... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

BODOVÁNÍ - TEAM STARŠÍ

 

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Věci které jsou zahrnuty do bodování: vlastní NERF blaster, vlastní ochranné brýle, triko kroužku, vojenská knížka, funkční propiska, tenisky do tělocvičny. Triko kroužku a vlastní NERF blaster a brýle budeme bodovat až od 1. 12.2019 (do této doby si jej mohl každý objednat nebo pořídit). Pokud nebude mít někdo vojenskou knížku a nebude si zapisovat výsledek - nebudou mu body od 5.11.2019, za daný trénink, akci nebo soustředění přičteny a příjde o ně včetně 10 bodů za věci.

 

PRAVIDLA BODOVÁNÍ 2019/2020 - STARŠÍ

 

1. Bodování. Každý člen našeho sportovně – zájmového kroužku NERF X TEAM, Karviná je v předem určeném období bodován za svou činnost, aktivitu a úspěchy (trénink, soustředění a akce*), podle předem určeného bodovacího systému. Body tak může získávat, ale i ztrácet. Své výsledky si člen zapisuje do své vojenské knížky, kdy své celkové výsledky najde vždy na našich webových stránkách kroužku

 

2. Označení člena. Každý člen si pořizuje na své náklady triko kroužku (modrá barva), kde na triku je znak kroužku a na prsou jméno člena. Triko staršího člena kroužku je podmínkou účasti  v tomto bodování – slosování losů. Mladší člen má na triku funkční štítek kde získává hodnosti.

 

3. Vyhodnocení. Na každém tréninku, soustředění nebo soutěži obdrží za určený počet získaných bodů daný starší člen slosovatelný los. Na posledním tréninku bude provedeno slosování o ceny vložené do osudí v průběhu daného bodovacího období. Mladší jsou vyhodnoceni dle své kategorie.

Každý starší člen smí do osudí v daný den slosování vložit pouze tolik losů, kolik v průběhu bodovacího období řádně získal. Nemůže tedy použít losy které mu někdo daroval nebo které našel. Člen který ukončí své členství dříve než dojde ke slosování, nemůže losy darovat a tyto losy jsou neplatné.

 

4. Mimořádné losování. Je možné že se uskuteční i jiné losování v průběhu bodovacího období o kterém budou členové předem informováni a budou mít možnost do osudí vložit určený počet losů.

 

5. Bodovací období. Bodovací období je od 8. řina – 12. května 2020. Vyhodnocení proběhne na posledním tréninku v daném školním roce.

 

odkaz zde: KATEGORIE :zde odkaz

 

BODOVACÍ PRAVIDLA MLADŠÍ I STARŠÍ.

BODY.

1. Docházka (body akce). Za každý příchod na trénink, soustředění nebo akci kroužku, získá člen určené body. Podmínkou je aby byl člen na akci po celou dobu. Pokud na akci nemůže člen přijít je jeho povinnost se z akce omluvit (předem pokud o překážce předem ví, nebo do 48 hodin po akci), jinak přijde o významný počet bodů.

 

2. Osobní věci (body věci). Každý člen má povinnost mít vlastní vybavení na trénink, soustředění a akci, které je dané seznamem k danému druhu akce. Pokud má člen všechny věci v pořádku získá plný počet bodů. Pokud členovi chybí jen jediná věc, nezískává za věci ani jeden bod.

 

3. Umístění týmu (trénink). Za umístění v soutěžích na tréninku, soustředění nebo akci na prvních pěti místech, dostanou každý člen takto umístěného družstva určený počet bodů.

 

4. Trefy (trefy). Vždy na tréninku, soustředění a akcích se trefy sčítají a ihned zapisují do dané kolovky. Za každou trefu (včetně rozstřelu) je předem určen počet bodů.

 

5. Aktivita (různé). Vždy na tréninku, soustředění a akcích, může člen získat určený počet bodů za svůj přínos a aktivitu v průběhu tréninku, soustředění a samotné hře nebo mimořádného dosaženého výsledku či chování (nebo i ztratit). Počet bodů vždy určuje vedoucí tréner u každého jednotlivce.

 

PODMÍNKY CELOROČNÍHO VYHODNOCENÍ MLADŠÍ.

 

1. Podle kategorie. Podmínkou vyhodnocení třech nejúspěšnějších je, aby v dané kategorii bylo minimálně 6 členů splňujících dané podmínky  v době vyhlášení výsledků.

2. Podle průměru. Aby měli šanci i děti které přijdou do kroužku později, bude vyhodnocen jeden člen, jenž dosáhne nejlepší bodový průměr za svou docházku (v daném bodovém období). Do této kategorie se nepočítají členové jenž obsadili hodnocené místa podle celkového dosaženého bodování v kategoriích.

 

TABULKA ZÍSKÁVANÝCH BODŮ

 

DRUH ČINNOSTI BODY DRUH ČINNOSTI BODY
DOCHÁZKA
včasná
+ 10 DOCHÁZKA
neomluvená
- 50
OSOBNÍ VĚCI
všechny
+ 10 OSOBNÍ VĚC
zapomenutá věc
0
UMÍSTĚNÍ TÝMU
trénink
10 až 2 AKTIVITA
pískání, sběr
+ 5
TREFY
trénink
+ 2 AKTIVITA
napomenutí
- 50

 

Poznámka:

 

1. Soutěže se nebodují z důvodu že vždy jde o nominaci (tedy že se člen nemůže samostatně přihlásit).

2. Pokud si člen zapůjčí věc od kamaráda, počítá se jako by měl všechny věci.

3. Člen na tréninku, buď píská nebo sbírá náboje. Nemůže dělat obojí.

4. Sběr nábojů po tréninku a uložení věcí je základní povinnost každého účastněného člena. Náboje a úklid se provádí dotud, dokud není vše v pořádku. Pokud toto člen nekoná může být napomenut.

 

HODNOSTI MLADŠÍ.

Dosažené hodnosti nosí každý člen na svém triku na funkčním štítku pravého rukávu. Hodnosti jsou výsledkem převodu získaných bodů a účastí na akcích. Hodnosti se získávají postupně jako na vojně (dle dané tabulky). Každá hodnost musí být podložena účastí na jiné akci kroužku než je trénink.

Označení hodností je z pecek a stříbrných a zlatých hvězdiček. Zvýrazněné pecky na spodu funkčního štítku označují počet let v kroužku (nemají nic společného s hodností). Na začátku školního roku se dosažené hodnosti mažou a získávají znova. Tabulka hodností níže v odkazu:

 

- Hodnosti  -

 

 

TABULKA AKTUÁLNÍCH VÝSLEDKŮ

STARŠÍ

 

POŘ. PŘÍJMENÍ,
JMÉNO ČLENA
BODY
PŘED

11
5 9 12 19 26 TREFY
DOSUD
BODY
DOSUD
LOSY
DOS.
BODY
ZŮST.
DOSAŽENÁ
HODNOST
 
01 KOVAŘÍK
Tomáš
107 35 24 33 -   7 199 8 24 svobodník
02 KLOPEC
Richard
142 39 40 46 -   14 267 10 17 svobodník
03 DRIEN
Tomáš
145 43 36 46 -   15 270 10 20 svobodník
04 DIČÍK
Karel
79 35 36 33 -   3 188 8 13 svobodník
05 STUCHLÍK
Jan
166 37 36 53 -   22 292 9 17 desátník
06 LAMACZ
Martin
108 10 32 35 -   4 185 7 10 svobodník

 

MLADŠÍ

 

POŘ. PŘÍJMENÍ,
JMÉNO ČLENA
BODY
PŘED

11
5 9 12 19 26 BODY
DOSUD
DOSAŽENÁ
HODNOST
TREFY
DOSUD
 
01 LUDVIK
Patrik
143 33 10 31 -   217 svobodník 11
02 KLOPEC
Václav
130 31 34 30 -   225 svobodník 11
03 PAVLOVIČ
MICHAL
92 26 10 31 -   159 svobodník 0

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode