... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

5. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

 

Členský příspěvek určuje středisko (zřizovatel kroužku) na jedno pololetí daného školního roku. V případě našeho sportovně – zájmového kroužku je členský příspěvek určen v 700 Kč / pololetí/člen. Členský příspěvek se hradí  vždy po prvním tréninku tak, aby byl na účet střediska připsán do 10 dne od prvního tréninku. Pokud členský příspěvek není takto uhrazen (omluvou jsou objektivní důvody ze strany zřizovatele) na účtu střediska ( a nebylo s hlavním trenérem - hlavním vedoucím kroužku domluveno jinak), není umožněna účast danému přihlášenému členu na dalším tréninku či akci a místo lze nabídnout jinému zájemci dle pořadí.

 

JAK TEDY HRADIT ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK.

Na kontaktní emailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce Vašeho dítěte přijde informační email s určeným variabilním symbolem (je unikátní pouze pro Vaše dítě) a pokyny k platbě členského příspěvku na dané pololetí školního roku. Tento variabilní symbol platí i pro platbu na druhé pololetí daného školního roku (uložte si proto daný email). Pokud tedy již víte že Vaše dítě bude i nadále pokračovat v pravidelné činnosti kroužku a přišel Vám tento informační email s daným variabilním symbolem, můžete danou částku uhradit jedním ze třech způsobů.

 

A. Platbou z Vašeho účtu. Nezapomeňte zadat daný variabilní symbol (hlavně správně kvůli případně dohledatelné platbě nebo reklamaci). Zadáte v příkazu, pouze číslo účtu střediska, symbol banky a daný variabilní symbol dítěte s uvedenou částkou 700 Kč/člen/pololetí. Převod a připsání trvá zpravidla v dnešní době nejrychleji - pár  hodin.

 

B. Platbou složenkou. Nezapomeňte zadat na složenku daný variabilní symbol dítěte (kvůli případně dohledatelné platbě nebo reklamaci). Zadáte na složence číslo účtu střediska, symbol banky a daný variabilní symbol dítěte s uvedenou částkou 700 Kč/člen/pololetí. Převod a připsání zpravidla trvá 3 dny.

 

C. Hotovostní platbou. Uhradit členský příspěvek lze i na recepci střediska u paní recepční (nejpozději 1 hodinu před uzavřením střediska), kdy však musíte znát variabilní symbol přidělený Vašemu dítěti v daném informačním emailu. Nebo přímo uhradit členský poplatek na ekonomickém oddělení daného střediska. Převod a připsání zpravidla trvá 48 hodin.


UPOZORNĚNÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ!

Žádný trenér, nepřebere platbu od Vás v hotovosti ani jinou formou,

neboť mu to zakazují interní předpisy střediska!

 

Pokud jste se tedy dostali až sem, zbývají pak již jen základní bod který je však důležitý a hodně podstatný. Informovanost a spolupráce trenérů s Vámi zákonnými zástupci (rodiči, opatrovníky). V odkazu zde níže zjistíte jak si to vlastně představujeme (odkaz zde níže):

 

- informovanost a spolupráce -

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode