... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

NÁBOR DO KROUŽKU PROBĚHNE OD 15. 8.2021

NEŽ PODÁTE PŘIHLÁŠKU,

INFORMUJTE SE NA VOLNÉ MÍSTO HLAVNÍHO TRENÉRA!

 

ČTĚTE DŘÍVE,

 NEŽ SE ROZHODNETE PRO NÁŠ KROUŽEK!

 
Je dobré si nejprve přečíst základní pravidlo tohoto sportovně - zájmového kroužku NERF X TEAM, Karviná. Předejdeme tak zbytečnému zklamání ze strany dětí a případných nedorozumění ze strany Vás rodičů. Píšeme to opravdu tak jak to je a nemáme důvod cokoli pak řešit jinak, protože takto náš kroužek funguje a takto i chceme aby fungoval. Je pouze na Vás rodičích a dětech zda to přijmete nebo pak odejdete a budete uraženi nebo zklamáni. Kroužek opravdu vždy nemusí a není pro každého. Proto Vás na to předem upozorňujeme!
 

JE NERF X TEAM PRO VÁS VHODNÝ ?!

 

Nejprve několik základních informací než později dojde ke zklamání.

Jde o zájmový kroužek v kterém je základem, pohyb -  rychlost - poslušnost - komunikace. Všechen program je zaměřen na pohyb a posilování vytrvalosti a výkonnosti v návaznosti na stmelení jednotlivých tříčlenných teamů a jejich vzájemné vnitřní komunikace.

  • Tím je předem dáno že tento zájmový kroužek není pro "lenochy", tedy nikoho komu se nechce vypotit trochu vody a který si myslí že výsledky se tak snadno dostaví jako při hře v počítači od stolu! Rychlost - rozhodnost a obratnost je základem každého našeho teamu, kdy k výsledku vede trénink a zdokonalování se v pohybu a výkonu!
  • Tento zájmový kroužek není vhodný ani pro  "samotáře", kteří se nedokáží naladit na společnou taktiku svého teamu a jednají pouze za sebe. Kdy komunikace mezi vrstevníky je jim cizí a chtějí pouze vlastní zájem! Jde o teamovou hru a výsledek je tak společný s přesně danými úkoly každého člena!
  • Tento zájmový kroužek není vhodný ani pro "hyperaktivní" jedince, kteří mají problém s autoritami a neumějí se podřídit příkazům a velení svých trénerů, instruktorů a velitelů svých teamů. Pracujeme pro teamy jako celek, jde o kolektivní hru a nemůžeme se věnovat pouze jednotlivým jedincům.
  • Trénink je pouze zákla pochopewní a naučení hry, taktiky a spolupráce v týmu. Všechny tyto naučené dovednosti chceme aby děti vyzkoušeli minimálně v jedné soutěži NERFLigy. Pokud se nechcete účastnit soutěží je kroužek pro Vás zcela zbytečný - protože budete vždy na konci a ostatrní děti v kroužku s Vámi nebudou chtít trénovat. Tak to bohužel je a ani trenér nemůže někoho nutit trénovat s někým s kým do soutěže stejně nepůjde.
  • Tento zájmový kroužek není vhodný ani pro "nepořádníky", kteří jsou nedochvilní, chodí nepravidelně a nedá se spolehnout na jejich účast na soutěžích či trénincích. Sehraný team se vždy musí umět spolehnout na své členy a jejich slovo musí vždy platit - kdy bez tréninku nejsou výsledky!

Vzhledem že budete muset vložit do tohoto zájmového kroužku jisté prostředky (členský příspěvek, vlastní náklady na svou zbraň a náboje a ostatní náklady na soutěže a akce), předpokládáme že chcete něco zažít a prožít, vyhrávat a mít pocit z dobře stráveného volného času (toto vše Vám chceme dopřát). Proto se zamyslete zda jste i Vy vhodným kandidátem na pozici člena některého z našich teamů! Toto není doporučení ale skutečnost!

 

!!! Pokud se někdo odmítne zůčastnit soutěže určené trenérem (bez uvedených vážných důvodů) bude mu činnost v kroužku k dalšímu pololetí ukončena !!! Protože kroužek je sportovního typu s návazností na trénink = soutěž !!!

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode