... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

 

ROZDĚLENÍ TRÉNINKOVÝCH TEAMŮ V ROCE 2022

 

Vzhledem k nutnosti provézt změny v složení jednotlivých teamů v kroužku NERF X TEAM KARVINÁ na základě herních kategorií, vkládáme tedy seznam jak by měli chodit na jednotlivé tréninky děti v Novém roce 2022 (tedy od 3. ledna 2022).

 

KATEGORIE, VÝKONNOST A ZDOKONALOVÁNÍ SE.

 

Na soutěžích jsou dány tři kategorie - MINI (7 - 9 let), MLADŠÍ (10 - 12 let) a STARŠÍ (13 - 16 let). Každá kategorie je něčím specifická. V MINI kategorii ještě děti moc neumí taktizovat a hrají tak nějak dle instinktu, kdy se učí pravidlům a týmové hře. V MLADŠÍ kategorii, již děti začínají taktizovat a všímat si strategie hry, kdy většinou znají již pravidla hry perfektně a vytvářejí stálé herní družstva. Ve STARŠÍ kategorii pak jde povětšinou již o zkušené hráče, kteří vytvářejí ve svých týmech vlastní nacvičené strategie, vlastní dorozumívací signály a mají přehled o blastrech a jejich výhodách ve hře.

Pokud některé dítě vyšší kategorie hraje v nižší kategorii, má menší šanci se posunout výše (protože má navrch nad hráči nižší kategorie a nic jej netlačí být lepší) a zároveň vytvořit stálý herní tým ve své kategorii. Hráči v jeho kategorii, když je k nim zařazen na soutěž jej většinou berou jako doplňujícího nestálého hráče a tak nemá možnost tento hráč prokázat dlouhodobě své kvality. Nemluvě o zklamání pokud zjistí že jeho dosud výborné výsledky v nižší kategorii nestačí na průměrné výsledky v jeho vlastní kategorii.

Hráči, kteří se naopak dostanou do vyšší kategorie a patří do nižší kategorie mají naopak velkou výhodu. Zahrají si s hráči kteří již taktizují a připravují strategie dopředu a mohou se tak toho mnohem více naučit. Jsou pak příjemně překvapeni, když najednou zjistí že jejich výkon a strategie převyšuje hráče ve své nižší kategorie - a to je posun vpřed.

Vždy chceme aby naše děti kroužek, tréninky, soutěže a akce bavili. Zároveň však chceme aby se pomaly a plynule posouvali výše a byli spokojeni se svými výsledky a objevovali v sobě další možnosti. Už to, že nesedí doma před PC a jdou si zahrát a zaběhat je jejich pozitivum. Proto věřte že toto rozhodnutí pramení opravdu z čiré zkušenosti a je výhodou pro všechny zúčastněné strany.

 

SEZÓNA.

 

Děti hrají a dohrávají započatou sezónu na základě dosaženého věku v době zahájení sezóny. Tedy věku dosaženého v kalendářním roce 2021. Proto i když některé děti dosáhnou v roce 2022 10 let budou hrát za MINI, pokud dosáhnou 13 let budou hrát za MLADŠÍ. Každý hráč může být pro soutěž postaršen o 1 rok a tak být zařazen do vyšší kategorie (na základě dlouhodobějších dobrých výsledků). Zkušenost v starší kategorii je vždy ku prospěchu hráče do budoucna (o postaršení rozhoduje vždy team trenérů a instruktorů).

 

SLOŽENÍ  TRÉNINKOVÝCH TÝMU PRO ROK 2022.

 

MINI.

Trénink je vždy ve středu od 16:25 - 18:00 hodin, na ZŠ a MŠ Majakovského Karviná.

 

01. Gavlovský Adam, 02. Večerka Samuel, 03. Moldřik Patrik, 04. Lebeda Felix, 05. Žofčín Karel, 06. Kasza Vojtěch, 07. Pryszczová Joanna, 08. Vlk Šimon, 09. Zbořil Jakub, 10. Szkorupa Damián,11. Labaj Samuel, 12. Moravčinský Alexandr, 13. Owczarzy Robin

 

MLADŠÍ.

Trénink je vždy v úterý od 15:55 - 18:00 hodin, na ZŠ a MŠ Školská Karviná.

 

01. Král Tobiáš, 02. Vrána Daniel, 03. Martinčko Alex, 04. Kuchař Radek, 05 Sznapka Jakub, 06. Czafrango Vojtěch, 07. Humlíček Václav, 08. Kawulok Adam, 09. Majda David, 10. Galuszka Michael, 11. Šlapka david, 12. Šlapka Jakub, 13. Hula Jan

 

STARŠÍ a MLADŠÍ.

Trénink je vždy v uterý od 17:55 - 19:30 hodin, na ZŠ a MŠ Školská Karviná.

 

01. Pletnický Lukáš, 02. Medviď Michal, 03. Chrysostomidis Matyáš, 04. Nastulczyk Martin, 05. Slavič Jakub, 06. Labaj Adam, 07. Šotkovský Tobias, 08. Kovařík Tomáš, 09. Klopec Václav,

 

MLADŠÍ II - BOROVSKÉHO.

Trénink je vždy ve čtvrtek od 16:25 - 18:00 hodin, na ZŠ a MŠ Borovského, Karviná.

 

01. Swiatek Ondřej, 02. Swiatek Jonáš, 03. Wrubel Antonín, 04. Tamáš Martin, 05. Franek Max, 06. Klaput Matyáš, 07. Palát M?atyas, 08. Burysz Vojtěch, 09. Viktora Tobiáš, 10. Kubašík Jakub, 11. Trebl Daniel, 12. Šich Jan, 13. Koribadič Martin 


ZDENĚK URIČEK

tel: 733 439 519

email: Ur.Zd@seznam.cz

kniha: https://www.nerf-x-team-karvina.cz/info/

 

Tréneři 2022: Zdeněk Uriček, Zdeňka Grinvalská.

Instruktoři 2022: MINI - Tobiáš Firla, Tamara Szkorupová  MLADŠÍ a STARŠÍ - Jan Stuchlík. MLADŠÍ II. -  BOROVSKÉHO - Slavič Jakub

 

NABÍDKA!

Nabízíme volné místo na funkci trenéra pro rok 2022 osoby starší 18 ti let se zájmem o práci s dětmi a tento druh sportu a činnosti. Dále hledáme instruktora pro rok 2022. Podmínka je 15 let nejlépe z řad členů kroužku, nebo vážného zájemce o tento druh sportu a činnosti. Výjezdy a náklady spojené s přímou činností (nikoli plat) budou hrazeny. Informace poskytne hlavní trenér.

 

NÁBOR ČLENŮ 2021 / 2022

 

NEŽ PODÁTE PŘIHLÁŠKU,

INFORMUJTE SE NA VOLNÉ MÍSTO U HLAVNÍHO TRENÉRA!

 

ZDENĚK URIČEK

tel: 733 439 519, e-mail: Ur.Zd@seznam.cz

 

- leták nábor 2021 -

 

... VŠEM PŮVODNÍM I NOVÝM ČLENŮM ...

Než podáte online přihlášku na středisku, informujte se nejprve u hlavního trenéra zda je volné místo! Teprve až po potvrzení od tohoto hlavního trenéra, že je volné místo, si můžete podat přihlášku na středisku. Jiný způsob nebude akceptován! Pokud tak neučiníte, může se pak stát že dítě nepříjmeme a bude Vaše dítě zbytečně zklamané! Kroužky nejsou nafukovací a je omezen počet na jeden trénink (15 dětí).

- kontakt  hlavní trenér -

Zdeněk Uriček

tel: 733 439 519

email:   Ur.Zd@seznam.cz

 

... Doporučuji přednostní kontakt emailem, nebo přímo zde na stránkách v knize o všem (odkaz je zde níže, stačí kliknout a otevře se) ...

- kniha o všem -

 

Pokud se kterýkoli přihlášené dítě (ať už bývalé nebo nové) nedostaví na první trénink (výjimka je omluvení ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů), je ihned přihláška zrušena a místo uvolněno dalšímu zájemci v pořadí. První trénink  pro všechny zájemce je nezávazný (avšak s předem vyplněnou a podepsanou přihláškou)! Před druhým tréninkem musí mít již člen uhrazen účastnický poplatek (jinak nebude na trénink přijat a bude mu stornována přihláška a uvolní se místo pro  dalšího zájemce).

 

Rozdělení dětí na tréninky dle věkové kategorie.

Děti budou chodit na tréninky dle své herní věkové kategorie. Jde o to, aby byli natrénované herní stabilní tříčlenné týmy v dané kategorii pro soutěže NERFLigy ČR a MSK NERFLigy. Když některé dítě s jinou věkovou kategorií dáme do jiného týmu, zabereme tak místo jinému dítěti v dané kategorii a mladší dítě se v dané kategorii neuplatní a nedostane se do herního týmu. Tak to prostě je, tak po nás nechtějte změny a výjimky (víme o čem mluvíme). Taktéž dáme přednost dítěti které se chce zúčastnit soutěží, před dítětem které si chce jen zahrát na tréninku – hlavním cílem kroužku je soutěž (zúročit zkušenosti a prokázat zvyšující se úroveň přípravy)! Ujasněte si proto prosím předem zda se chcete soutěží účastnit a zda tedy má kroužek pro Vás smysl.

 

- aktualizace 06.03.2022 v 12:00 hod SeČ -

- počítá se minimální a maximální věk dosažený v kalendářním roce 2021 -

 

- volné místa v současnosti v kategorii MINI pro veřejnost -

1

... pro děti 7- 9 let ...

- volné místa v současnosti v kategorii MLADŠÍ pro veřejnost -

1

... pro děti 10 - 12 let ...

- volné místa v současnosti v kategorii MLADŠÍ - STARŠÍ pro veřejnost -

5

... pro děti 10 - 15 let ...

 

- volné místa v současnosti v kategorii MLADŠÍ II - BOROVSKÉHO pro veřejnost -

1

... pro děti 8 - 11 let ...

 

 

Rodiče (zákonný zástupce dítěte).

Požadujeme aby si po prvním tréninku vyzvedli své děti  rodiče  osobně (nebo alespoň jeden zákonný zástupce). Potřebujeme vypsat doplňující dokumentaci, osobně podepsat přihlášky a popřípadě se domluvit i osobně.

 

Přihláška.

Již na první trénink je třeba mít vyplněnou přihlášku a GDPR střediska. Pokud toto někdo nebude mít  a nevyplní celou dodatečně na tréninku včetně podpisu rodičů, bude přihlášení stornováno a uvolníme místo dalšímu zájemci. Tak to prostě funguje a nelze se domlouvat donesu příště.

 

Úhrada členského příspěvku.

U nových členů musí být uhrazen členský příspěvek nejpozději tak aby byl připsán na účet střediska před třetím tréninkem. U starších členů musí být členský příspěvek uhrazen tak, aby byl připsán nejpozději před druhým tréninkem na účet střediska. Platby jsou provedeny na základě zaslaného platebního příkazu s uvedeným variabilním symbolem (který je nutno dodržet, jinak nebude platba platná a bude vrácena zpět na Váš účet) na kontaktní email zákonného zástupce nezletilého člena uvedený v přihlášce do kroužku. Tento variabilní symbol platí vždy na obě pololetí školního roku (pokud jej starší členové již nemají, mohou si jej vyžádat zde níže v kontaktu):

 

ZDEŇKA GRINVALSKÁ

tel: 731 635 550

email: zdenka.grinvalska@juventus.cz

 

Potřeby na první a další tréninky.

Sportovní oblečení (tepláky, tričko kroužku *, mikina, tenisky do tělocvičny s nešpinící podrážkou), vlastní doporučený jasně označený NERF blastr a ochranné brýle **, 1 litrovou lahev s pitím, svačinku, knížku člena kroužku a funkční propisku ***.

Poznámka:

* tričko kroužku si později pořizuje každý člen na vlastní náklady

** NERF blastr a ochranné brýle na první měsíc zapujčíme vždy na tréninku

*** knížku člena, obdrží nováček vždy po uhrazení členského příspěvku zdarma

**** označení (funkční znak, odbornost) obdrží každý nový člen po předložení svého trika zdarma. Jinak je hodnota funkčního štítku i odbornosti  50,- Kč / kus.

 

 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode