejkratší cestou kolbiště přechodem přes hranici kolbiště a jdou na svou zadní startovní čáru kolbiště si nabít blaster. Pokud hráči dojdou v průběhu souboje náboje, opustí kolbiště také.

Zásah a přešlap oznamuje rozhodčí jedním krátkým hvizdem píšťalky, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče a zároveň hlasitě oznámí číslo zasaženého hráče nebo hlasitým oznámením čísla hráče, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče. Vyřazení hráči se do hry vrací při nejbližším přerušení(buď po trefě do terče či po poločase).

Pokud se podaří trefa otvoru v terči, družstvo získává bod. Trefa je uznána pokud šipka zůstane v terči, nebo dovnitř terče vletěla a vylétla ven (pokud je určen brankový rozhodčí, určuje zásah on) a hráč zůstal v herním poli. Trefu oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé trefě následuje přerušení souboje. Hráči,se vrátí neprodleně na svou zadní startovní čáru, kde si dobijí blaster NERF na šest nábojů.

Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem bodů, v případě rovnosti rozhodne zápas rozstřel.

 

16. PRŮBĚH ROZSTŘELU .

Rozstřel se provádí střídavě členy obou mužstev (tedy po jedné střele) na pokyn píšťalkou určeného rozhodčího a střílí se ze vzdálenosti od 4 - 5 m od terče. Za výstřel je považováno pokud náboj vyletí nebo vypadne z hlavně . Členové týmu používají při rozstřelu pouze vlastní blaster (pistolku) Nerf, kterou používali v průběhu daného zápasu a nabíjí si náboje sami. Rozstřel vyhrává družstvo s více trefami. Pokud je rozstřel nerozhodný, opakuje se stejně znovu, dokud není jasný výsledek.

Uznán zásah je pouze pokud hráč vystřelil až po písknutí určeného rozhodčího a nebyl přitom učiněn přešlap. O zásahu rozhoduje vždy určený rozhodčí. Za výstřel je považováno pokud náboj vyletí nebo vypadne z hlavně .Rozhodčí (ani tréner) řídící rozstřel nesmí upozorňovat hráče na přešlap v průběhu jeho střelby (za přešlap si zodpovídá samotný hráč).

 

17. TRESTNÉ STŘÍLENÍ .

Trestné střílení se provádí na pokyn hlavního rozhodčího na základě jasného porušení pravidel MSK NERFLIGA. Herní tým které bylo tímto jednáním poškozeno, vyšle jednoho hráče který má právo z čáry (určené pro rozstřel), jednou po zapísknutí píšťalky vystřelit na terč. Člen týmu používají při rozstřelu pouze vlastní blaster (pistolku) Nerf, kterou používali v průběhu daného zápasu a nabíjí si náboje sám a i sám si hlídá přešlap. Za výstřel je považováno pokud náboj vyletí nebo vypadne z hlavně .

Uznán zásah je pouze pokud hráč vystřelil až po písknutí určeného rozhodčího a nebyl přitom učiněn přešlap. O zásahu rozhoduje vždy určený rozhodčí. Rozhodčí řídící rozstřel nesmí upozorňovat hráče na přešlap v průběhu jeho střelby (za přešlap si zodpovídá samotný hráč).

 

18. PROTEST.

Protest podává v rámci turnaje MSK NERFLigy trenér (kouč) protestujícího týmu hlavnímu rozhodčímu zápasu, spolu s protestem je třeba složit poplatek 200,- Kč, ten se v případě uznání protestu vrací. Protest musí být podán písemně před zahájením dalšího „souboje“. Protest nemůže vznést trenér, který v daném zápase byl zároveň rozhodčím.

 

19. VYHODNOCENÍ TURNAJE.

Vyhodnocení turnaje a umístění jednotlivých herních týmů v celkovém pořadí určuje na základě předem dohodnutého systému (koeficientu výpočtu bodů) organizátor daného turnaje v zastoupení ředitele turnaje.

Výsledky jsou ihned oznámeny a herní týmy i střediska vyhodnoceny po skončení daného turnaje na daném místě konání finálních turnajů. Vyhodnocení obsahuje tyto základní parametry: určení celkového pořadí jednotlivých herních týmů v dané kategorii, určení pořadí v daném turnaji jednotlivých středisek na základě dohodnutého bodového systému, určení nejlepšího střelce napříč všech věkových kategorii.

 

POZNÁMKA.

* certifikovaný rozhodčí může dobu souboje upravit na jinou časovou dotaci a to v rozpětí 2-5 minut.

** startovné si určuje každý organizátor sám, z každého startovného jde 20 Kč za každého hráče turnaje, za každé kolo do finálového fondu odměn (pohár, medaile adt...)

*** vzhledem k nedostatku rozhodčích, může být rozhodčí zároveň i trenérem. Radit však svému hernímu týmu může pouze v době přerušení hry (kdy herní tým se připravuje na další průběh hry na startovní čáře). V průběhu hry rozhodčí nesmí jakkoli zasahovat do hry nápovědou nebo pokyny směřující k jeho hernímu týmu (rozumí se funkcí trenér - kouč), jinak by šlo o hrubé porušení pravidel MSK NERFLIGA a následovalo by trestné střílení.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode