... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

PRAVIDLA NERFLIGY 2017 / 2018.

 

DRUH SOUTĚŽE.

Postupová soutěž tříčlenných družstev využívající airsoftových blasterů (pistolek) systému „Nerf“. Jde o postupovou soutěž tříčlenných družstev využívajících airsoftových blasterů systému „NERF“, která se hraje  v předem určeném kolbišti s protilehlými terči s jasně danými pravidly a povolenými blastery systému „NERF“.

 

POŘADATELÉ.

Hlavním organizátorem NERFLigy je Česká pedagogická komora. Na oblastních úrovních pak soutěž organizují vybraná Střediska volného času, kterým bude udělen certifikát „Oblastní koordinátor NERFLigy“. Certifikovaná SVČ mají právo pověřit další subjekty organizováním místních kol. Česká pedagogická komora funguje jako koordinátor krajských kol. Celostátní finále NERFLigy organizuje přímo ČPK.

 

KONTAKT NERFLIGA KARVINÁ.

Krajské středisko volného času Juventus, Karviná

Sportovně – zájmový kroužek NERF X TEAM Karviná

Vladislava Mašková

tel: +420 608 885 833 

e-mail: maskova-vladislava@seznam.cz

 

KONTAKT NERFLIGA ČR.

Ředitel NERFLigy: Mgr. Jan Vodička
Mail: vod5ka@email.cz
Tel: 728 21 31 80
web:  www.nerfliga.cz 

 

POSTUPOVÝ KLÍČ.

Z každého oblastního přeboru postupuje do celostátního finále nejlepší tým z každé kategorie.

 

FINÁLE.

Finále organizuje Česká pedagogická komora v Ivančicích 27.-28. ledna 2018. Podrobnosti budou zveřejněny na www.nerfliga.cz nejpozději v prosinci 2017.

 

ROZDĚLENÍ KATEGORII.

Kategorie jsou určeny rokem narození soutěžících:

1. Hráči narození roku 2005 a víc (2006, 2007, 2008,..) - do 13 let

2. Hráči narození roku 2004 a míň (2003, 2002, 2001,..) - od 13 let

3. Kategorie pro věkově smíšené dvojice (osoba starší 18 let a osoba mladší 15 let)

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK.

Přihlásit se lze u organizátora místního či oblastního přeboru. Přihlásit se lze do naplnění kapacity daného vyhlášeného turnaje.

 

KOLBIŠTĚ.

Oficiální kolbiště na NERFLigu má obdélníkový tvar o minimálních rozměrech 18x9m (standardní hřiště na volejbal) a maximálních rozměrech 28x15m (standardní hřiště na basketbal). Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště jsou umístěny terče, které jsou vzdáleny 2m od čáry (není-li to možné, vytvoří se na hřišti brankoviště ve tvaru půlkruhu v poloměru 2m, kterým lze probíhat, ale nelze z něj bodovat).

Kolbiště je rozděleno na dvě poloviny. Na každé polovině jsou rozmístěny 1-3 překážky, s tím, že jedna překážka navíc může být středová. Překážky rozmisťují rozhodčí před turnajem podle vlastního uvážení a v rámci právě probíhajícího turnaje se nesmí posouvat. Jako překážka může být použito standardní vybavení tělocvičny (švédská bedna, koza, žíněnka apod.) bez ostrých hran a rohů. Překážka musí být umístěna nejméně 1 m od hranic.

 

TERČ.

Hranice a střed kolbiště jsou označena čárou, v polovině kratších stran kolbiště 2 metry za hranicí kolbiště (mimo hrací plochu kolbiště) jsou umístěny terče (není-li to možné, vytvoří se na hřišti brankoviště ve tvaru půlkruhu v poloměru 2m, kterým lze probíhat, ale nelze z něj bodovat). Terč má otvor s průměrem 35 cm a je upraven tak, aby vstřelený náboj zůstal vevnitř. Střed terče je umístěn ve výšce 1,4 – 1,6m.

 

ROZHODČÍ.

Místní (okresní) turnaj NERFligy rozhodují nejméně tři rozhodčí (1 hlavní, dva postranní), oblastní (krajský) turnaj nejméně 4 rozhodčí z nichž nejméně jeden je certifikovaný rozhodčí NERFLigy. Finálové souboje celostátního finále (republikové) rozhoduje 7 rozhodčích (1 hlavní, 6 postranních).

O zásahu či přešlapu hráče rozhoduje rozhodčí. Zásah a přešlap oznamuje rozhodčí jedním krátkým hvizdem píšťalky, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče a zároveň hlasitě oznámí číslo zasaženého hráče.Trefu oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou, kdy trefa je uznávána pokud šipka zůstane v terči.

Jakýkoliv fyzický kontakt mezi protivníky je přísně zakázán! Pokud k němu dojde, hlavní rozhodčí rozhoduje o penalizaci hráče/hráčů (vyloučení jako při zásahu, trestné střílení, vyloučení do konce poločasu, vyloučení do konce souboje, diskvalifikace do konce turnaje).

 

PRŮBĚH TURNAJE.

Turnaj NERFLigy se skládá z jednotlivých „soubojů“. Souboj mezi dvěma tříčlennými týmy má dva poločasy, jeden poločas trvá 3 minuty čistého času. Před zahájením souboje se oba týmy sejdou ve středu kolbiště (na středovém kruhu), kde se pozdraví. Poté se týmy postaví na zadní čáru své části kolbiště. Před začátkem souboje hlavní rozhodčí dlouze hvízdne. Na toto znamení všichni hráči zvednou ruku s Nerfkou jako potvrzení, že jsou připraveni. Souboj poté začíná po krátkém hvizdu hlavního rozhodčího.

Jeden člen týmu smí mít do souboje maximálně šest nábojů (buď nabitých přímo v blasteru, nebo viditelně umístěných v zásobnících na blasteru) a jeden blaster. Členové týmu si nemohou náboje navzájem předávat. Vystřelené náboje je zakázáno v průběhu hry sbírat. Pokud při hře dojde k zasažení hráče, dotyčný ihned zvedne ruku s blasterem NERF a opustí nejkratší cestou kolbiště. Pokud hráči dojdou v průběhu souboje náboje, opustí kolbiště také. Za postranní čarou čeká do přerušení hry.

O zásahu či přešlapu hráče rozhoduje rozhodčí. Zásah a přešlap oznamuje rozhodčí jedním krátkým hvizdem píšťalky, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče a zároveň hlasitě oznámí číslo zasaženého hráče nebo hlasitým oznámením čísla hráče, při němž ukazuje rukou na příslušného hráče. Vyřazení hráči se do hry vrací při nejbližším přerušení(buď po trefě do terče či po poločase).

Pokud se podaří trefa otvoru v terči, družstvo získává bod. Trefa je uznána pokud šipka zůstane v terči, trefu oznamuje rozhodčí dlouhým dvojitým hvizdem a zvednutou rukou. Po každé trefě následuje přerušení souboje. Hráči, včetně vyřazených, se vrátí neprodleně na svou polovinu, přičemž cestou seberou své náboje a dobijí  blaster  NERF na šest nábojů (doporučeni: na sesbírání nábojů mají 30 sekund).

Hráči musí mít bezpodmínečně na očích ochranné brýle (pokud je nemá, lze ho potrestat stejným způsobem, jako fyzický kontakt.). Úmyslné zdržování hry je zakázáno (opět lze trestat stejným způsobem jako fyzický kontakt).

Na druhý poločas si týmy vymění strany kolbiště. V souboji vítězí tým s vyšším počtem bodů, v případě rovnosti rozhodne zápas trestné střílení.

 

PRŮBĚH TRESTNÉHO STŘÍLENÍ.

Trestné střílení se provádí střídavě členy obou mužstev (tedy po jedné střele) a střílí se ze vzdálenosti 4-5m od terče (doporučení: za výstřel je považováno i výstřel naprázdno nebo zaseknutí náboje) . Členové týmu používají při rozstřelu vlastní blaster (pistolku) NERF a nabíjí náboje sami.Rozstřel vyhrává tým s více TREFAmi. Pokud je rozstřel nerozhodný, opakuje se znovu.

 

PROTESTY V RÁMCI TURNAJE.

Protest podává v rámci turnaje NERFLigy kouč (kapitán) protestujícího týmu certifikovanému rozhodčímu, spolu s protestem je třeba složit poplatek 200,- Kč, ten se v případě uznání protestu vrací. Protest musí být podán písemně před zahájením dalšího „souboje“.

 

OFICIÁLNÍ POVOLENÉ BLASTERY.

Na soutěži se používají pouze nerfky s oficiálním logem „NERF“. Není povoleno používat blastery automaty (elektrické), s aktivním laserovým zaměřovačem nebo tvaru luku (tedy nerfky s možností zranění vlastního hráče nebo spoluhráče). Dále je zakázáno používat na soutěži nerfky na jiné náboje než na šipky. Rozhodčí provádějí jejich kontrolu před turnajem a mají právo vše co neodpovídá tomuto standardu zakázat.

Blastery ani náboje nesmí být pro soutěže nijak upraveny. Za úpravu se nepovažuje nátěr Nerfky či umístění loga družstva. Rozhodčí provádějí jejich kontrolu před turnajem a mají právo jí zopakovat kdykoliv v průběhu turnaje. Použití upraveného blasteru či nestandardního náboje je důvodem k bezpodmínečné diskvalifikaci družstva z turnaje.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode