... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

SOUTĚŽ 2022

 
 
VÍTĚZOVÉ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE 2022.
poukázka v hodnotě 500,- Kč (nebo proplacení)
 
- otázková soutěž -
Michal Medviď
 
- foto soutěž -
Vojtěch Burysz
Jakub Zbořil
 
- losovací soutěž -
Adam Gavlovský
 

Máme nachystanou soutěž pro naše budoucí členy z řad členů minulých za šk.rok 2021/2022. Tato soutěž má tři kategorie s přesně danými podmínkami, kdy dvě kategorie A + B, jsou úkolová, tak kategorie C je losovatelná. Takže šanci má každý.

Cena v každé kategorii je dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč do prodejny Dráčik s.r.o., nebo dle dohody vlastní nákup na základě předložení kupního dokladu (paragonu). Jaké tedy pravidla jednotlivých kategorii jsou:

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

1. Soutěž je určena pro všechny členy kroužku za šk. rok 2021/2022, a kteří se přihlásili na základě zaslaného emailu (kontaktní email za šk. rok 2021/2022), k pokračování v další své činnosti v kroužku i ve šk. roce 2022/2023.

2. Na získanou cenu má nárok pouze přihlášený člen kroužku na nový šk. rok 2022/2023, na základě odevzdané a vyplněné přihlášce a uhrazenému členskému poplatku za I. pololetí šk. roku 2022/2023.

3. Soutěž bude probíhat od 15.08.2022 od 12:00 hodin do 01.09. 2022 do 12:00 hodin. Dne 02.09.2022 v 12:00 hodin budou zde na tomto webu oznámení vítězové jednotlivých kategorii.

4. Jednotlivé kategorie jsou: A/ testová část (otázky a odpovědi), B/ rodinná fotka s nerfkou, C/ vylosování jednoho z účastníků z obou skupin náhodným losem.

5. Podmínkou vyhodnocení dané kategorie je, účast alespoň 6 soutěžících v dané kategorii A a B. Pokud daná kategorie nebude naplněna, nebude ani vyhodnocena.

6. Soutěžící se do soutěže přihlašuje emailem ve tvaru: Jméno a příjmení soutěžícího a které kategorie se zúčastní (A, B nebo obojí - kategorie C je automatická).

 

KATEGORIE TEST.

1. Každý den od pondělí 15.08.2022 do středy 31.08.2022 ( ve středu naposled), budou zde na tomto webu v  14:00 - 15:30 hodin, vloženy tři otázky.

2. Odpovědi na tyto tři otázky můžete odesílat (pouze na uvedený email: Ur.Zd@seznam.cz) nejpozději do následujícího dne do 12:00 hodin. Pozdější odpověď nebude uznána (platí uvedený čas v odeslaném emailu).

3. Za každou správnou odpověď na danou otázku obdrží soutěžící 3 body. Pokud soutěžící správně odpoví na všechny tři otázky, obdrží 3 body jako bonus navíc.

4. Přehled o dosažených bodech najdete v níže uvedené tabulce.

 

KATEGORIE FOTKA S NERFKOU.

1. Každý soutěžící může zaslat 3 fotky s tématikou NERFKA (pouze na uvedený email: Ur.Zd@seznam.cz)) nejpozději do 25.08.2022. Fotky budou vystaveny na našem webu do 31.08.2022 a podrobeny hlasování členů kroužku, vedení kroužku a pracovníky SVČ Juventus, Karviná do 31.08.2022 do 24:00 hodin.

2. Fotka s nějakým konceptem na které musí být vidět blastr NERF. Fotka může být i rodinná. K fotce vždy přidejte nějaký popisek - název a zašlete na uvedený email v slušném rozlišení.

3. Podle počtu dosažených hlasů za všechny tři fotografie (nevýhoda poslat méně) se určí vítěz. Každý člen kroužku, trenéři a instruktoři včetně vedení střediska mohou rozdat až tři hlasy (ke každé fotce pouze jeden).

4. Hlasy jsou opět zasílány formou emailu (pouze na uvedený email: Ur.Zd@seznam.cz) ve formátu: Jméno a příjmení zasílajícího hlasy a čísla fotek s daným hlasem.

 

KATEGORIE LOSOVÁNÍ.

1. Podmínkou kategorie losování výherce je účast minimálně 6 soutěžících v každé kategorii. Pokud v některé kategorii nebude splněn daný limit soutěžících, nebude tato kategorie zařazena do slosování soutěžících.

2. Do osudí budou vloženy jména všech soutěžících (vždy třikrát) kteří se zúčastní kategorie A + B (za podmínky naplnění dané kategorie), kteří nevyhráli jednu z kategorie A nebo B.

3. Losování proběhne na SVČ Juventus, Karviná, dne 01.09.2022. Losování bude natočeno na video a vloženo zde na webu. Jméno soutěžícího které bude vylosováno postupně třikrát se stane vítězem kategorie C.

 

- kontaktní email soutěže -

Ur.Zd@seznam.cz

 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY KATEGORIE - A

16.

(odpovídat lze do 01.09.2022 do16:00 hodin pouze na email: Ur.Zd@seznam.cz)

 

1. Tip: kolik let v roce 2022 budou mít dohromdy všichni tři trenéři a tři instruktoři (Zdeněk Uriček + Zdeňka Grinvalská + Jan Firla + Jan Stuchlík + Tamara Szkorupová + Jakub Slavič (tolerance je +- 5 let).

2. Tip: Kolik let dohromady měli všechny děti ve všech kategoriích, které chodili do NERF X TEAM KARVINÁ v II. pololetí šk. roku 2021/2022 (tolerance +-5 let).

3. V kterém roce bude 10 výročí založení NERF X TEAM, KARVINÁ?

Bonus. U otázky č.1 a č.2, obdrží bonus 3 body navíc ten kdo bude nejblíže skutečnému číslu (a samozřejmě i ten kdo bude mít všechny tři otázky správně)!

 

 

* chci upozornit na fotosoutěž. Stačí zaslat i jednu fotku s NERFKou a lze získat třeba další poukázku ...

TABULKA ZÍSKANÝCH BODŮ V KATEGORII - A

 
BODY ZA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY - I.
 
POŘADOVÉ
ČÍSLO
PŘIJMENÍ A JMÉNO
HRÁČE
BODY
ZA
15.08.
BODY ZA
16.08.
BODY ZA
17.08.
BODY ZA
18.08.
BODY ZA
19.08.
 
01. GAVLOVSKÝ
Adam
9 0 9 9 9
02. BURYSZ
Vojtěch
9 6 9 6 6
03. GÁBOR
Tomáš
9 3 - - -
04. KAWULOK
Adam
9 6 9 9 9
05. ZBOŘIL
Jakub
9 9 6 0 9
06. MEDVIĎ
Michal
- - 9 9 9
BODY ZA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY - II.
 
POŘADOVÉ
ČÍSLO
PŘIJMENÍ A JMÉNO
HRÁČE
BODY
ZA
20.08.
BODY
 ZA
21.08.
BODY
ZA
22.08.
BODY
ZA
23.08.
BODY
 ZA
24.08.
 
01. GAVLOVSKÝ
Adam
3 6 3 9 9
02. BURYSZ
Vojtěch
6 6 9 9 9
03. GÁBOR
Tomáš
- - - - -
04. KAWULOK
Adam
6 6 6 9 9
05. ZBOŘIL
Jakub
6 3 9 6 9
06. MEDVIĎ
Michal
3 - 9 9 9
BODY ZA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY - III.
 
POŘADOVÉ
ČÍSLO
PŘIJMENÍ A JMÉNO
HRÁČE
BODY
ZA
25.08.
BODY
ZA
26.08.
BODY
ZA
27.08.
BODY
ZA
28.08.
BODY
ZA
29.08.
 
01. GAVLOVSKÝ
Adam
3 3 6 - -
02. BURYSZ
Vojtěch
3 9 3 3 3
03. GÁBOR
Tomáš
- - - - -
04. KAWULOK
Adam
3 6 6 3 3
05. ZBOŘIL
Jakub
3 6 3 - -
06. MEDVIĎ
Michal
6 3 9 9 6
BODY ZA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY - IV.
 
POŘADOVÉ
ČÍSLO
PŘIJMENÍ A JMÉNO
HRÁČE
BODY
ZA
30.08.
BODY
ZA
31.08.
BODY
BONUS *
BODY
CELKEM
AKTUÁLNÍ
UMÍSTĚNÍ

 
 
01. GAVLOVSKÝ
Adam
- - 18 106 4
02. BURYSZ
Vojtěch
9 6 21 126 3
03. GÁBOR
Tomáš
- - 3 15 6
04. KAWULOK
Adam
9 6 24. 138 2
05. ZBOŘIL
Jakub
- - 15 93 5
06. MEDVIĎ
Michal
9 9 33 141 1

* Bonusové body (dle pravidel) za všechny správně zodpovězené otázky = 3 body navíc

TABULKA ZÍSKANÝCH BODŮ V KATEGORII - B

 
BODY ZA SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE
 
POŘADOVÉ
ČÍSLO
PŘIJMENÍ A JMÉNO
HRÁČE
BODY OD
SOUTĚŽÍCÍCH
BODY OD
VEDENÍ
BODY OD
INSTR.
BODY
DOSUD
UMÍSTĚNÍ
DOSUD
 
01. KAWULOK
Adam
0 14 3 19 3
02. MEDVIĎ
Michal
0 10 3 16 4
03. GAVLOVSKÝ
Adam
0 18 5 23 2
04. BURYSZ
Vojtěch
0 38 8 46 1
05. ZBOŘIL
Jakub
0 42 4 46 1

 

ADAM KAWULOK

 
... hlasy lze zasílat již teď dle pravidel soutěže pouze na email (nelze hlasovat k vlastní fotce),
určení fotek je dle čísla 1,2,3 ... tak jak jsou za sebou ...
 

MICHAL MEDVIĎ

 
... hlasy lze zasílat již teď dle pravidel soutěže pouze na email (nelze hlasovat k vlastní fotce),

určení fotek je dle čísla 1,2,3 ... tak jak jsou za sebou ...

 

ADAM GAVLOVSKÝ

 
... hlasy lze zasílat již teď dle pravidel soutěže pouze na email (nelze hlasovat k vlastní fotce),

určení fotek je dle čísla 1,2,3 ... tak jak jsou za sebou ...

 

1. Jsem připraven , 2. Mám Tě na mušce

 

VOJTĚCH BURYSZ

 
... hlasy lze zasílat již teď dle pravidel soutěže pouze na email (nelze hlasovat k vlastní fotce),

určení fotek je dle čísla 1,2,3 ... tak jak jsou za sebou ...

 

JAKUB ZBOŘIL

 
... hlasy lze zasílat již teď dle pravidel soutěže pouze na email (nelze hlasovat k vlastní fotce),

určení fotek je dle čísla 1,2,3 ... tak jak jsou za sebou ...

 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode