... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

ČTĚTE DŘÍVE,

 NEŽ SE ROZHODNETE PRO NÁŠ KROUŽEK!

 
Je dobré si nejprve přečíst základní pravidlo tohoto sportovně - zájmového kroužku NERF X TEAM, Karviná. Předejdeme tak zbytečnému zklamání ze strany dětí a případných nedorozumění ze strany Vás rodičů. Píšeme to opravdu tak jak to je a nemáme důvod cokoli pak řešit jinak, protože takto náš kroužek funguje a takto i chceme aby fungoval. Je pouze na Vás rodičích a dětech zda to přijmete nebo pak odejdete a budete uraženi nebo zklamáni. Kroužek opravdu vždy nemusí a není pro každého. Proto Vás na to předem upozorňujeme!
 

JE NERF X TEAM PRO VÁS VHODNÝ ?!

 

Nejprve několik základních informací než později dojde ke zklamání.

Jde o zájmový kroužek v kterém je základem, pohyb -  rychlost - poslušnost - komunikace. Všechen program je zaměřen na pohyb a posilování vytrvalosti a výkonnosti v návaznosti na stmelení jednotlivých tříčlenných teamů a jejich vzájemné vnitřní komunikace.

  • Tím je předem dáno že tento zájmový kroužek není pro "lenochy", tedy nikoho komu se nechce vypotit trochu vody a který si myslí že výsledky se tak snadno dostaví jako při hře v počítači od stolu! Rychlost - rozhodnost a obratnost je základem každého našeho teamu, kdy k výsledku vede trénink a zdokonalování se v pohybu a výkonu!
  • Tento zájmový kroužek není vhodný ani pro  "samotáře", kteří se nedokáží naladit na společnou taktiku svého teamu a jednají pouze za sebe. Kdy komunikace mezi vrstevníky je jim cizí a chtějí pouze vlastní zájem! Jde o teamovou hru a výsledek je tak společný s přesně danými úkoly každého člena!
  • Tento zájmový kroužek není vhodný ani pro "hyperaktivní" jedince, kteří mají problém s autoritami a neumějí se podřídit příkazům a velení svých trénerů, instruktorů a velitelů svých teamů. Pracujeme pro teamy jako celek, jde o kolektivní hru a nemůžeme se věnovat pouze jednotlivým jedincům.
  • Trénink je pouze zákla pochopewní a naučení hry, taktiky a spolupráce v týmu. Všechny tyto naučené dovednosti chceme aby děti vyzkoušeli minimálně v jedné soutěži NERFLigy. Pokud se nechcete účastnit soutěží je kroužek pro Vás zcela zbytečný - protože budete vždy na konci a ostatrní děti v kroužku s Vámi nebudou chtít trénovat. Tak to bohužel je a ani trenér nemůže někoho nutit trénovat s někým s kým do soutěže stejně nepůjde.
  • Tento zájmový kroužek není vhodný ani pro "nepořádníky", kteří jsou nedochvilní, chodí nepravidelně a nedá se spolehnout na jejich účast na soutěžích či trénincích. Sehraný team se vždy musí umět spolehnout na své členy a jejich slovo musí vždy platit - kdy bez tréninku nejsou výsledky!

Vzhledem že budete muset vložit do tohoto zájmového kroužku jisté prostředky (členský příspěvek, vlastní náklady na svou zbraň a náboje a ostatní náklady na soutěže a akce), předpokládáme že chcete něco zažít a prožít, vyhrávat a mít pocit z dobře stráveného volného času (toto vše Vám chceme dopřát). Proto se zamyslete zda jste i Vy vhodným kandidátem na pozici člena některého z našich teamů! Toto není doporučení ale skutečnost!

 

!!! Pokud se někdo odmítne zůčastnit soutěže určené trenérem (bez uvedených vážných důvodů) bude mu činnost v kroužku k dalšímu pololetí ukončena !!! Protože kroužek je sportovního typu s návazností na trénink = soutěž !!!

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode