... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

1. PRO KOHO JE A NENÍ KROUŽEK URČEN?

 

Zaujal Vás náš sportovně – zájmový kroužek NERF X TEAM, Karviná a chcete se dozvědět jak postupovat, aby jste popřípadě mohli přihlásit své dítě do tohoto kroužku? Pak tedy čtěte postupně tyto informace uvedené zde v tomto článku.

 

1. PRO KOHO JE A NENÍ KROUŽEK URČEN?

 

Každý kroužek, společenství nebo komunita má pro vstup svých členů na základě vlastního specifika náročnosti určité požadavky na své budoucí členy. Vzhledem že náš sportovně – zájmový kroužek funguje v tříčlenných týmech, mnohdy sami děti tak vyčlení toho, kdo daná kritéria nesplňuje. Nemůžeme nutit děti aby hráli v tříčlenném týmu s někým s kým nechtějí, kdo nesplňuje podmínky schopnosti komunikace, pohybu, strategie a podřízení se rozhodnutí většiny. Můžeme pouze korigovat rozhodnutí na základě daných pravidel kroužku a herních pravidel NERFLigy.

 

Proto než se rozhodnete pokusit se přihlásit do kroužku Vaše dítě, podívejte se na kritéria která tento typ zájmově – sportovního kroužku vyžaduje. Zvažte tedy zda Vaše dítě bude daný kroužek zvládat a nehrozí že vbrzku budeme muset společně řešit ukončení činnosti Vašeho dítěte na základě těchto nesplněných kritérii a pravidel kroužku.

 

1. Náš sportovně – zájmový kroužek je určen jak pro kluky, tak i pro holky ve věku od 7 – 15 let a jsou účastníky základní školní docházky bez zvláštního určení. Kroužek je pro děti které nevyžadují speciální pedagogickou práci nebo potřebují k své činnosti asistenta. Kroužek není vhodný ani pro tělesně nebo duševně hendikepované děti, děti které nejsou schopny samostatně zvládnout tréninkovou zátěž nebo pochopit pravidla a řídit se autoritami vedení kroužku.

 

2.  Náš kroužek je sportovně zaměřen a pracuje formou tříčlenných herních týmů. Tyto týmy spolu trénují, komunikují vzájemně mezi členy týmu a vytvářejí společnou taktiku. Tým se připravuje na soutěže, kde chce dosáhnout co nejlepšího výsledku. Děti chtějí soutěžit a vyhrávat. Je tedy jasné že děti přihlášené do tohoto kroužku zařazené do jednotlivých týmů, se budou účastnit soutěží a společně se zdokonalovat. Kroužek nefunguje pouze jako tréninkový doplněk bez účasti na soutěžích.

Nejsme typ zájmového kroužku, kam chodí děti pro pobavení a pouze na trénink ale zúčastňují se soutěží jako team. Trénink je pouze forma, kterou připravujeme děti na soutěže různého typu (NERFLIGA České republiky a Moravskoslezská NERFLIGA). Cílem sportovně – zájmového kroužku je naučit děti vzájemné spolupráci v teamu, vzájemné komunikaci a vytváření společné strategie s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku (né vždy to musí být vítězství), zlepšování svých dovedností a posouvat příčku svého teamu výše. Své dovednosti a zkušenosti pak děti zúročují v jednotlivých soutěží kterých se dle typu zúčastňují.

Každý přihlášený člen (jeho zákonný zástupce) je s automatickou účastí na soutěži srozuměn předem a pokud bez vážného důvodu odmítne se soutěže zúčastnit může být v následujícím pololetí jeho další působení v kroužku ze strany hlavního trenéra odmítnuto (je možnost dát přednost jinému zájemci, který chce s teamem spolupracovat a soutěží se účastnit). Právě proto se platí členské příspěvky vždy a jen na pololetí a na soutěžích je náš sportovně – zájmový kroužek postaven.

 

3. Kroužek je pro děti, které v dané činnosti podporují jejich zákonní zástupci (rodiče, opatrovníci) formou dohledu nad docházkou a přípravou věcí na tréninky, podporou a pomocí s účastí na soutěžích a soustředěních, sledování výsledků svých dětí a jejich povzbuzování a v neposlední řadě komunikaci s vedením kroužku.

 

Pokud tedy jste přesvědčeni že Vaše dítě vše pozitivně splňuje a je schopno se činnosti našeho sportovně – zájmového kroužku účastnit, pak pokračujte na níže uvedený odkaz:

 

je volné místo?

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode