... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

BODOVÁNÍ - TEAM ALFA

 

PRAVIDLA BODOVÁNÍ 2018/2019

 

Vzhledem k častému zapomínání vojenské knížky a trička kroužku, upravujeme odečet za zapomenutou vojenskou knížku a triko. Za každou takto zapomenutou věc je 25 bodů dolů! Není zas toho tolik co po Vás požadujeme!

 

Bodování. Každý člen našeho sportovně – zájmového kroužku NERF X TEAM, Karviná je v předem určeném období bodován za svou činnost, aktivitu a úspěchy podle předem určeného bodovacího systému. Body tak může získávat, ale i ztrácet. Své výsledky si člen zapisuje do své vojenské knížky, kdy své celkové výsledky najde na našich webových stránkách.

Hodnosti. Každý člen si pořizuje na své náklady triko kroužku (modrá barva), kde na triku je znak kroužku a na prsou jméno člena. Na pravém rukávu má pak každý člen funkční štítek, kde získává označení dosažené hodnosti (tak jako na vojně). Hodnosti člen získává na základě dosažených bodů.

Vyhodnocení. Jak už jsme před nedávnem uvedli, vzhledem k rozdělení dětí na kategorie, budou vždy v dané kategorii vyhodnoceny 2 děti na prvním místě v počtu bodů a 1 dítě s největším průměrem bodů za své bodovací období. Výsledky se aktuálně doplňují po každém tréninku a akci, kdy je vždy červenou číslovkou označené v dané kategorii děti na prvých místech a červeně bodovaný průměr nejlepšího dítěte za dobu své docházky.

Kategorie a bodovací období. Kategorii se rozumí věk člena (6 - 9 let, 10 - 12 let a 13 - 15 let). Bodovací období je od 1. řina – 19. května. Vyhodnocení proběhne na posledním tréninku v daném školním roce.

 

odkaz zde: KATEGORIE :zde odkaz

 

BODOVACÍ PRAVIDLA.

BODY.

1. Docházka (body akce). Za každý příchod na kteroukoli akci kroužku (trénink, soustředění, soutěž, výlet) získá člen určené body. Podmínkou je aby byl člen na akci po celou dobu. Pokud na akci nemůže člen přijít je jeho povinnost se z akce omluvit (předem pokud o překážce předem ví, nebo do 48 hodin po akci), jinak přijde o významný počet bodů.

2. Osobní věci (body věci). Každý člen má povinnost mít vlastní vybavení (trénink, soustředění, soutěže a výlety), které je dané seznamem k danému druhu akce. Pokud má člen všechny věci v pořádku získá plný počet bodů, jinak se mu body za chybějící věc odečítají.

3. Umístění týmu (trénink). Za umístění v soutěžích na tréninku prvních pěti místech, dostanou každý člen takto umístěného družstva určený počet bodů.

4. Trefy. Při akcích (trénink, soustředění, soutěže) se trefy sčítají a vždy na konci měsíce se vyhodnocuje pořadí nejúspěšnějších. Za pořadí prvních deset nejúspěšnějších členů,  dostanou tito členové dané body, všem se připíše i určený počet bodů za každý zásah.

5. Aktivita (různé). Na určitých akcích (trénink, soustředění) může člen získat určený počet bodů za svůj přínos a aktivitu v průběhu tréninku, soustředění a samotné hře nebo výsledku či chování. Počet bodů vždy určuje vedoucí tréner akce u každého jednotlivce. Body lze přičíst ale i odečítat.

 

PODMÍNKY CELOROČNÍHO VYHODNOCENÍ.

 

1. Podle teamu. Podmínkou vyhodnocení třech nejúspěšnějších je, aby v daném teamu bylo minimálně 6 členů splňujících dané podmínky  v době vyhlášení výsledků. Pokud počet členů daném teamu klesne pod 5 členů bude vyhlášen pouze jeden nejlepší z daného teamu.

2. Podle průměru. Aby měli šanci i děti které přijdou do kroužku později, budou vyhodnoceny dva členové jenž dosáhnou nejlepší bodový průměr za svou docházku (v daném bodovém období). Do této kategorie se nepočítají členové jenž obsadili hodnocené místa podle celkového dosaženého bodování v kategoriích.

 

TABULKA ZÍSKÁVANÝCH BODŮ

 

DRUH ČINNOSTI BODY DRUH ČINNOSTI BODY
DOCHÁZKA
včasná - omluvená
+ 5 DOCHÁZKA
neomluvená
- 25
OSOBNÍ VĚCI
celkem
+ 5 OSOBNÍ VĚC
zapomenutá / kus
- 2
UMÍSTĚNÍ TÝMU
trénink
1 - 10 AKTIVITA
určuje trenér
0 - 20
TREFY
trénink
1,0 TREFY
vyhodnocení měsíční
-

 

HODNOSTI.

Dosažené hodnosti nosí každý člen na svém triku na funkčním štítku pravého rukávu. Hodnosti jsou výsledkem převodu získaných bodů a účastí na akcích. Hodnosti se získávají postupně jako na vojně (dle dané tabulky). Každá hodnost musí být podložena účastí na jiné akci kroužku než je trénink.

Označení hodností je z pecek a stříbrných a zlatých hvězdiček. Zvýrazněné pecky na spodu funkčního štítku označují počet let v kroužku (nemají nic společného s hodností). Na začátku školního roku se dosažené hodnosti mažou a získávají znova. Tabulka hodností níže v odkazu:

 

- Hodnosti  -

 

 

TABULKA AKTUÁLNÍCH VÝSLEDKŮ

 

POŘ. ČLEN BODY
PŘED
9
1.10. 8.10. 15.10. 22.10. 29.10. BODY
DOSUD
DOSAŽENÁ
HODNOST

 
 
01

CALABRO
Dorian

00 - - - - - - kadet
02

HOLOVKA
Ondřej

00 - - - - - - kadet
03

OSIČKA
Patrik

00 - - - - - - kadet
04 VENENY
Petr
00 - - - - - - kadet
05 DUDA
Tobiáš
00 - - - - - - kadet
06 KUBÍČEK
Vít
00 - - - - - - kadet
07 FERENC
Daniel
00 - - - - - - kadet

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode