... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

BOJOVKA V LESE 2023.

 

Tato hra je určena pro maximálně 4 herní týmy po 6 dětech všech věkových kategorii kroužku NERF X TEAM „A“, „B“, „C“. Kdy zůčastnit se mohou popřípadě i zákonní zástupci těchto dětí. To tedy znamená že hra platí pro minimálně 12 a maximálně prvních 24 přihlášených dětí, aby akce byla uskutečněna.

 

MOTIVACE HRY.

Na konci druhé světové války, bylo již jasné že nacisté tuto válku prohrají. Proto se rozhodla úzká skupina lidí uložit veškeré nakradené bohatství do švýcarských bank na skrytá a chráněná konta. Šlo o obrovské majetky od peněz, zlata až po diamanty. Čísla těchto kont chránilo tajné nacistické komando známé jako „agentura“.

Druhá světová válka je už dávno za námi, ale tyto konta stále ve švýcarské bance existují dál a v dnešní době mají neuvěřitelnou hodnotu a stále jejich ochranu provádí již po několik generací stejná agentura potomků původních členů.

Světové špionážní službě se podařilo za pomocí agenta pod krycím heslem „Kondor“ proniknout do této agentury a získat čísla těchto kont a tyto vybrat. Vše umístil do jednoho kufříku, kdy s ním bude čekat na určitém místě v určený čas aby je předala do rukou světové špionážní službě. Tato akce se nazvala „Zlatý valoun“. Aby nebylo možné agenta dostat skryl kontaktní telefonní číslo na kterém lze získat potřebné údaje ke kontaktu na 9 místech. Zprávu o těchto místech zaslal světové špionážní službě. Jakmile někdo na toto kontaktní telefonní číslo zazvoní spustí se čas k dokončení kontaktu a předání kufříku.

Po agentovi Kondorovi, však jde i agentura a bude záležet pouze na čase a získání kufříku, tedy toho správného kufříku v daném časovém limitu. Pak se kufřík zničí se vším co v něm bylo. Kdo tedy nakonec zvítězí?

 

KDY A KDE SE BUDE HRA HRÁT.

Hra se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2023 od 09:00 - 12:30 hodin v prostorách města Karviná a okolí včetně sadu Boženy Němcové. Pokud nám počasí nebude přát bude akce zrušena a zahrána v náhradním termínu.

 

PŘÍPADNÝ NÁHRADNÍ TERMÍN.

Náhradní termín bude opět v sobotu 12. listopadu 2023 od 09:00 - 12:30 hodin v prostorách města Karviná a okolí včetně sadu Boženy Němcové.

 

JAK BUDE HRA PROBÍHAT?

Děti budou předem rozděleny do maximálně 4 herních týmů s doprovodem jedné až dvou dospělých osob (z nichž jedna bude trenér). Trenér je průvodce hrou a znalec daného terénu, stanovišť GPS a zároveň cíl jiných týmů a soupeřící agentury.

Úkolem herního týmu je nalézt devět skrytých stanovišť za pomocí vyhledávacího zařízení GPS a zde získat jedno z devíti cifer telefonního čísla. Stanoviště jsou předem rozmístěny v Karviné okolo náměstí, na náměstí a parku Boženy Němcové. Herní tým je vybaven (vlastními nebo zapůjčenými) NERF blastry, brýlemi a našimi náboji. Průvodce je označen reflexní vestou. Každý hráč má k dispozici 3 herní životy, průvodce pouze jeden.

Herní týmy bojují proti sobě navzájem a navíc se v terénu pohybují další dvou až tříčlenné herní jednotky agentury, které za určitých podmínek bojují proti herním týmům. Všichni členové herních týmů včetně členů agentury jsou viditelně označeni. Takže nelze provést výpad proti jinému civilistovi.

Úkolem herních týmů je obejít v daném limitu všechny skryté stanoviště, získat celé telefonní číslo, zavolat na ně a získat popis místa a muže, čas a heslo, kde má dojít k předávce zlatého valounu...Vše další se dozvíte pokud se hry zúčastníte.

 

JAKÉ BUDOU NÁKLADY NA HRU, JAK BUDE PLATBA PROVEDENA.

Na místě každý hráč zaplatí poplatek 20,- Kč (úhrada a dovoz teplého čaje a svačiny), účastnický diplom a plaketa pro nejlepší herní tým.

 

DO KDY JE TŘEBA SE PŘIHLÁSIT.

Přihlásit se lze za pomocí sms, emailu nebo na našem webu v „kniha o všem“ nejpozději do naplnění dané kapacity 24 dětí nebo do 19. října 2023 do 20:00 hodin. Pak bude přihlašování ukončeno. Přihlášení píšou vlastní účast a případně i počet zákonných zástupců (kteří se zúčastní hry nebo pomohou jako organizátoři). Přehled přihlášených najdete zde na konci článku v přehledné tabulce, tak jak tomu je u každé akci.

 

CO BUDOU HRÁČI POTŘEBOVAT.

Hráči budou potřebovat vhodné oblečení k danému počasí. Dále láhev s pitím a na doplnění čaje v průběhu hry. Vlastní doporučený NERF blastr a ochranné brýle (pokud chtějí zapůjčit od nás musí toto napsat do přihlášení). Vše budou mít hráči ve svých batůžcích. Náboje dostanou hráči v omezeném množství na srazu na hru (sraz bude oznámen včas po termínu přihlášení).

 

ORGANIZÁTOR HRY - KONTAKT.

Veškeré dotazy týkající se hry a přihlašování nebo cokoli v průběhu hry, diskutujte s kontaktem zde:

 

ZDENĚK URIČEK

tel: 733 439 519

email: Ur.Zd@seznam.cz

web: kniha o všem

 

TABULKA PŘIHLÁŠENÝCH

 

PŘIHLÁŠENÍ KATEGORIE MINI
 
POŘADÍ
PŘIHL.
PŘIJMENÍ A JMÉNO
PŘIHLÁŠENÉHO
DATUM
PŘIHL.
TEAM SPACÁK
ZAPUJ.
NERF
ZAPUJ.
BRÝLE
ZAPUJ.
 
01. Fikáček
Petr
12.09. C - - -
02. -
-
- - - - -
03. -
-
- - - - -
04. -
-
- - - - -
05. -
-
- - - - -

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode