... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

ZÁPAS KROUŽKU NERF X TEAM 4 X 4

 
 
Vzhledem že SVČ Amos, Český Těšín, p.o. zrušila svou účast na tomto přátelském zápase, zvolili jsme tedy náhradní variantu pouze pro děti z našeho kroužku napříč všemi tréninkovými skupinami. Protože je to opět narychlo, musíme tuto akci řešit za pochodu a věříme ve spolupráci Vás všech rodičů i dětí kroužku.
 

O JAKOU AKCI JDE.

Jde o náhradní soutěž čtyřčlenných herních týmů ve třech kategorií (mini, mladší a starší), jako náhradu za zrušený přátelský zápas s Českým Těšínem.

KDE A KDY SE BUDE KONAT.

Soutěž se uskuteční v sobotu 27.dubna 2024, od 09:00 - 14:00 hodin, ve velkém sále Střediska volného času Juventus, Karviná, p.o.

DOSUD PŘIHLÁŠENÉ HERNÍ TÝMY.

Automaticky jsme sem přeřadili přihlášené členy kroužku na původní přátelský zápas, kdy budeme doplňovat dalšími přihlášenými zájemci z řad tréninkových skupin "A", "B", "C", kteří dosud přihlášení nejsou. Zvýrazněné děti jsou tedy již potvrzeny (popřípadě zařazeny do některých herních týmů). Je třeba pouze doplnit názvy daných herních týmů.

 

Vrba Arnošt Průdek Tomáš, Lorenčík Jakub, Červenka Ondřej, David Tomáš,  Procházka Tobias, Beloš Vojtěch, Kurila Mathyas, Burysz Vojtěch, Novosad René, Palát Matyas, Labanov Roman, Golkovský Samuel, Fikáček Petr, Kempný Vojtěch, Krajčovič Filip, Vacek David, Horváthová Kateřina, Kotula Vojtěch „B, ... Křístek Elias, Szkorupa Damián, Lichá Adéla, Kulinský Viktor, Kotula Vojtěch "A", Moravčinský Alexander, Sznapka Jan, Pryszczová Joanna, Klaput Matyáš, Gavlovský Adam, Sznapka Jakub, Klopec Václav, Zbořil Jakub, Medviď Michal.

 

JAK BUDOU VYTVOŘENÉ HERNÍ TÝMY?

Budou určeno 8 herních týmů v čele s kapitánem herního týmu. Ostatní hráči budou rozděleni do třech skupin po osmi. Kapitáni bulou v každé skupině losovat jednoho hráče (každý hráč má skryté číslo od 1. - 8.). A tak se vytvoří herní týmy bez ohledu na kategorii. Kapitáni vyberou názvy svých herních týmů.

 

JAK TEDY NAKONEC JSOU TÝMY VYLOSOVÁNY!

A. BOBÍK: Klaput Matyáš, Novosad René, Zbořil Jakub, Kempný Vojtěch

B. BOBER: Gavlovský Adam, Křístek Eliáš, Kulinski Viktor, Beloš Vojtěch

C. ŽIDLE Z OBI: Klopec Václav, Szkorupa Damián, Kotula Vojtěch "A", Kotula Vojtěch "B"

D. MEDVÍDCI: Sznapka Jakub, David Tomáš, Horváthová Kateřina, ...

E. KALLAX: Medviď Michal, Lorenčík Jakub, Burysz Vojtěch, Lichá Adéla

F. NEVÍM: Sznapka Jan, Pryszczová Joanna, Labanov Roman, Palát Matyas

G. JOJO: Krajčovič Filip, Vrba Arnošt, Moravčinský Alexander, Kurila Mathyas

H. ÁČKA: Vacek David, Průdek Tomáš, Fikáček Petr, Červenka Ondřej

 

STARTOVNÉ.

Startovné na jednoho hráče činí 100,- Kč (kdy vybrané startovné jde pouze na odměny pro děti). Všechny přihlášené a potvrzené děti na původní přátelský zápas, obdržely platební příkazy které měli být již do 16.04.2024 zaplaceny. Nově přihlášené a potvrzené děti, uhradí startovné v den soutěže při příchodu na tuto soutěž v hotovosti (hlavnímu trenérovi kroužku).

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE.

Nově přihlášené děti do této soutěže se mohou nahlásit (hlasí zákonní zástupci - rodiče) nejpozději do čtvrtka 18. dubna 2024, do 24:00 hodin. A to pomocí zaslané sms  (telefonní číslo hlavního trenéra), nebo emailem (email hlavního trenéra) nebo napsat zde na webu do "knihy o všem". 

 

ZDENĚK URIČEK

tel: 733 439 519

email: Ur.Zd@seznam.cz

kniha o všem zde: kniha

 

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE.

Sraz všech soutěžících bude v sobotu 27. dubna, v 08:30 - 08:45 hodin, na recepci Střediska volného času Juventus, Karviná, p.o. V tento čas bude provedena prezence a rozdání startovních čísel. Samotná soutěž bude zahájena v 09:00 hodin ve velkém sále střediska. Buďte proto prosím dochvilní.

UKONČENÍ SOUTĚŽE.

Soutěž bude ukončena v sobotu 27. dubna 2024, na základě počtu herních týmů, průběhu jednotlivých zápasů. Předpokladem tedy je, že nejpozději v 14:00 hodin. Pokud by byl předpoklad že vše proběhne v kratším čase, budeme předem (nejpozději v den soutěže o této skutečnosti informovat zákonné zástupce dětí - rodiče). Děti si budete moci opět vyzvednout na recepci střediska.

ODCHOD ZE SOUTĚŽE.

Každé dítě může odejít ze soutěže pouze tak jak má uvedeno v přihlášce do kroužku (odchod v doprovodu nebo samostatně). Změna je možná pouze na základě písemné zprávy (sms na telefonní číslo hl. trenéra), nebo na lístku s podpisem zákonného zástupce dítěte - rodiče. Musí být uvedeno o jaké dítě se jedná, o jakou soutěž jde a jakým způsobem smí ze soutěže odejít (popřípadě kdo vyzvedne dítě, pokud jde o osobu jinou než je uvedena v přihlášce). Zpráva sms musí přijít z telefonního čísla uvedeného v přihlášce dítěte, email zpráva pak z uvedeného kontaktního emailu v přihlášce dítěte. Jiná varianta neexistuje.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ HRÁČE.

Každý účastník bude mít sportovní oblečení do tělocvičny: tenisky do tělocvičny s nešpinící podrážkou, kraťasy nebo tepláky, tričko kroužku. Dále pak doporučený NERF blastr a ochranné brýle (řádně označeny vlastníkem), 1 litrovou lahev s pitím (ve vestibulu je automat na nápoje a sami zajistíme vodu se sirupem), drobnou svačinu.

JAK POSTUPOVAT POKUD SE NĚKDO Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ NEZŮČASTNÍ SOUTĚŽE - AKCE.

Hlavní trenér nemá s navrácením plateb nic společného. Je třeba ihned bez odkladu napsat email na některou z uvedených osob, v kterém uvedete:

  • o koho jde a z kterého kroužku a herní skupiny
  • o jakou soutěž či akci se jedná, které se dotyčný nezůčastnil
  • zdůvodnění proč se dané akce nezůčastnil (popřípadě naskenovaný doklad)
  • jakým způsobem chcete peníze zpět (většinou se převedou tak jak byly zaslány - tedy zpět na účet odesílajícího)
Pokud si takto o platbu nepožádáte ihned jak víte že jde o překážku účasti (maximálně dva pracovní dny po soutěži nebo akci), zůstávají ve prospěch provozních nákladů střediska. Kroužek z těchto peněz zcela nic nemá.
 

ZDEŇKA GRINVALSKÁ

(pedagog volného času)

tel: 731 635 550

email: zdenka.grinvalska@juventus.cz

 

PAVLA GLETOVÁ

(ekonomické oddělení)

tel: 596 311 530

email: pavlina.gletova@juventus.cz

 

nebo

 

PETRA PECHOVÁ

(účetní, pokladník)

tel: 596 311 530

email: petra.pechova@juventus.czVíce zde: https://www.nerf-x-team-karvina.cz/akce/zaverecna-akce-krouzku/1-paintball-ostrava-2024/

ZDEŇKA GRINVALSKÁ

(pedagog volného času)

tel: 731 635 550

email: zdenka.grinvalska@juventus.cz

 

PAVLA GLETOVÁ

(ekonomické oddělení)

tel: 596 311 530

email: pavlina.gletova@juventus.cz

 

nebo

 

PETRA PECHOVÁ

(účetní, pokladník)

tel: 596 311 530

email: petra.pechova@juventus.czVíce zde: https://www.nerf-x-team-karvina.cz/akce/moravskoslezska-nerfliga-iii-kolo-koprivnice/

JAK POSTUPOVAT POKUD SE NĚKDO Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ NEZŮČASTNÍ SOUTĚŽE - AKCE.

Hlavní trenér nemá s navrácením plateb nic společného. Je třeba ihned bez odkladu napsat email na některou z uvedených osob, v kterém uvedete:

  • o koho jde a z kterého kroužku a herní skupiny
  • o jakou soutěž či akci se jedná, které se dotyčný nezůčastnil
  • zdůvodnění proč se dané akce nezůčastnil (popřípadě naskenovaný doklad)
  • jakým způsobem chcete peníze zpět (většinou se převedou tak jak byly zaslány - tedy zpět na účet odesílajícího)
Pokud si takto o platbu nepožádáte ihned jak víte že jde o překážku účasti (maximálně dva pracovní dny po soutěži nebo akci), zůstávají ve prospěch provozních nákladů střediska. Kroužek z těchto peněz zcela nic nemá.
 

ZDEŇKA GRINVALSKÁ

(pedagog volného času)

tel: 731 635 550

email: zdenka.grinvalska@juventus.cz

 

PAVLA GLETOVÁ

(ekonomické oddělení)

tel: 596 311 530

email: pavlina.gletova@juventus.cz

 

nebo

 

PETRA PECHOVÁ

(účetní, pokladník)

tel: 596 311 530

email: petra.pechova@juventus.czVíce zde: https://www.nerf-x-team-karvina.cz/akce/zaverecna-akce-krouzku/1-paintball-ostrava-2024/

ZDEŇKA GRINVALSKÁ

(pedagog volného času)

tel: 731 635 550

email: zdenka.grinvalska@juventus.cz

 

PAVLA GLETOVÁ

(ekonomické oddělení)

tel: 596 311 530

email: pavlina.gletova@juventus.cz

 

nebo

 

PETRA PECHOVÁ

(účetní, pokladník)

tel: 596 311 530

email: petra.pechova@juventus.cz

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode