... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA - III. KOLO KOPŘIVNICE

 

CO JE TO MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA?

Moravskoslezská NERFLIGY je nižší nepostupová soutěž, která se koná v několika kolech v daném roce, na základě pevně stanovených pravidel a je určena pouze pro včas přihlášené organizace a kroužky v rámci Moravskoslezského kraje.

 

CO JE SMYSLEM MORAVSKOSLEZSKÉ NERFLIGY?

Jsou v kroužku vždy děti které nemají ihned ze začátku mnoho šancí se ve vyšší NERFLIZE ČR probojovat až do finálových kol, a tudíž nepoznají atmosféru turnajů proti jiným organizacím a střediskům. Proto jsme před lety přišly s touto formou nižší soutěže, kdy chceme zapojit předně všechny Ty děti které se v dané sezóně nedostali do vyšší soutěže. Chceme aby se mohli všechny  děti kroužku zapojit do této hry a pochopili že jako tým vždy přinášejí body své organizaci v soutěži které se zúčastní, tedy že každý hráč je důležitý.

 

JAK SE MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA VYHODNOCUJE?

Každé kolo pořádá jiná zúčastněná organizace, kdy každé kolo se vyhodnocuje v každé kategorii zvlášť. Vyhodnocuje se formou přidělením bodů, dané zúčastněné organizaci v každé kategorii, na základě umístění jednotlivých nasazených herních týmů touto organizací. Kdy je pevně stanoven výpočtový koeficient výhry a umístění. Součet bodů za všechny kola a kategorie, kterých se daná organizace zúčastnila, se na konci sezóny sečtou. V každé kategorii se vyhodnotí na základě tohoto nejvyššího součtu, umístění zúčastněných organizací, kdy organizace s nejvyšším bodovým ohodnocení se stane Mistr Moravskoslezské NERFLIGY pro danou sezónu a obdrží putovní pohár.

 

JAK SE SESTAVUJÍ HERNÍ TÝMY DO TÉTO LIGY.

Herní tříčlenné týmy sestavuje vždy kolektiv trenérů dané organizace. Tyto herní týmy mohou být v každém kole této Moravskoslezské NERFLIZE různě obměňované, aby se děti naučili hrát variabilně s kterýmkoliv členem naší organizace. Účast nominovaných hráčů na všech kolech, není povinnost, ale podle pravidel kroužku by se měli během roku zůčastnit alespoň jednoho turnaje. V opačném případě nemá smysl jejich další činnost v kroužku.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K TURNAJI

 

KDE A KDY SE TURNAJ USKUTEČNÍ?

Toto závěrečné III. finálové kolo se uskuteční v neděli 14. dubna 2024, v Domě dětí a mládeže Kopřivnice v blízské sportovní hale.

 

NÁKLADY HRÁČE - PLATBA STARTOVNÉHO.

-

 

NOMINOVANÍ HRÁČI.

Děti jsou vždy zařazeny do třech kategorii, kdy mohou být postaršení pro dané kolo do vyšší kategorie (získají více zkušeností). Každý herní tým se skládá ze čtyř hráčů, kdy všichni hráči se prostřídají stejně (jde o to aby byl popřípadě i náhradník pokud by došlo k mimořádné události a někdo by nemohl hrát). O zařazení pro dané kolo v dané kategorii, rozhoduje hlavní trenér.

 

MINI kategorie.

01. -: -

02. -: -

 

MLADŠÍ kategorie.

01. -: -

02. -: -

 

STARŠÍ kategorie.

01. -: -

02. -: -

 

* zvýrazněné a zvětšené jméno nominovaného hráče, znamená jeho potvrzení o účasti

 

POTVRZENÍ NOMINOVANÝCH HRÁČŮ.

Prosím zákonné zástupce nominovaných hráčů o potvrzení jejich účasti, nejpozději do neděle ................... Hráč který nebude potvrzen nebo nebude zrušena zákonným zástupcem písemně jeho účast do tohoto datumu a času, bude vyřazen ze soutěží až do konce školního roku. Každému nepotvrzenému nebo neodhlášenému členu, bude po tomto datu automaticky nenávratně odhlášen a na jeho místo nominovaný jiný hráč. Potvrzení nebo zrušení zašlete pouze písemně, a to sms zprávou, emailem nebo pište zde na webu do knihy o všem.

 

Zdeněk Uriček

tel: 733 439 519

email: Ur.Zd@seznam.cz

kniha o všem, zde: kniha

 

POTŘEBY HRÁČE NA TURNAJ.

Sportovní oblečeni (tepláky, tričko, mikinu, tenisky do tělocvičny s nešpinící podrážkou), 1,5 litrovou láhev s pitím, celodenní svačinku, doporučený a jasně označený vlastní NERF blastr a ochranné brýle, kopii průkazu pojištěnce.

 

SRAZ POTVRZENÝCH NOMINOVANÝCH HRÁČŮ NA TURNAJ.

-

 

UKONČENÍ TURNAJE.

-

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode