... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

NERF KROUŽEK...

 

TRÉNINKY SKONČILI!

POSLEDNÍ TRÉNINK NA ZŠ a MŠ ŠKOLSKÁ, 

PROBĚHL 28.058.2024!

 

POSLEDNÍ TRÉNINK NA ZŠ a MŠ BOREOVSKÉHO, 

PROBĚHL 30.05.2024!

 

V ČERVNU JIŽ TRÉNINKY NEJSOU!

 

Sportovně zájmový kroužek NERF X TEAM (dále jen kroužek), Karviná vznikl v září 2014 na Krajském středisku volného času Juventus, Karviná (dnes již jen Středisku volného času Juventus, Karviná). Tento kroužek založili trenéři: Zdeněk Uriček a Zdeňka Grinvalská. Zřizovatelem tohoto kroužku je Středisko volného času Juventus, Karviná.

odkaz: středisko volného času Juventus, Karviná :odkaz

 

Děti kroužku pravidelně trénují jednou týdně v určený den, hodinu a místě (dle dané věkové kategorie), kdy trénink vede jeden z trenérů a jeho instruktor. V každém tréninkovém týmu jsou tříčlenná družstva, které se připravují na soutěže NERFLIGY ČR a Moravskoslezského kraje. Členové kroužku při tréninku používají své vlastní doporučené NERF blastery a ochranné brýle.

Kroužek  funguje v současné době již 7 rokem, pro děti a mládež od 6 - 15 ti let (kluci i holky). Nábor do tohoto kroužku probíhá vždy v době měsíce září a října (do doby naplnění dané kapacity nebo v případě uvolnění místa).

 

CO JE NERF?

 

Nerf je značka dětských plastových pistolí a zbraní na pěnovou munici od firmy Hasbro. Jsou vyráběné v několika tematických sériích. V České republice jsou mezi dětmi rozšířené přibližně od roku 2010. Náboje mohou být různé, ale většina blastrů je na šipky, ve tvaru válečků s rozměrem 1x7 cm s kulatou gumovou hlavičkou a pěnovým tělem. Tyto i používáme v našich soutěžích NERFLIGY (soutěži na celorepublikové úrovni a kraje), které se pravidelně s úspěchem účastníme.

 

odkaz: NERF blastery značky Hasbro :odkaz

 

CO JE NERFLIGA?

NERFLiga je Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových zbraní systému „NERF“.

Více zde: https://m.nerf-x-team-karvina.cz/nerfliga-cr/co-je-nerfliga/
NERFLiga je Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových zbraní systému „NERF“.

Více zde: https://m.nerf-x-team-karvina.cz/nerfliga-cr/co-je-nerfliga/

 

NERFLiga je Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových zbraní systému „NERF. Skládá se z jednotlivých soubojů s přesnými pravidly, mezi dvěma tříčlennými týmy, každý hráč je sám o sobě terčem. Tím nejdůležitějším je ale soupeřův terč na protilehlé straně hřiště. Úkol je zdánlivě jednoduchý – trefit se v daném čase co nejvíce náboji do terče soupeře. Zároveň je však třeba bránit vlastní terč a nedat se soupeřem zasáhnout, protože zásah hráče znamená jeho vyřazení ze hry. Taktizování a herní strategii napomáhají překážky rozestavěné na hřišti. Fyzický kontakt mezi protivníky je zakázán a dodržování pravidel sledují přísní rozhodčí. Z tohoto plyne že nejde pouze o divokou hru, ale hru v které je tvrdá konkurence a má přísně dodržovaná pravidla. Navíc se hraje celorepublikově, kdy uspět bez řádného a poctivého tréninku není možné.

 

- odkaz: pravidla a stránka NERFLIGY ČR :odkaz -

 

PROČ NÁS NAVŠTĚVOVAT?

 

Středisko volného času Juventus sehrává významnou úlohu nejen v Karvinském kraji, ale v rámci celé naší společnosti. Je kvalitním centrem a partnerem pro systematické a intenzivní využití volného času všech skupin dětí, mládeže, ale i klientů z řad dospělých. Vzhledem k sociálně ekonomické situaci je třeba pracovat s jedinci i skupinami nejvíce ohroženými sociálně patologickými jevy a to jsou naše děti. Protože SVČ je přirozené shromaždiště a centrum primární prevence, je zcela pochopitelné a nutné je chápat jako vysoce profesionální mobilní zařízení s využitím kreativnosti, nových forem práce a kvalitních programů v rámci globální prevence.

 

U NÁS TOTIŽ PŘEDEVŠÍM PLATÍ:

  • Spokojenost všech zúčastněných,
  • SVČ je místo, které umí zábavnou formou seznámit účastníky  i se závažnou problematikou,
  • SVČ je populární, uznávaná výchovně vzdělávací  organizace  v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání,
  • SVČ učí účastníky k zodpovědnosti za své chování, jednání a rozhodování,
  • SVČ nabízí kompletní formování osobnosti hravou formou na bázi přátelského a profesionálního přístupu,
  • SVČ nabízí vzdělávání, prožitky a využití získaných kompetencí jako něco užitečného, co mohou účastníci využít při řešení každodenních problémů a zapojení se do společenského postavení v rámci společnosti,
  • Maximálního využití určitého osobního potenciálu, potřebu osobního rozvoje v souvislosti se společenským uplatněním, naplnění pocitu životního poslání,
  • SVČ je zárukou bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné,
  • Je zde pozitivní přístup k účastníkům s úctou, respektem a pokorou,
  • SVČ jde vždy o kvalitu, odbornost a individuální přístup ke každému účastníkovi zájmového vzdělávání.
 

VEDENÍ ZÁJMOVÉHO KROUŽKU NERF X TEAM

 

Tak tohle jsou ti lidé jenž vedou a trénují děti z NERF X TEAMU Karviná. Jestli dobře nebo špatně mohou zhodnotit pouze samotné děti z kroužku a jejich rodiče. A pak i dosažené dilčí úspěchy celého kroužku, převážně však jednotlivých dětí a týmů. V každém případě to pro ně není procházka růžovou zahradou, ale věnování tomuto kroužku spousty a spousty svého volného času!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO JE NERF X TEAM KARVINÁ

 

Jde o  zájmový kroužek pro děti, jehož zřizovatelem je Středisko volného času Juventus,Karviná. Tento kroužek si klade hlavně za cíl, děti dostat od počítačů a s kreativní bezpečnou vhodnou formou airsoftu NERF, je přivést k pravidelnému pohybu, komunikaci mezi sebou a k vzájemné spolupráci v kolektivu věkově stejně zaměřených vrstevníků. S pravidelnými týdenními  tréninky a nepravidelnými víkendovými soutěžemi a akcemi, věříme že se nám to daří.

 

Tento zájmový kroužek NERF X TEAM, má tři herní týmy:

TEAM MINI  , TEAM MLADŠÍ a TEAM STARŠÍ - MLADŠÍ

 

Hlavní náplň je tak organizovaná hra airsoftu systému NERF v tříčlenných a vícečlenných teamech s airsoftovými blastry, typu NERF (s jasně určenými druhy blástrů). Kdy jde převážně o pohybové, akční a týmové hry (nikoli hry jednotlivců), s pravidelnými tréninky a doplňkovými sportovními hrami pro zvyšováním pohybové kondice (tedy nikoli zájmový kroužek pro pouhé střílečky).

Jsme zapojeni do NERFLigy České republiky v které se naše týmy musí umět prosadit proti jiným herním týmům jak v kraji, tak až na republikových závodech. Mají tak možnost utkat se s jinými týmy až na republikové úrovni. NERFLIGA ČR A MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA je vždy kolektivní hra a rozvíjí strategické myšlení, týmovou spolupráce, týmového ducha, komunikaci mezi sebou v týmu, nést zodpovědnost za společné  i osobní rozhodnutí ve hře při dosažení daného úkolu - cíle - zvítězit.

Tento zájmový kroužek je určen pro kluky i holky od 7 - 15 let, kteří mají rádi airsoft hry s blástry NERF, chtějí se účastnit regulérních soutěží mezi jinými týmy a kluby, umějí se, a jsou připravení se podřídit vedení trenérů a instruktorů, akdy k dosažení výsledků jsou schopni se poctivě připravovat na pravidelných trénincích ve svých týmech a soutěžních družstvech.

 

Zde níže v odkaze, můžete zhlédnout video v kterém zjistíte že i nejlepší team mohou překvapit ti nejmenší:

 

odkaz video: airsoft versus NERF Team : video odkaz

 

odkaz video: i on musel trénovat :video odkaz

 

PRVNÍ TRÉNINK NA ZKOUŠKU!

 

1. Pokud si chcete vyzkoušet jak to u nás probíhá a zda Vám bude náš tréninkový systém  a činnost s NERFkami vyhovovat, můžete si přijít vše nejprve vyzkoušet nanečisto! Nejprve si zvolíte do kterého týmu na základě svého dosaženého věku chcete chodit (každý má jiné pravidelné tréninky). Dosažený věk se vypočítává na základě dosaženého věku v daném kalendářním roce v kterém se rozhodneš navštívit náš kroužek.)

 

Než však přijdeš na první zkušební trénink, zjisti si předem zda je v daném týmu volné místo u hlavního trenéra! 

A to tak, že zavoláš na jeho kontaktní číslo, nebo napíšeš sms zprávu, nebo e-mail, popřípadě zde do knihy o všem.

 

2. Pokud se tedy ujistíš že volné místo je a předem se domluvíš na tomto zkušebním tréninku, musíš předem vyplnit přihlášku do zájmového kroužku (přihlášku obdržíš na recepci střediska nebo si ji můžeš stáhnou zde níže v odkaze online). Přihláška musí být zcela vyplněna a podepsána zákonným zástupcem (rodičem). Přihlášku pak odevzdáš danému trenérovi na tréninku kterého se účastníš. Bez přihlášky tě nemůžeme na trénink přijat a nelze ji ani dodat později!

 

- přihláška 2023 / 2024 -

 

3. Na pravidelný trénink si musíš vzít základní osobní vybavení (budeš se účastnit tréninku – nikoli sedět a dívat se), bez kterého se tréninku nebudeš moci účastnit. Vše budeš mít sbaleno v jednom batůžku nebo sportovní tašce. Budeš potřebovat tyto věci:

Sportovní oblečení (tenisky do tělocvičny s nešpinící podrážkou, tepláky nebo kraťasy s tričkem), ručník na utření,  láhev (1 litr) s pitím, malou svačinku (oplatek, ovoce atd…), vlastní (doporučený) NERF blástr  ( řádně označenou vlastní značkou – nejlépe centrofixem / nepište své iniciály), ochranné brýle (obyčejné plastové pracovní).

 

 NERF blástr, náboje i brýle ti můžeme,

 na prvních trénincích zapůjčit !

 

Nejsou dovoleny blastery na elektriku, s aktivním laserovým zaměřovačem, zbraně na jiné než klasické molitanové střely (tedy žádné disky, kuličky, šipky apod... a pouze blastery s bubínkovým zásobníkem!

 

4. Pokud se pak rozhodneš pokračovat, přihláška bude založena mezi ostatní a staneš se po zaplacení členského příspěvku stálým členem tohoto zájmového kroužku. Pokud se rozhodneš že dále pokračovat s námi nebudeš (toto nám oznámíš předem), nebo nepřijdeš na následující pravidelný trénink, bude přihláška skartována a místo uvolněno jinému zájemci.

 

BEZPEČNÝ AIRSOFT NERF!

 
Zde si v krátkosti nastíníme jak je to s airsoftem NERF a klasickým airsoftem. Proč doporučujeme náš klasický, bezpečný a dle přísných pravidel hraný airsoft NERF. Kdy však vždy rozhodnutí, názor bude pouze na Vás samotných, kdy my jen vkládáme jeden z mnoha názorů které mluví pro airsoft NERF neboli NERFLIGU ČR a NERFLIGU Moravskoslezského kraje.
 

AIRSOFT NERF?!

 

„NERF airsoftové zbraně jsou dnes velmi oblíbené. Snad v každé rodině, kde jsou kluci (výjimkou nejsou ani děvčata),  nějakou najdete. Mnoho dětí potřebuje v dnešní době stále nové výzvy, kreativní a inovativní aktivity v oblasti volného času. Airsoft NERF systém a jeho soutěže nabízí tradiční sportovní hru s netradičním zaměřením a s možností využití populárních a dnes trendových pistolek a pušek systému NERF.

NERF cílí na skupinu dětí, zejména chlapců, které je těžké zaujmou pro standardní sporty či jiné volnočasové aktivity. „Jsou to děti, které mají rády akci, strategie… ale převážně si tyto zájmy realizují v počítačových hrách.  Věříme, že airsoft NERF soutěže mají šanci je od počítačů zvednout,“ a vyzkoušet si mnohé strategie, bezpečně a formou společné zábavy. Přitom  nejde jen o zábavu, NERF kroužky a soutěže učí soutěžící například spolupráci v týmu, společné práci na strategii, vzájemné komunikaci a plnění společného cíle.

Airsoft NERFje kolektivní hra, ve které je potřeba umět dobře komunikovat a pracovat v týmu, hraje se, se zbraněmi, které jsou zcela bezpečné a střílí se z nich molitanovými náboji. Při této hře je třeba klást zvláště důraz na poctivost a fairplay hru. NERF airsoftové náboje nenechávají velké viditelné skvrny jako paintballové, zasažený se tedy musí přiznat. A toto je nová další cesta jak děti a mládež zaujmout k pohybu, komunikaci a poznání místo většinu času stráveného u počítače.

 

 

CO JE VLASTNĚ AIRSOFT !

 

Pod pojmem airsoft si každý asi vybaví človíčka v maskáčích a ochranných brýlích, běhajícího nejčastěji s napodobeninou nějaké vojenské zbraně vystřelující na protihráče tvrdé umělohmotné kuličky. Vždy jde vesměs o napodobení nějaké reálné či podobné akce speciálních jednotek, tedy boje dvou rozdílných skupinek proti sobě se snahou se navzájem eliminovat (zničit) a získat protivníkovu pozici či trofej (vlajku).

Tuto hru hrají jak starší děti tak převážně i dospělí ve svých volných chvílích, kdy tato hra (pokud je dobře a smysluplně organizována), uvolňuje adrenalin a napětí a přináší zjištění našich rychlých reakcí. Povětšinu ji zařazují i významné firmy do svých mimopracovních aktivit, k uvolnění, odreagování a vzájemnému upevnění vztahů ve firmě svých manažerů a pracovníků firmy.

Cílem jedné hry je splnění předem stanoveného úkolu vycházejícího z typických vojenských scénářů, například eliminace soupeřova týmu, získání vlajky, záchranná mise, pozorovací mise, bránění objektu, obsazení objektu atd. Hra je založena na čestném chování hráčů – pokud je hráč zasažen či jiným dovoleným způsobem „zabit“, musí se sám přiznat (zásah často ostatní hráči nemohou vyhodnotit) – hráč musí zřetelně nahlas ohlásit „mám“, „zásah“ nebo „jsem mrtvý“, zvednout obě ruce, označit se reflexní vestou a nejkratší cestou odejít k tzv. „mrtvolišti“, (respawn), kde s ostatními vyřazenými hráči čeká do konce hry (přičemž nesmí nijak komunikovat s dosud „živými“ spoluhráči ani se jinak zapojit do probíhající hry). Na „mrtvoly“ je zakázáno střílet, živí hráči se za mrtvé nesmí vydávat. Ve hře je zakázáno jakékoli tělesné napadání ostatních hráčů či jiné agresivní chování.

Kořeny airsoftu sahají do Východní Asie konce 80. let 20. století, obzvlášť pak do Japonska, kde bylo vzhledem k místním zákonům pořizování ostrých zbraní velmi obtížné. Japonci proto hledali jinou alternativu. Airsoft je v mnoha oblastech Asie dodnes velmi oblíbený (např. Japonsko, Čína, Hong Kong, Čínská republika, Macao, Jižní Korea a také v některých částech Filipín a Indonésie). Většina airsoftových zbraní a příslušenství pochází právě z těchto zemí. Na počátku se vyráběly jen reálně vypadající dekorační modely, později se začaly sériově vyrábět funkční modely. Nejdříve se vyráběly manuální zbraně, poté již i plynové, automatické a plně automatické. Průlom přinesla firma Tokyo Marui.

Airsoft do ČR postupně přišel v roce 1989, kdy se na naše území mohly začít dovážet výrobky z celého světa. Prvotní skupiny lidí, které začínaly působit na území ČR, se zaměřovali hlavně na napodobování vojenských jednotek a bojových her.

 

... BEZPEČNÝ AIRSOFT -  AIRSOFT NERF ! ...

 

NERF zbraně jsou levné dětské hračky (tedy neškodné) vystřelující pěnové projektily (šipky) do vzdálenosti několika metrů - cca od 7 do 27 m dle druhu zbraně a šipky, přesnost je hodně ovlivněna vnějšími vlivy (vítr, déšť). Takovýchto zbraní je na trhu nespočet ať už malých na jednu šipku, po velké se zásobníky a elektrickým motorem umožňující zběsilou střelbu.

Zbraně NERF se dají použít z bezprostřední blízkosti, perfektní pro použití v místnostech, kde se většinou nepovede nic rozbít. Zásah přes oblečení není příliš citelný - zasažený si jej nemusí všimnout, přesto pro jistotu jsou brýle základem bezpečnosti (stačí obyčejné sluneční). Jsou to pořád dětské hračky z ne příliš kvalitního plastu (ale vydrží i dlouhodobé řádění malých skautů nebo i zcela dospělých).

V současnosti jsou nejbezpečnější airsoftovou zbraní pro širokou škálu použití, zvláště pak pro děti. Ve světě se stávají čím dále oblíbenější. Dosud není zaregistrované žádné významné zranění střelou z těchto airsoft NERF zbraní. A proto zcela jasně doporučujeme alternativu pro děti (ale i dospělé) airsoft NERF systém !

Jeden názor rodičů za všechny: "Naše děti NERFky mají a pořádají s tím u jedněch kamarádů na chalupě neuvěřitelné "války", je to jedna z mála věcí, která je dostane od kompu, aniž bychom jim ho museli zakázat".

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode