... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

PRAVIDLA BODOVÁNÍ ČLENŮ KROUŽKU.

 

Proč nějaký bodový systém?

Různý systém ohodnocení výkonu člověka provází od počátků věků lidstva. Rozlišovalo se pouze podle druhů skupin lidí a jejich účelu a zaměření. Systém ohodnocení může být samozřejmě dobrý nebo špatný, kdy záleží na době a okolnostem kdy je použit a kam opravdu cílí.

Vždy pouze záleží na tom co chce toto ohodnocení u dané skupiny pozdvihnout, ocenit a uznat. Důležité také je, aby tento systém ohodnocení byl stejně spravedlivý ke všem bez rozdílu a zohledňoval co nejvíce aspektů činnosti v dané skupině lidí. Aby byl pro jednotlivce této skupiny jednoduše srozumitelný a zároveň i motivaci v tom nejlepším smyslu chování i vlastní činností a pozdvihoval postupně jednotlivé vlastní výkony na vyšší úroveň a zároveň i celou skupinu.

 

Co chceme u nás bodovým systémem dosáhnout?

Cílem samozřejmě je dosáhnout u dětí co nejlepšího výsledku za celé bodovací období a zároveň dát i šanci se umístit dětem které přijdou do týmu v pozdější době, kdy systém již funguje nějakou dobu. Výsledek a výkon jsou však rozdílné věci, kdy obě chceme skloubit do sebe zároveň.

 A chceme tak děti naučit nejen pevně jít za svým cílem, ale dosáhnout cíle poctivě, za pomocí faiplay hry a vytvořit z dětí týmové hráče. Tedy hráče kteří se poctivě na hru připravují, znají pravidla hry, tvrdě trénují a ví kde je jejich místo v týmu, mají svůj tým rádi a jsou připraveni se ve hře i pro svůj tým obětovat. Chceme aby děti se svým týmem hru prožívali, dokázali společně komunikovat, rozhodovat se v pravý čas, vytvářet společnou strategii hry, vždy si vzájemně pomáhat, radit a vždy být připraveni i na porážku.

Bodový systém u nás tak zohledňuje aspekt chování každého člena, jeho poctivou docházku, výkon v týmu do kterého byl při tréninku zařazen, výsledek jeho úspěšných zásahů, aktivitu a pomoc trenérům, plnění základního kodexu člena týmu. Toto je základní přehled našeho bodovacího systému:

 

BODOVÁNÍ 2020 / 2021

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhne po několika letech změna v bodování našich členů kroužku. Každý člen obdrží svou členskou knížku do které si bude lepit při dodržení podmínek získané bodovací známky. Součástí bodování jsou i udělované hodnosti za nastřílené body do terče, kdy za určitý počet střel získá člen kroužku na své triko do funkčního znaku příslušnou hodnost.

 

PŘEDPOKLAD BODOVÁNÍ ČLENA KROUŽKU.

Bodovaný je pouze ten člen kroužku, který má řádně odevzdanou přihlášku, GDPR střediska a kroužku. Má vlastní schválený NERF blaster, své ochranné brýle, svou bodovací knížku člena a své vlastní tričko člena kroužku s funkčním znakem. Pokud některou z těchto věcí nemá člen kroužku v pořádku nemůže být zařazen do bodovacího systému kroužku.

 

BODOVACÍ KNÍŽKA A PRAVIDLA ZÍSKÁNÍ.

Bodovací knížka je soubor pravidel kroužku, propozic NERFligy, přehledu systému bodování a získávání hodností. V neposlední řadě pak kartiček k vlepování bodovacích známek. Jak člen kroužku získá tuto bodovací knížku?

 

1. Každý člen, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku včetně GDPR střediska i kroužku a má uhrazen účastnický poplatek na dané pololetí školního roku, obdrží od trenéra svou bodovací knížku. Tato bodovací knížka slouží danému členu minimálně po dobu celého školního roku.

 

2. Člen ihned po obdržení bodovací knížky bodován na každém pravidelném tréninku, soustředění, přátelském zápase a soutěži.

 

BODOVACÍ ZNÁMKY A PRAVIDLA ZÍSKÁNÍ.

Bodovací známka (dvoj-známka) je na samolepícím papíře ve tvaru čtverečku s názvem kroužku a velkou třímístnou číslicí (stejná na každém svém dílku). Bodovací známky se vlepují do příslušných kartiček bodovací knížky, postupně za sebou jak byli získány.Člen kroužku který takovouto bodovací známku získá si vlepí její jednotlivé dílky na příslušné místa (kolonky) k danému datu které si do této kolonky vlastnoručně zapíše.

Jeden díl bodovací známky slouží k pozdější kontrole člena kroužku a druhý díl bude později odstřižen a použit do osudí k losování o věcné ceny (včetně NERF blasteru). Každý člen má měsíc od vstupu do kroužku na pořízení vlastního doporučeného NERF blasteru a ochranných brýlí. Jak se získá bodovací známka?

 

1. Bodovací známku může každý člen získat na pravidelném tréninku, akci kroužku, soustředění, přátelském zápase nebo soutěži při splnění všech daných podmínek.

 

2. Aby člen získal bodovací známku, musí splnit tyto podmínky: musí se prokázat bodovací knížkou, musí mít své vlastní triko kroužku (pokud je na akci vyžadováno), musí mít svůj schválený NERF blastr a ochranné brýle (pokud je na akci vyžadováno), při tréninku se samostatně zapojí do sbírání nábojů, pískání a úklidu sportovních potřeb, není napomenut trenérem nebo instruktorem (pokud je napomenut, je na to upozorněn danou osobou).

 

3. Každý člen si získanou bodovací známku ihned nalepí do příslušné kolonky karty v bodovací knížce.

 

4. O bodovací známku může každý člen přijít i zpětně, pokud se nezúčastní tréninku, akce kroužku, soustředění, přátelského zápasu nebo soutěže a nebudou včas omluveni. V tomto případě se takováto známka proděraví děrovačem a ztrácí svou platnost. Omlouvat se je základní povinnost a slušnost každého člena kroužku.

 

HODNOSTI A PRAVIDLA ZÍSKÁNÍ.

Každý člen má měsíc od vstupu do kroužku na to, aby si pořídil své vlastní tričko kroužku a zaplatil svůj vlastní funkční štítek. Tento funkční štítek si přišije na rukáv svého trika. Následně do tohoto funkčního štítku bude získávat postupně jednotlivé hodnosti (v podobě cvočků a hvězdiček) na základě počtu platných zásahů do terče (branky). Pro každou hodnost je určen jiný počet dosažených tref. Jaké jsou pravidla získávání hodností:

 

1. Za každý určený počet tref do terče (branky) získá člen kroužku, který vlastní své vlastní triko a má našitý funkční štítek na správném místě svou danou hodnost (v podobě cvočků, hvězdiček a pistolek). Podmínkou předání dané hodnosti je mít toto triko kroužku na sobě.

 

2. Počet získaných tref si daný člen kroužku zapisuje do své bodovací knížky, kde se jí prokazuje k získání dané hodnosti na své triko kroužku. Trefy které jsou uznány trenérem, rozhodčím a instruktorem lze získat na tréninku (v průběhu tréninkových zápasů a rozstřelů), na soustředěních (v rámci zápasů a rozstřelů), v přátelských utkání a soutěžích (v rámci zápasů a rozstřelů).

 

odkaz: přehled hodností :odkaz

 

LOSOVÁNÍ BODOVACÍCH ZNÁMEK.

Každý člen kroužku může své bodovací známky (vždy druhý díl B) použít k získání nějaké ceny při vyhlášení losování o ceny. Pravidelné losování proběhne nejméně jednou za školní rok v květnu 2021. Dále pak dvě až tři nepravidelné losování během školního roku o NERF blaster nebo jiné ceny). Přesné datum losování bude vždy vyhlášeno s předstihem 14 dnů. Losovat se bude v každém tréninkovém týmu zvlášť, kdy tohoto losování se mohou zůčastnit pouze členové daného tréninkového týmu. Jak losování bude probíhat:

 

1. Předem se vyhlásí datum losování s předstihem nejméně 14 dnů předem. Losovat se pak bude v dané datum na daném tréninku, kde bude nachystané losovací osudí (černý neprůhledný pytlík).

 

2. Každý člen kroužku, který vlastní bodovací známky se může daného losování osobně zůčastnit nebo pověřit za sebe některého jiného člena kroužku, daného tréninkového týmu aby jej zastoupil (předá mu minimálně 3 ústřižky B z bodovacích známek). Každý ústřižek musí být čitelně podepsán příjmením daným členem.

 

3. Je pouze na každém členu kroužku, kolik bodovacích známek B do osudí vloží (všechny musí být podepsané) při daném losování. Minimální počet vložených bodovacích známek musí být 3 kusy.

 

4. Losování provádí trenér s instruktorem. Instruktor sáhne do sáčku a vytáhne jednu bodovací známku. Tato bodovací známka se přiřadí k danému členu kroužku. Instruktor takto pokračuje dál, dokud některý člen kroužku nemá vylosované své tři bodovací známky. Člen kroužku s vylosovanými třemi bodovacími známkami si vybírá jednu z losovaných cen. Dál se pak pokračuje stejným způsobem, dokud nejsou všechny ceny vylosovány.

 

5. Člen kroužku se může a nemusí losování účastnit. Pokud se účastní a vloží více bodovacích známek, má vyšší šanci na vítězství. Každý člen podle počtu vložených bodovacích známek může vyhrát i více cen v jednom losování.

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode