... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

4. PRVNÍ TRÉNINK.

 

Každý účastník daného prvního tréninku (dle rozpisu kategorii), se dostaví na první trénink se svým zákonným zástupcem (kvůli podpisu přihlášky a GDPR kroužku). Pokud již zákonný zástupce dítěte, má tyto věci již podepsané a vyřízené nemusí člen tréninkové skupiny přijít v jeho doprovodu.

Každý účastník daného tréninku přijde na domluvený sraz o 5 minut dříve než začíná trénink (z důvodů převlečení se v šatně). První trénink je pouze informativní na vyzkoušení, jak pro daného zájemce z řad dětí tak pro trenéra - je tedy nezávazný (přihláška však odevzdaná musí být z důvodu pojištění).

Člen tréninkové skupiny se po tomto prvním tréninku může rozhodnout zda bude i nadále chodit či nikoli (totéž platí i pro trenéra, který může dané dítě odmítnout). Pokud se dítě (nebo i trenér) rozhodne že dále už chodit dítě nebude, toto v případě dítěte oznámí zákonný zástupce trenérovi, v případě trenéra toto oznámí trenér zákonnému zástupci dítěte. Přihláška včetně GDPR kroužku budou následně stornovány.

 

ÚČAST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ČLENA NA TRÉNINKU. Středisko má doporučení zákazu účasti zákonných zástupců na trénincích tréninkových skupin včetně prvního tréninku. Vzhledem však k prvnímu tréninku a k přihlédnutí k menším dětem se lze domluvit na účasti prvního tréninku zákonných zástupců daného dítěte. Upozorňuji že to však není automatické, ale daný zákonný zástupce doprovázející dítě se musí předem zeptat daného trenéra.

 

POTŘEBY NA PRVNÍ TRÉNINK. Každý nový člen tréninkové skupiny (nemluvíme o členech z předešlého školního roku), bude na první trénink vybaven následující osobní výbavou: tenisky do tělocvičny (nešpinící podrážkou), sportovním oblečením (kraťasy nebo tepláky, tričko, mikinu), 1 litrovou lahví s pitím (né kolové a energetické nápoje), drobnou svačinkou, popřípadě vlastním doporučeným NERF blastrem a ochrannými brýlemi (pokud má vlastní dioptrické nepotřebuje ochranné brýle).

Vlastní NERF blastr a ochranné brýle nejsou však na první trénink pro nové členy tréninkové skupiny třeba - vše mu na místě zapůjčíme z vlastních zdrojů. Náboje používáme pouze vlastní tréninkové a žádné jiné! Na prvním tréninku se pak s novým členem domluvíme jaký NERF blastr je vhodný včetně ochranných brýlí.

 

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ NA TRÉNINKU. Děti mají povoleny mít své mobilní telefony při sobě v batohu. Je však zakázáno je používat od začátku tréninku až do jeho skončení (pokud mimořádně nevolá zákonný zástupce dítěte - rodič). Ruší to průběh tréninku, trenéra i účastníky tréninkové skupiny. Důrazně žádáme aby jste o tomto své děti informovali. Pokud to někdo nebude dodržovat, budeme nuceni se s ním rozloučit.

Zároveň chci upozornit že v době tréninku nebude pravděpodobně možné se s námi trenéry spojit, protože trénujeme a jsme aktivně zapojeni do tréninku. Nemůžeme tedy sledovat mobilní telefon a aktivně komunikovat se zákonnými zástupci (to snad pochopí každý).

 

ODCHOD DĚTÍ Z TRÉNINKŮ. V přihlášce do kroužku, každý zákonný zástupce - rodič, zakroužkoval jak chce aby jeho dítě opouštělo po skončení tréninku daný prostor. Zda samostatně nebo v doprovodu.

Pokud uvedete že samostatně, bude vždy dítě puštěno samotné domů ihned po skončení tréninkové doby (a to až do doby pokud toto písemně nezměníte - nenahlásíte na středisku). Pokud uvedete že v doprovodu, bude dítě vždy po skončení tréninkové doby předáno do rukou zákonného zástupce - rodiče uvedeného v přihlášce do kroužku a nikomu jinému (pokud chcete provézt změnu, opět písemně na středisku). Změny nelze provádět ústně (lze akceptovat v mimořádném případě jednorázově sms zprávu na hlavního trenéra). Zpráva musí znít:

 

„Já (jméno a příjmení zákonného zástupce - rodiče), chci aby (jméno a příjmení dítěte) byl předán po skončení tréninku (nebo mohl odejít samostatně nebo naopak), uvedení data (daného tréninku), osobě (uvedení jména a příjmení osoby) a uvedení vztahu k dítěti (otec, děda, babička, přítel atd...). Toť vše.“

 

Pokud tedy tuto část máte za sebou a víte jak vše bude probíhat, kdy první trénink byl úspěšný. Pak postupte do dalšího levelu, kliknutím na zde níže uvedený informační odkaz:

 

- úhrada zápisného -

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode