... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

!!! NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ !!!

 

- JSME DRUZÍ NEJLEPŠÍ V REPUBLICE 2018  -

- JSME MISTŘI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2018 -

 

- info letáček 2018 / 2019 -

 

V letošním novém školním roce 2018/2019 v II. pololetí, budou pravidelné tréninky probíhat vždy v tělocvičně ZŠ a MŠ Školská, Karviná. Kroužek NERF X TEAM bude letos rozdělen pouze do dvou tréninkových týmů ALFA a BETA. V  tréninkovém týmu ALFA bude maximálně 12 členů a v tréninkovém týmu BETA bude maximálně 14 členů. V  tréninkovém týmu GAMA bude maximálně 12 členů. Tréninky vedou vždy dva trenéři a dva instruktoři. Trénink týmu ALFA je od 15:30 – 16:40 hodin, trénink týmu BETA je vždy od 17:30 – 18:40 hodin a trénink týmu GAMA je vždy od 16:30 – 17:40 hodin.

 

Členské činí na pololetí 700 Kč.

 

Zájemci  se vždy předem musí domluvit s trenéry zda je volné místo v daném týmu v uvedený čas. Pokud tak neučiní, může se stát že po příchodu na trénink zjistí že bohužel volné místo není! Není totiž v našich silách, se kvalitně věnovat více jak 12 dětem v 70 minutách tréninku v daném počtu dobrovolníků. Informovat se můžete vždy u trenérů zavoláním na  jejich kontaktní telefon, zasláním sms na kontaktní telefon, zasláním e-mailu na kontaktní adresu nebo online napsat zde na webu do " knihy - o všem". odkaz níže:

 

- kniha - o všem -

 

Kontakty na trenéry najdete opět na tomto webu ve sekci "kontakty", kdy odkaz je zde níže:

 

- kontakty na trenéry -

 

Na první (předem domluvený trénink) je nutné donést vyplněnou přihlášku, kterou si můžete vyplnit online na stránkách KSVČ Juventus, Karviná (u daného kroužku), nebo zde níže v odkazu,  vyplnit a vytisknout. Bez přihlášky řádně vyplněné ve všech daných políčkách - nebude dítě na prvý trénink přijato. Toto platí i pro bývalé členy z minulého roku! Odkaz níže:

 

- přihláška -

 

Doporučujeme zákonným zástupcům zájemců se nejprve seznámit, co vše tento zájmový kroužek obsahuje. Všechny podrobné informace naleznete na tomto webu v sekci "co by měli vědět rodiče", kdy odkaz je zde níže:

 

- co by měli vědět rodiče -

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode