... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

 

SPORTOVNĚ - ZÁJMOVÝ KROUŽEK

 

NERF X TEAM, KARVINÁ

 

TRÉNINKY NEBUDOU MINIMÁLNĚ OD 5.10. - 18.10.2020

A DÁLE PAK DLE SITUACE NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠENÍ KHS

 

Sportovně zájmový kroužek NERF X TEAM (dále jen kroužek), Karviná vznikl v září 2014 na Krajském středisku volného času Juventus, Karviná (dnes již jen Středisku volného času Juventus, Karviná). Tento kroužek založili trenéři: Zdeněk Uriček a Zdeňka Grinvalská. Zřizovatelem tohoto kroužku je Středisko volného času Juventus, Karviná.

 

odkaz: středisko volného času Juventus, Karviná :odkaz

 

Kroužek NERF X TEAM, Karviná pravidelně trénuje jednou týdně v určewný den, hodiny a místě (dle dané věkové kategorie), kdy trénink vede jeden z trenérů a jeho instruktor. V každém tréninkovém týmu jsou tříčlenná družstva, které se připravují na soutěže NERFLIGY ČR a Moravskoslezswkého kraje. Členové kroužku při tréninku používají své vlastní doporučené NERF blastery a ochranné brýle.

Kroužek  funguje v současné době již 6 rokem, pro děti a mládež od 7 - 15 ti let (kluci i holky). Nábor do tohoto kroužku probíhá vždy v době měsíce září a října (do doby naplnění dané kapacity nebo v případě uvolnění místa).

 

CO JE NERF?

 

Nerf je značka dětských plastových pistolí a zbraní na pěnovou munici od firmy Hasbro. Jsou vyráběné v několika tematických sériích. V České republice jsou mezi dětmi rozšířené přibližně od roku 2010. Náboje mohou být různé, ale většina pistolí je na šipky, ve tvaru válečků s rozměrem 1x7 cm s kulatou gumovou hlavičkou a pěnovým tělem. Tyto i používáme v naší NERFLIZE ČR (soutěži na celorepublikové úrovni), které se pravidelně s úspěchem účastníme.

 

odkaz: NERF blastery značky Hasbro :odkaz

 

CO JE NERFLIGA?

NERFLiga je Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových zbraní systému „NERF“.

Více zde: https://m.nerf-x-team-karvina.cz/nerfliga-cr/co-je-nerfliga/
NERFLiga je Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových zbraní systému „NERF“.

Více zde: https://m.nerf-x-team-karvina.cz/nerfliga-cr/co-je-nerfliga/

 

NERFLiga je Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových zbraní systému „NERF. Skládá se z jednotlivých soubojů s přesnými pravidly, mezi dvěma tříčlennými týmy, každý hráč je sám o sobě terčem. Tím nejdůležitějším je ale soupeřův terč na protilehlé straně hřiště. Úkol je zdánlivě jednoduchý – trefit se v daném čase co nejvíce náboji do terče soupeře. Zároveň je však třeba bránit vlastní terč a nedat se soupeřem zasáhnout, protože zásah hráče znamená jeho vyřazení ze hry. Taktizování a herní strategii napomáhají překážky rozestavěné na hřišti. Fyzický kontakt mezi protivníky je zakázán a dodržování pravidel sledují přísní rozhodčí.

 

- odkaz: pravidla a stránka NERFLIGY ČR :odkaz -

 

PROČ NÁS NAVŠTĚVOVAT?

 

Středisko volného času Juventus sehrává významnou úlohu nejen v Karvinském kraji, ale v rámci celé naší společnosti. Je kvalitním centrem a partnerem pro systematické a intenzivní využití volného času všech skupin dětí, mládeže, ale i klientů z řad dospělých. Vzhledem k sociálně ekonomické situaci je třeba pracovat s jedinci i skupinami nejvíce ohroženými sociálně patologickými jevy a to jsou naše děti. Protože SVČ je přirozené shromaždiště a centrum primární prevence, je zcela pochopitelné a nutné je chápat jako vysoce profesionální mobilní zařízení s využitím kreativnosti, nových forem práce a kvalitních programů v rámci globální prevence.

 

U NÁS TOTIŽ PŘEDEVŠÍM PLATÍ:

 • Spokojenost všech zúčastněných,
 • SVČ je místo, které umí zábavnou formou seznámit účastníky  i se závažnou problematikou,
 • SVČ je populární, uznávaná výchovně vzdělávací  organizace  v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání,
 • SVČ učí účastníky k zodpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování,
 • SVČ nabízí kompletní formování osobnosti hravou formou na bázi přátelského a profesionálního přístupu,
 • SVČ nabízí vzdělávání, prožitky a využití získaných kompetencí jako něco užitečného, co mohou účastníci využít při řešení každodenních problémů a zapojení se do společenského postavení v rámci společnosti,
 • maximálního využití určitého osobního potenciálu, potřebu osobního rozvoje v souvislosti se společenským uplatněním, naplnění pocitu životního poslání,
 • SVČ je zárukou bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné,
 • pozitivní přístup k účastníkům s úctou, respektem a pokorou,
 • SVČ jde o kvalitu, odbornost a individuální přístup ke každému účastníkovi zájmového vzdělávání.
 

VEDENÍ ZÁJMOVÉHO KROUŽKU NERF X TEAM

 

Tak tohle jsou ti lidé jenž vedou a trénují děti z NERF X TEAMU Karviná. Jestli dobře nebo špatně mohou zhodnotit pouze samotné děti z kroužku a jejich rodiče. V každém případě to pro ně není procházka růžovou zahradou, ale věnování tomuto kroužku spousty a spousty svého volného času!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO JE NERF X TEAM KARVINÁ

 

Jde o  zájmový kroužek pro děti a mládež na středisku volného času Juventus – Karviná, jehož cílem je děti dostat od počítačů a s novou bezpečnou formou airsoftu NERF, je přivést k pravidelnému pohybu, komunikaci a k vzájemné spolupráci v kolektivu věkově stejně zaměřených vrstevníků. S pravidelnými týdenními  tréninky a nepravidelnými víkendovými soutěžemi a akcemi.

 

Tento zájmový kroužek má tři herní týmy:

NERF X TEAM / MINI  , NERF X TEAM / MLADŠÍ a NERF X TEAM / STARŠÍ

 

Hlavní náplň je tak organizovaná hra airsoftu systému NERF v tříčlenných a vícečlenných teamech s airsoftovými blastry, typu NERF (s určenými tipy zbraní). Tedy převážně pohybové, akční a týmové hry (nikoli hry jednotlivců), doplňující o tréninky a sportovní hry se zvyšováním pohybové kondice (tedy nikoli zájmový kroužek pro pecivály).

Jsme zapojeni do NERFLigy České republiky v které se naše týmy mají možnost utkast s jinými týmy až na republikové úrovni. NERF X TEAM je kolektivní hra a rozvíjí strategické myšlení, kolektivní spolupráce, vzájemné komunikace a vlastní i společné zodpovědnosti za dosažení daného úkolu - cíle - zvítězit.

Tento zájmový kroužek je určen pro kluky i holky od 8 - 13 let, kteří mají rádi airsoft hry s hračkami NERF, chtějí se účastnit regulérních soutěží mezi jinými týmy a kluby, umějí se podřídit vedení trenérů a instruktorů a k dosažení výsledků jsou schopni se poctivě připravovat na pravidelných trénincích.

 

 

JAK TO U NÁS FUNGUJE

 

Vážení rodiče a děti. Zde se dozvíte jak to tedy u nás funguje a jak probíhají jednotlivé tréninky a co lze očekávat v tomto našem novém zájmovém kroužku. Jde o doplňující informace které tak mohou zodpovědět i mnoho dalších dotazů z Vaší strany. Přesto však platí, že kdo se neptá nic se nedozví! Tak klidně pište, volejte a hlavně čtěte :-).

 

JE NERF X TEAM PRO VÁS VHODNÝ ?!

 

Nejprve několik základních informací než později dojde ke zklamání.

Jde o zájmový kroužek v kterém je základem, pohyb -  rychlost - poslušnost - komunikace. Všechen program je zaměřen na pohyb a posilování vytrvalosti a výkonnosti v návaznosti na stmelení jednotlivých tříčlenných teamů a jejich vzájemné vnitřní komunikace.

 • Tím je předem dáno že tento zájmový kroužek není pro "lenochy", tedy nikoho komu se nechce vypotit trochu vody a který si myslí že výsledky se tak snadno dostaví jako při hře v počítači od stolu! Rychlost - rozhodnost a obratnost je základem každého našeho teamu, kdy k výsledku vede trénink a zdokonalování se v pohybu a výkonu!
 • Tento zájmový kroužek není vhodný ani pro  "samotáře", kteří se nedokáží naladit na společnou taktiku svého teamu a jednají pouze za sebe. Kdy komunikace mezi vrstevníky je jim cizí a chtějí pouze vlastní zájem! Jde o teamovou hru a výsledek je tak společný s přesně danými úkoly každého člena!
 • Tento zájmový kroužek není vhodný ani pro "hyperaktivní" jedince, kteří mají problém s autoritami a neumějí se podřídit příkazům a velení svých trénerů, instruktorů a velitelů svých teamů. Pracujeme pro teamy jako celek, jde o kolektivní hru a nemůžeme se věnovat pouze jednotlivým jedincům.
 • Tento zájmový kroužek není vhodný ani pro "nepořádníky", kteří jsou nedochvilní, chodí nepravidelně a nedá se spolehnout na jejich účast na soutěžích či trénincích. Sehraný team se vždy musí umět spolehnout na své členy a jejich slovo musí vždy platit - kdy bez tréninku nejsou výsledky!

Vzhledem že budete muset vložit do tohoto zájmového kroužku jisté prostředky (členský příspěvek, vlastní náklady na svou zbraň a náboje a ostatní náklady na soutěže a akce), předpokládáme že chcete něco zažít a prožít, vyhrávat a mít pocit z dobře stráveného volného času (toto vše Vám chceme dopřát). Proto se zamyslete zda jste i Vy vhodným kandidátem na pozici člena některého z našich teamů!

 

REALITA JE JINÁ NEŽ V POČÍTAČI !

 

Pokud hrajete hry v počítači, většinou nepotřebujete aby hrdina prošel výcvikem, popřípadě můžete lehce získat nebo zakoupit různé dovednosti a posílit tak bojeschopnost svého hrdiny. Mnohé hry tak ani nevyžadují komunikaci mezi více hráči a hry jsou tak určeny pro jednotlivce (s vlastním hrdinou), který vlastně nikdy neumírá - tedy pouze imaginárně. Pokud hrdina umírá, lze povětšinou znovu zapnou hru a vrátit se na začátek a popřípadě napravit chybu svého hrdiny a pokračovat v dobrodružství v tomto imaginárním světě.

 

Ve skutečnosti to je však vždy jiné, protože mnohé činy nelze vrátit zpět a pokud prohrajete nemůžete prostě hru vypnout a vrátit se na začátek a začít znova. Nemůžete si dokoupit různé schopnosti a vylepšení, nelze se oživit či mít náhradní životy. V reálném světě není magie či kouzla, jen dřina, trénink a dělání chyb. NERFLiga není o jednotlivém hrdinovi ale o spolupráci více členů teamu, kdy aby team fungoval musí se nejprve sehrát (tedy trénovat), získá dovednosti a zkušenosti (většinou v soubojích s jinými teamy), společně tvořit jedno tělo a jeden mozek. K vítězství tak v reálném životě vede cesta s potoky potu a semtam nějakou odřeninou, ale když zvítězíte poprvé, poznáte pocit že to vše stálo zato!

 

Zde níže v odkaze, můžete zhlédnout video v kterém zjistíte že i nejlepší team mohou překvapit ti nejmenší:

 

odkaz video: airsoft versus NERF Team : video odkaz

 

PRVNÍ TRÉNINK NA ZKOUŠKU!

 

1. Pokud si chcete vyzkoušet jak to u nás probíhá a zda Vám bude náš tréninkový systém  a činnost s NERFkami vyhovovat, můžete si přijít vše nejprve vyzkoušet nanečisto! Nejprve si zvolit do kterého týmu chcete chodit (každý má jiné pravidelné tréninky), přijít na první trénink a vše si vyzkoušet jako stálý člen. Teprve po tomto prvém tréninku se rozhodnete, zda budete pokračovat v společné činnosti, či nikoli.

 

Než však přijdeš na první zkušební trénink, zjisti si předem zda je v daném týmu volné místo (nejlépe osobně) !

 

2. Pokud se tedy ujistíš že volné místo je a předem se domluvíš o tomto zkušebním tréninku, musíš předem vyplnit přihlášku do zájmového kroužku (přihlášku obdržíš na recepci střediska nebo si ji můžeš stáhnou zde níže v odkaze online). Přihláška musí být zcela vyplněna a podepsána zákonným zástupcem (rodičem). Přihlášku pak odevzdáš danému trenérovi na tréninku kterého se účastníš. Bez přihlášky tě nemůžeme na trénink přijat!

 

odkaz: přihláška :odkaz

 

3. Na pravidelný trénink si musíš vzít základní osobní vybavení (budeš se účastnit tréninku – nikoli sedět a dívat se), bez kterého se tréninku nebudeš moci účastnit. Vše budeš mít sbaleno v jednom batůžku nebo sportovní tašce. Budeš potřebovat tyto věci:

Sportovní oblečení (tenisky do tělocvičny s nešpinící podrážkou, tepláky nebo kraťasy s tričkem), ručník na utření,  láhev (1 litr) s pitím, malou svačinku (oplatek, ovoce atd…), vlastní (doporučenou) NERF zbraň  ( řádně označenou vlastní značkou – nejlépe centrofixem / nepište své iniciály), ochranné brýle (obyčejné plastové pracovní).

 

Zbraň NERF, náboje i brýle ti můžeme na prvních trénincích zapůjčit !

 

Nejsou dovoleny zbraně na elektriku, s aktivním laserovým zaměřovačem, zbraně na jiné než klasické molitanové střely (tedy žádné disky, kuličky, šipky apod...

 

4. Pokud se pak rozhodneš pokračovat, přihláška bude založena mezi ostatní a staneš se po zaplacení členského příspěvku stálým členem tohoto zájmového kroužku. Pokud se rozhodneš že dále pokračovat s námi nebudeš (toto nám oznámíš předem), nebo nepřijdeš na následující pravidelný trénink, bude přihláška skartována a místo uvolněno jinému zájemci.

 

CHCI CHODIT DÁL - JAK NA TO ?!

 

1. Předpokládáme že tedy volné místo v některém týmu je, svůj první zkušební trénink máš za sebou a chceš i nadále pokračovat s námi v společné činnosti. Toto jsi zároveň i oznámil trenérovi daného týmu (v kterém jsi zkušební trénink vykonal). Co tedy dál?!

2. Přihlášku máš řádně vyplněnou a odevzdanou. Domluven na další pravidelný trénink jsi. Pak tedy jen musíš přijít na následující pravidelný trénink s plným osobním vybavením (pokud nepřijdeš a neomluvíš se včas – přijdeš o toto volné místo)!

3. Na kontaktní email tvých zákonných zástupců (rodičů) přijde číslo variabilního symbolu pro platbu členského příspěvku do tohoto zájmového kroužku. Platbu je tak možné uhradit převodem z účtu, zaplatit složenkou nebo uhradit u ekonomky na středisku (vždy však s variabilním symbolem). Členský příspěvek musí být uhrazen do čtvrtého pravidelného tréninku, kterého se účastníš!

Pokud je v této době jakákoli akce kterou pořádá tento zájmový kroužek (tvůj tým), nemůžeš se jej zúčastnit dokud není provedena úhrada tohoto členského příspěvku. Člen který má uhrazen členský příspěvek je plně pojištěn na akcích mimo pravidelné tréninky.

4. Na recepci uhradí pak zákonní zástupci (rodiče) manipulační poplatek, na zakoupení trička zájmového kroužku. Toto tričko slouží jako označení do kterého týmu patříš a na rukávu máš pak dosaženou hodnost získanou v osobním hodnostním bodování. Úhradu je třeba taktéž provést nejpozději do čtvrtého pravidelného tréninku, kterého se účastníš (nebo dle pokynů vedoucího kroužku).

5. Zajistíš si na své vlastní náklady svou vlastní doporučenou NERF zbraň (aby ses mohl účastnit soutěží NERFLigy ČR), a vlastní ochranné brýle. Tuto výbavu předpokládáme že budeš mít zajištěnu nejpozději do 2 měsíců od vstupu do zájmového kroužku (tvého týmu). Po tuto dobu ti zbraň NERF, náboje i ochranné brýle na trénink a soutěž vždy zapůjčíme.

6. Následně si koupíš své triko (po jeho zakoupení a finální úpravě), od nás obdržíš svou vojenskou knížku a započne tvé bodové hodnocení a získávání hodností v tvém týmu. Tím zakončíš druhou fázi přihlášení se do tohoto zájmového kroužku (tvého týmu) a staneš se právoplatným členem svého týmu.

 

JAK PRAVIDELNÝ TRÉNINK PROBÍHÁ ?!

 

Zde můžete zjistit jak naše pravidelné tréninky probíhají. Podobné je to i se soustředěním. Nejlépe to však zjistíte, když se jich zůčastníte.

 

1. Na trénink se scházíme vždy na předem určeném místě.  Scházíme se vždy nejdříve 10 minut  před určeným časem zahájení. Následně každý pomůže s tréninkovými věcmi a společně se přesuneme do tělocvičny ZŠ a MŠ Školská, kde trénink  probíhá.

2. V šatně se všichni převlečou do tréninkového oblečení, vezmou sebou do tělocvičny v batůžku svou NERF zbraň, ochranné brýle, vojenskou knížku (propisku), pití a svačinu. Batůžek si v tělocvičně uloží na předem určené místo.

3. Trénink je zahájen nástupem všech členů, je učiněna prezence a členové jsou seznámeni s průběhem tréninku, následně rozděleni do tréninkových týmů. Po rozdělení do tréninkových týmů si každý člen obleče svůj určený dres s číslem.

4. Prvních deset minut tréninku je věnováno společné činnosti (rozcvičce) formou hry .

5. Následně probíhá trénink zápasů týmu proti týmu na základě předem daných kritérii NERFLigy ČR. Probírá se taktika a vysvětlují postupy a pravidla NERFLigy ČR. Podle umístění týmu, získávají jednotlivý členové opět body do hodnostního bodování.

6. Trénink je ukončen opět nástupem v kterém jsou členové seznámeni s dosaženými výsledky a zápisem výsledků do svých vojenských knížek.

7. Uklidí se v tělocvičně a členové si rozdělí věci z tréninku, které přiberou sebou na určené místo k uskladnění na dané škole.

8. Všichni se opět v šatně převlečou do svých civilních věcí a mohou si je vyzvednout jejich zákonným zástupcům, popřípadě mohou odejít sami domů (pokud tak mají uvedeno v přihlášce).

9. Docházka i výsledné body jsou do 48 hodin zapsány na webu zájmového kroužku (dle daného týmu).

 

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ČINNOSTI

 

Tréninky jsou základem naší činnosti, avšak chceme nabídnout více a proto organizujeme i další doplňkové aktivity. Jejich přehled můžete najít zde níže.

 

Akce. Jde o různé doplňkové akce které posilují kondici našich členů. Převážně jde o jednodenní akce o víkendech a dnech školního volna (zpravidla v sobotu).

Soustředění. Jde o dvoudenní akce (převážně na středisku), popřípadě s výjezdem. Na těchto soustředěních se poznávají týmy společně v různých soutěžích, ale hlavně v bojových utkáních s NERF zbraněmi a regulérních utkáních tým proti týmu.

Soutěže. Jsme součástí celorepublikové postupové soutěže NERFLigy ČR, ve které se soutěží dle daných pravidel v tříčlenných družstvech. Tyto soutěže jsou přes okresní kolo – krajské kolo až po republikové. Předpokládáme, že se do této soutěže naši členové týmů zapojí – proč jinak by vůbec do tohoto zájmového kroužku chodili,že?!

Přesto pořádáme i přátelská utkání mezi jednotlivými dalšími kroužky jak u nás na středisku, tak i v rámci našeho okresu nebo i mimo. Členové našich týmů mají možnost poznat taktiku jiných než vlastních členů a soupeřů.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode