... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

7. NAŠE PRAVIDLA.

 

1. Docházka na akci. Na akce chodí každý člen kroužku, vždy včas (nejdříve 10 minut před zahájením akce). Z akce chodí v doprovodu svého zákonného zástupce (pokud není písemně uvedeno jinak v přihlášce).

2. Omluva z akce. Pokud člen kroužku ví že na danou akci nemůže nebo se stalo něco mimořádného, předem se omluví (zvláště pokud jde o plánovanou placenou akci). Pokud se předem nemůže omluvit, může se omluvit dodatečně do 48 hodin po akci. Omluvit se může telefonicky, zasláním sms, zasláním e-mailu, online na webových stránkách kroužku. Nezletilé členy vždy omlouvají jejich zákonní zástupci!

3. Osobní věci. Na každou akci je vypracován předem seznam osobních věcí člena, kterým se daný zúčastněný člen je povinen vybavit (není v materiálních silách kroužku každému členu co něco zapomene vše zapůjčit). Člen by se proto vždy na akci měl svědomitě připravit, tak jako do školy na vyučování!

4. Chování a respekt. Vzájemný respekt členů jednoho ke druhému je zcela zásadní. V kroužku komunikujeme na úrovni slušných lidí, ať už se daří nebo ne a oslovujeme se jmény. Tréner a instruktoři jsou vždy přátelé členů ale zároveň Ti jenž kroužek vedou, mají za něj zodpovědnost a vždy tedy rozhodují. Jejich rozhodnutí je pro členy vždy konečné a jsou povinni se jím řídit.

5. Komunikace. K vzájemné komunikaci mezi trenéry – instruktory a členy o veškerém dění v kroužku a výsledcích jednotlivců, je vytvořen web kroužku. Tento web se skládá ze dvou částí – veřejné a neveřejné. Veřejný je s informacemi všeobecného charakteru a neveřejný s přístupem za pomocí e-mailu a hesla pro jednotlivé členy kroužku (jsou zde výsledky jednotlivců a přístup k fotoalbu a videoalbu).

6. Mobilní telefony a jiné. Mobilní telefony (tablety, notebooky, mp3 a mp4 jsou na akcích kroužku nezletilým členům kroužku zakázány (pokud si je vezmou, pak pouze na vlastní zodpovědnost). Pokud je přesto někdo bude mít, nesmí narušovat průběh akce (bude vyhrazen čas osobního volna, kde jej smí použít – toto neplatí při tréninku).

7. Bezpečnost. Každý člen kroužku je vždy v průběhu školního roku dvakrát poučen o bezpečnosti, dále pak vždy před každou větší akcí. Je základní povinností člena určená pravidla o bezpečnosti bezpodmínečně dodržovat! Jejich porušení může vést až k vyloučení z kroužku.

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode