... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

BODOVÁNÍ - TEAM MLADŠÍ

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Věci které jsou zahrnuty do bodování: vlastní NERF blaster, vlastní ochranné brýle, triko kroužku, vojenská knížka, funkční propiska, tenisky do tělocvičny. Triko kroužku a vlastní NERF blaster a brýle budeme bodovat až od 1. 12.2019 (do této doby si jej mohl každý objednat nebo pořídit). Pokud nebude mít někdo vojenskou knížku a nebude si zapisovat výsledek - nebudou mu body od 5.11.2019, za daný trénink, akci nebo soustředění přičteny a příjde o ně včetně 10 bodů za věci.

 

1. Bodování. Každý člen našeho sportovně – zájmového kroužku NERF X TEAM, Karviná je v předem určeném období bodován za svou činnost, aktivitu a úspěchy (trénink, soustředění a akce*), podle předem určeného bodovacího systému. Body tak může získávat, ale i ztrácet. Své výsledky si člen zapisuje do své vojenské knížky, kdy své celkové výsledky najde vždy na našich webových stránkách kroužku

 

2. Hodnosti. Každý člen si pořizuje na své náklady triko kroužku (modrá barva), kde na triku je znak kroužku a na prsou jméno člena. Na pravém rukávu má pak každý člen funkční štítek, kde získává označení dosažené hodnosti (tak jako na vojně). Hodnosti člen získává na základě dosažených bodů.

 

3. Vyhodnocení. Vždy v dané kategorii (MINI a MLADŠÍ) budou vyhodnoceny 2 děti na prvním místě v počtu bodů a 1 dítě s největším průměrem bodů za své bodovací období. Výsledky se aktuálně doplňují po každém tréninku, soustředění nebo akci (nebodují se soutěže), kdy je vždy červenou číslovkou označené v dané kategorii děti na prvých místech a červeně bodovaný průměr nejlepšího dítěte za dobu své docházky.

 

4. Kategorie a bodovací období. Kategorii se rozumí věk člena (6 -9 let a 10 - 12 let). Bodovací období je od 8. řina – 12. května 2020. Vyhodnocení proběhne na posledním tréninku v daném školním roce.

 

*Soutěže se nebodují. Účastníci jsou ohodnoceni vždy na místě. Na soutěž jsou děti nominované a nemájí tedy všechny rovné podmínky na získání bodů.

 

odkaz zde: KATEGORIE :zde odkaz

 

BODOVACÍ PRAVIDLA.

 

BODY.

1. Docházka (body akce). Za každý příchod na trénink, soustředění nebo akci kroužku, získá člen určené body. Podmínkou je aby byl člen na akci po celou dobu. Pokud na akci nemůže člen přijít je jeho povinnost se z akce omluvit (předem pokud o překážce předem ví, nebo do 48 hodin po akci), jinak přijde o významný počet bodů.

 

2. Osobní věci (body věci). Každý člen má povinnost mít vlastní vybavení na trénink, soustředění a akci, které je dané seznamem k danému druhu akce. Pokud má člen všechny věci v pořádku získá plný počet bodů. Pokud členovi chybí jen jediná věc, nezískává za věci ani jeden bod.

 

3. Umístění týmu (trénink). Za umístění v soutěžích na tréninku, soustředění nebo akci na prvních pěti místech, dostanou každý člen takto umístěného družstva určený počet bodů.

 

4. Trefy (trefy). Vždy na tréninku, soustředění a akcích se trefy sčítají a ihned zapisují do dané kolovky. Za každou trefu (včetně rozstřelu) je předem určen počet bodů.

 

5. Aktivita (různé). Vždy na tréninku, soustředění a akcích, může člen získat určený počet bodů za svůj přínos a aktivitu v průběhu tréninku, soustředění a samotné hře nebo mimořádného dosaženého výsledku či chování (nebo i ztratit). Počet bodů vždy určuje vedoucí tréner u každého jednotlivce.

 

 

PODMÍNKY CELOROČNÍHO VYHODNOCENÍ.

 

1. Podle kategorie. Podmínkou vyhodnocení třech nejúspěšnějších je, aby v dané kategorii bylo minimálně 6 členů splňujících dané podmínky  v době vyhlášení výsledků.

2. Podle průměru. Aby měli šanci i děti které přijdou do kroužku později, budou vyhodnoceny dva členové jenž dosáhnou nejlepší bodový průměr za svou docházku (v daném bodovém období). Do této kategorie se nepočítají členové jenž obsadili hodnocené místa podle celkového dosaženého bodování v kategoriích.

 

TABULKA ZÍSKÁVANÝCH BODŮ

 

DRUH ČINNOSTI BODY DRUH ČINNOSTI BODY
DOCHÁZKA
včasná - omluvená
+ 10 DOCHÁZKA
neomluvená
- 50
OSOBNÍ VĚCI
celkem
+ 10 OSOBNÍ VĚC
zapomenutá / kus
0
UMÍSTĚNÍ TÝMU
trénink
10 až 2 AKTIVITA
pískání, sběr
+ 5
TREFY
trénink
+ 2 AKTIVITA
napomenutí
- 50

 

Poznámka:

 

1. Soutěže se nebodují z důvodu že vždy jde o nominaci (tedy že se člen nemůže samostatně přihlásit).

2. Pokud si člen zapůjčí věc od kamaráda, počítá se jako by měl všechny věci.

3. Člen na tréninku, buď píská nebo sbírá náboje. Nemůže dělat obojí.

4. Sběr nábojů po tréninku a uložení věcí je základní povinnost každého účastněného člena. Náboje a úklid se provádí dotud, dokud není vše v pořádku. Pokud toto člen nekoná může být napomenut.

 

HODNOSTI.

Dosažené hodnosti nosí každý člen na svém triku na funkčním štítku pravého rukávu. Hodnosti jsou výsledkem převodu získaných bodů a účastí na akcích. Hodnosti se získávají postupně jako na vojně (dle dané tabulky). Každá hodnost musí být podložena účastí na jiné akci kroužku než je trénink.

Označení hodností je z pecek a stříbrných a zlatých hvězdiček. Zvýrazněné pecky na spodu funkčního štítku označují počet let v kroužku (nemají nic společného s hodností). Na začátku školního roku se dosažené hodnosti mažou a získávají znova. Tabulka hodností níže v odkazu:

 

- Hodnosti  -

 

 

TABULKA AKTUÁLNÍCH VÝSLEDKŮ

 

.

Ř. PŘÍJMENÍ,
JMÉNO ČLENA
BODY
PŘED
10
5.11 9.11 12.11 19.11 26.11 BODY
DOSUD
DOSAŽENÁ
HODNOST
TREFY
DOSUD
 
01 ANDÓDY
Matyáš
146 49 61 48     304 desátník 25
02 NASTULCZYK
Martin
137 30 26 36     229 svobodník 13
03 NĚMEČEK
Martin
73 28 32 35     168 svobodník 2
04 MEDVIĎ
Michal
145 31 24 33     233 svobodník 9
05 LAZARČÍK
Aleš
153 31 10 42     236 svobodník 11
06 SVRČEK
Jan
115 10 30 10     165 svobodník 3
07 ORLÍK
Jan
89 10 32 10     141 svobodník 0
08 SLAVIČ
Jakub
110 29 38 37     214 svobodník 6
09 KUDĚLA
Patrik
132 41 36 10     219 svobodník 8
10 MACH
Ondřej
124 35 30 40     229 svobodník 1
11 JUNGA
Matyáš
109 29 34 28     200 svobodník 0
12 PALIAN
Tomáš
105 32 38 33     208 svobodník 6

 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode