... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

4. PRVNÍ TRÉNINK

 

Místo pro Vaše dítě máte potvrzené, máte určený čas a den prvního tréninku. Na první trénink tak musíte mít již vyplněnou přihlášku a GDPR  kroužku (buď jak je uvedeno online nebo osobně popřípadě vypsáním na místě). Pokud se na smluvený první trénink Vaše dítě nedostaví bez řádné vážné omluvy, je toto místo Vašeho dítěte stornováno a nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí. Omluva musí být provedena nejpozději daný den určeného prvního tréninku. Omlouváte se buď přímo hlavnímu trenérovi  telefonicky, sms zprávou, emailem nebo na webových stránkách kroužku v sekci „kniha o všem“ (odkaz zde níže):

 

- omluvenky

(uveďte vždy z čeho se omlouváte, koho omlouváte a zdůvodnění)

 

První trénink je zcela nezávazný na vyzkoušení. Může se pak stát že Vaše dítě trénink nebude bavit, nebo trenéři zjistí že tento typ kroužku není pro Vaše dítě vhodný (na základě daných kritérií a pravidel kroužku). Pokud po prvním tréninku tedy dítě již chodit nebude (z jakéhokoli důvodu) bude přihláška a GDPR kroužku stornována a místo se uvolní dalšímu zájemci.

 

V případě že se rozhodnete po prvním tréninku, že Vaše dítě bude činnost kroužku navštěvovat i nadále, bude nutné uhradit členský příspěvek na dané pololetí školního roku v částce 700 Kč/ pololetí/ člen kroužku. Členské musí být uhrazeno tak, aby bylo na účtu střediska připsáno nejpozději do 10 dnů od prvního tréninku (více o členském v odstavci „platba členského příspěvku“).

 

CO JE TŘEBA NA PRVNÍ TRÉNINK.

Na první trénink je třeba přijít včas v dobré kondici a příjemně naladěn (na srazu si Vaše dítě přebere trenér). Na první trénink je vhodné své dítě doprovodit a předat trenérovi a taktéž si jej vyzvednout (pro případ že by trenér chtěl ještě něco s Vámi probrat nebo doladit). Cokoli s rodiči řešíme až po tréninku!

Sebou si do batůžku Vaše dítě přibalí tenisky do tělocvičny s nešpinící podrážkou, sportovní oblečení (kraťasy nebo tepláky, tričko, mikinu) a 1 litrovou láhev s pitím. Pokud chce může si vzít i vlastní NERF blaster. V každém případě na první tréninky Vašemu dítěti doporučený NERF blaster a ochranné brýle zapůjčíme. Náboje jsou součástí tréninku a jsou pro všechny členy zajištěny v standartní velikosti. Předpokládáme že nejpozději do měsíce svému dítěti pořídíte doporučený NERF blaster a ochranné brýle, které tak budou pouze jeho.

 

PRŮBĚH PRAVIDELNÉHO TRÉNINKU.

1. Členové kroužku čekají nejdříve 5 minut před zahájením pravidelného tréninku na určeném místě před danou tělocvičnou. Zde si je převezme jejich trenér, který čeká dalších 5 minut na opozdilce a pak všechny odvede do šatny tělocvičny.

 

2. V šatně se členové kroužku převlečou do svých tréninkových věcí, vezmou si svůj batůžek, nerf blastr a ochranné brýle a odeberou se do tělocvičny. Zde pomáhají postavit  zábrany a terče na místo a pomůžou trenérovi s tréninkovým materiálem.

 

3. Na písknutí píšťalky trenéra, se všichni členové kroužku postaví před trenéra do řady vedle sebe tak, že první člen kroužku stojí před trenérem a ostatní vedle něj v řadě po pravé ruce. Následně provede trenér docházku,kontrolu věcí, rozdělí hráče do herních družstev a informuje o novinkách.

 

4. Po ukončení nástupu se začnou hrát jednotlivé zápasy dle předem stanoveného rozpisu. Členové kteří nehrají, nemají nabité blastry a buď pomáhají pískat zápas nebo sbírají vystřelené šipky (toto dělají automaticky).

 

5. Členové kteří na daný zápas mají zapůjčené blastry a ochranné brýle, tyto po skončení jejich zápasu vracejí na předem určené místo vždy vybité a v pořádku. Nenechávají je položené a opuštěné.

 

6. Po skončení všech zápasů, členové kroužku (daného tréninku) automaticky sbírají náboje z herní plochy do krabic a dle pokynů trenérů uklízí popřípadě i tréninkové věci na určené místo.

 

7. Následně po úklidu, trenér zapíská nástup, a všichni členové kroužku se postaví před trenéra do řady vedle sebe tak, že první člen kroužku stojí před trenérem a ostatní vedle něj v řadě po pravé ruce. Následně trenér provede vyhodnocení tréninku a rozdělení bodů, předání losovacích známek.

 

8. Trenér nebo instruktor odvede členy kroužku do šatny. Zde se členové převlečou do civilních věcí a posbírají si své osobní věci. Kdo smí odcházet samostatně odchází, ostatní členové čekají před vchodem společně s trenérem dokud si je nevyzvedne jejich zákonný zástupce.

 

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM A ČLENŮM KROUŽKU.

5 minut po zahájení tréninku, se již nikdo na trénink nedostane.

Nevolejte trenérům!

Trénují a nemohou se věnovat mobilnímu telefonu.

Buďte proto prosím, dochvilní.

 

Pokud jste se tedy rozhodli že Vaše dítě bude pokračovat v činnosti kroužku i nadále, je třeba tedy uhradit členský příspěvek na dané pololetí. Jak na to, zjistíte po kliknutí v níže uvedeném odkazu:

 

- členský příspěvek -

 

Pokud jste se tedy rozhodli že Vaše dítě bude pokračovat v činnosti kroužku i nadále, je třeba popřípadě časem pořídit vhodný herní blástr. Jak na to, zjistíte po kliknutí v níže uvedeném odkazu:

 

- doporučené NERF blástry -

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode