... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

1.PRO KOHO JE KROUŽEK VHODNÝ A PRO KOHO NE.

 

Tak jako každé společenství, komunita má i náš sportovně - zájmový kroužek určité požadavky na své budoucí členy. Již název sportovně - zájmový, dá tušit že se jedná převážně o neustálý pohyb a sport který má svá pravidla! Vzhledem že náš sportovně kroužek funguje v tříčlenných týmech, sami děti tak vyčlení toho, kdo daná kritéria nesplňují (bohužel, ale je to přirozený výběr).

Nemůžeme a nechceme, nutit děti aby hráli v tříčlenném týmu s někým s kým nechtějí, kdo nesplňuje podmínky schopnosti komunikace, rychlosti pohybu, učit se strategie a podřídit se rozhodnutí velitele  nebo většiny týmu. Můžeme pouze korigovat rozhodnutí na základě daných pravidel kroužku a herních pravidel.

Proto než se rozhodnete do kroužku přihlásit Vaše dítě, podívejte se na kritéria která tento typ zájmově – sportovního kroužku vyžaduje. Zvažte tedy zda Vaše dítě bude daný kroužek zvládat a nehrozí že brzy, budeme muset společně řešit ukončení činnosti Vašeho dítěte na základě těchto nesplněných kritérii a pravidel kroužku.

 

1. Náš  kroužek je určen jak pro kluky, tak i pro holky ve věku od 6 – 15 let,  které jsou účastníky základní školní docházky bez zvláštního určení (tedy bez speciálního zdravotního omezení).

Kroužek je pro děti které nevyžadují speciální pedagogickou práci nebo nepotřebují k své činnosti přítomnost osobního asistenta, ani pro tělesně nebo duševně hendikepované děti. Kroužek není vhodný ani pro děti, které nejsou schopny samostatně zvládnout tréninkovou zátěž, pochopit pravidla hry a řídit se autoritami vedení kroužku.

 

2.  Náš kroužek je sportovně zaměřen a pracuje formou tříčlenných herních týmů. Tyto týmy spolu trénují, vzájemně komunikují mezi členy týmu, vytvářejí společnou taktiku a jsou pohybově zdatní. Tým se předně připravuje na soutěže, kde chce dosáhnout co nejlepšího výsledku. Děti chtějí soutěžit a vyhrávat, a proto je tedy jasné že se budou chtít účastnit soutěží.

Kroužek nefunguje pouze jako tréninkový a relaxační doplněk bez účasti na soutěžích. Nejsme tip zájmového kroužku, kam chodí děti pro pobavení a pouze na trénink a relaxaci (bavit se takto mohou doma s kamarády bez účasti na soutěžích).

Každý přihlášený člen a jeho zákonný zástupce - rodič, je s automatickou účastí na soutěži srozuměn předem a pokud bez vážného důvodu odmítne se soutěže zúčastnit, může být v následujícím pololetí jeho další působení v kroužku ze strany hlavního trenéra odmítnuto (je možnost dát přednost jinému zájemci, který chce s teamem spolupracovat a soutěží se účastnit). Protože se stane to, že jej děti nebudou chtít do svého tříčlenného týmu v trénincích.

 

3. Kroužek je pro děti, které v dané činnosti podporují jejich zákonní zástupci - rodiče, formou dohledu nad docházkou a přípravou věcí na tréninky a soutěže. Zákonní zástupci - rodiče, podporují a pomáhají v neposlední řadě vzájemnou komunikaci s vedením kroužku. Informace sdělujeme pomocí tohoto našeho webu nebo odkazem na něj.

 

Pokud tedy jste přesvědčeni že Vaše dítě vše pozitivně splňuje a je schopno se činnosti našeho sportovně – zájmového kroužku účastnit, pak pokračujte na níže uvedený odkaz:

 

- je aktuálně volné místo -

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode