... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

2. JE VOLNÉ MÍSTO?

 

Náš sportovně - zájmový kroužek NERF X TEAM, je rozdělen do třech tréninkových skupin dle určené věkové kategorie. V každé tréninkové skupině je maximálně 15 dětí z důvodu kvality tréninku a určeného času 90 minut na daný trénink. Každá skupina má specifický trénink založen na věkové kategorii dětí a tudíž schopností v dané kategorii vše zvládnout jak fyzicky, tak i intelektuálně. Nepožadujte proto prosím po trenérech, aby Vaše dítě bylo zařazeno do jiné věkové skupiny než je mu určena (pokud bude mít trenér jistotu že to dítěti i skupině prospěje, sám navrhne přeřazení výše).

 

Volné místo.

Než vyplníte přihlášku a GDPR (střediska i kroužku), nejprve se informujte u hlavního trenéra (hlavní vedoucí kroužku), zda je v dané skupině volné místo. Informovat se můžete přímo telefonicky, sms dotazem nebo emailem. Pokud Vám emailem hlavní trenér (hlavní vedoucí kroužku) volné místo nepotvrdí, nemá smysl vyplňovat a podávat přihlášku. Dítě s přihláškou bez předběžného potvrzení volného místa bude odmítnuto. Nikdo jiný než hlavní trenér (hlavní vedoucí kroužku) Vám volné místo nepotvrdí. Kontakt na hlavního trenéra (hlavního vedoucího kroužku)zde níže:

 

hl. trenér (hl. vedoucí) kroužku

Zdeněk Uriček

tel: 733 439 519

email:  Ur.Zd@seznam.cz 

 

Přehled o volných místech.

Jak jsme už uvedly jsou tréninky rozděleny do skupin dle věkové kategorie dětí, tedy dle maximálního věku který dosáhli nebo dosáhnou v kalendářním roce 2020. Zde níže tedy najdete aktuální přehled jak to s volnými místy v jednotlivých tréninkových skupinách vypadá.

 

... MINI kategorie (7 – 9 let) věk dosáhnutý v roce 2020 ...

(trénink středa od 16:45 – 18:00 hodin)

ZŠ a MŠ Majakovského

- volné místo  2 volné místo –

 

... MLADŠÍ kategorie (10 – 12 let) věk dosáhnutý v roce 2020 ...

(úterý od 16:00 – 17:30 hodin)

ZŠ a MŠ Školská

- volné místo  0  volné místo -

 

 

... STARŠÍ kategorie (13 – 15 let) věk dosáhnutý v roce 2020 ...

(úterý od 17:45 – 19:30 hodin)

- volné místo  volné místa –

 

Pokud tedy volné míst je a domluvili jste se na potvrzení volného místa hlavním trenérem (hl. vedoucím kroužku), kdy potvrzení je zaslané na Vámi uvedenou emailovou adresu. Pak pokračujte na níže uvedený odkaz:

 

 

-přihláška

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode