... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

4.ZÁPISNÉ.

 

Naším zřizovatelem je Krajské středisko volného času, Karviná. Zřizovatel pak určuje výšku a čas platby zápisného na dané pololetí školního roku (I. pololetí od 17.9.2018 - 31.12.2018 a II. pololetí od 1.1.2019 - 15.6.2019). Pro tento náš sportovně - zájmový kroužek NERF X TEAM je určena částka na jedno pololetí:

 

700 Kč / účastník


Tato určená částka zápisného musí být uhrazena tak, aby bylo možno prokázat úhradu nejpozději před třetím tréninkem, kterého se Váš potomek bude účastnit. Bez prokázání úhrady zápisného před třetím tréninkem, nebude umožněno pokračovat Vašemu potomkovi v další činnosti a místo se tak uvolní pro dalšího zájemce (vždy se domluvíme pokud by vznikla jakákoli komplikace či zdržení).

Bez úhrady zápisného se nemůže ani Váš potomek zúčastnit jakékoli jiné akce pořádané našim sportovně - zájmovým kroužkem (nebylo by pojištěné proti úrazu a zodpovědnosti za způsobené škody)! Berte to tedy v úvahu při Vašem rozhodování.

Doporučujeme se před zaplacením zápisného seznámit s vnitřním řádem KSVČ Juventus, Karviná (zde) a našimi pravidly činnosti. Nezapomeňte, prosím, že trénink není vše - ale důležitá je i účast v základních kolech NERFLigy ČR.

 

JAK ZÁPISNÉ PROVÉST?

 

Každý přihlášený účastník prvního tréninku na daný školní rok obdrží své variabilní číslo (příjde na email zákonného zástupce uvedeného v přihlášce). Na základě tohoto variabilního kódu, pak platíte zápisné.

 

  • převodem z účtu (uvedete vždy toto variabilní přidělené číslo) na účet zřizovatele - 40839791/0100, KB Karviná
  • v hotovosti na KSVČ Juventus, Karviná na ekonomickém oddělení (uvedete vždy toto variabilní přidělené číslo)
 
!!! LZE PLATIT I SLOŽENKOU !!!

 

jaký budete potřebovat svůj vlastní materiál, čtěte dál zde

( materiál )

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode