... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

5.ÚHRADA ZÁPISNÉHO.

 

Platba zápisného se vždy platí na jedno pololetí daného školního roku.Platba se provádí vždy až teprve, po příchozí informaci o platebním příkazu na informační email zákonného zástupce přihlášeného dítěte, uvedený v přihlášce tohoto dítěte do kroužku. V tomto platebním příkazu jsou uvedeny všechny základní informace k platbě, včetně speciálního variabilního symbolu! Bez uvedení variabilního symbolu při platbě, nebude platba dohledatelná a uznána - berte to prosím v potaz.

 

Platební příkaz by měl dojít nejpozději do 3 pracovních dní od doručení přihlášky dítěte na středisko. Úhrada zápisného by měla být provedena nejpozději před druhým pravidelným tréninkem, tak aby byla připsána na účet střediska nejpozději 10 den od doručení platebního příkazu. Trenér nesmí a ani nepřevezme od zákonných zástupců přihlášeného člena úhradu zápisného, proto ho o to ani nežádejte. Úhradu zápisného lze provézt třemi způsoby:

 

A. PLATBA Z ÚČTU. Po obdržení platebního příkazu, stačí zadat v internetové bance potřebné údaje spolu s uvedeným variabilním symbolem a platba se objeví na účtu střediska do 24 hodin. Trenér následně provedenou platbu vidí do 2 hodin od provedení přípisu ekonomickým oddělením.

 

B. PLATBA SLOŽENKOU. Po obdržení platebního příkazu, vyzvednete složenku A na poště a vyplníte ji na základě zadaných údajů spolu s uvedením variabilního symbolu a odešlete. Platba se objeví na účtu střediska do 5 pracovních dnů. Trenér následně provedenou platbu vidí do 2 hodin od provedení přípisu ekonomickým oddělením.

 

C. PŘÍMÁ PLATBA NA STŘEDISKU. Po obdržení platebního příkazu nebo i bez něj, lze provézt přímou platbu na recepci střediska nebo přímo na ekonomickém oddělení. Platba se tak objeví na účtu střediska následující den po úhradě.Trenér následně provedenou platbu vidí do 2 hodin od provedení přípisu ekonomickým oddělením.

 

V případě že je problém s úhradou platby nebo přihlášením do systému přihlášek online. Obracejte se výhradně na zaměstnance střediska zde na níže uvedené kontakty:

 

- pedagogický pracovník - kroužky -

LENKA VČELKOVÁ

tel: +420 733 627 711

email: lenka.vcelkova@juventus.cz

 

- účetní, správce majetku -

PAVLÍNA GLETOVÁ

tel: 596 311 530

email: pavlina.gletova@juventus.cz

 

Platba správně provedena jak má být a teď tedy vzhůru k dalším informacím. Pro další informace klikněte zde níže na vložený další informační odkaz:

 

- základní vybavení stálého člena kroužku -

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode