... OSUD JE TO, CO SI SAMI PŘIPRAVÍME ...

MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA - I. KOLO KARVINÁ

 

CO JE TO MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA?

Moravskoslezská NERFLIGY je nižší nepostupová soutěž, která se koná v několika kolech v daném roce, na základě pevně stanovených pravidel a je určena pouze pro včas přihlášené organizace a kroužky v rámci Moravskoslezského kraje.

 

CO JE SMYSLEM MORAVSKOSLEZSKÉ NERFLIGY?

Jsou v kroužku vždy děti které nemají ihned ze začátku mnoho šancí se ve vyšší NERFLIZE ČR probojovat až do finálových kol, a tudíž nepoznají atmosféru turnajů proti jiným organizacím a střediskům. Proto jsme před lety přišly s touto formou nižší soutěže, kdy chceme zapojit předně všechny Ty děti které se v dané sezóně nedostali do vyšší soutěže. Chceme aby se mohli všechny  děti kroužku zapojit do této hry a pochopili že jako tým vždy přinášejí body své organizaci v soutěži které se zúčastní, tedy že každý hráč je důležitý.

 

JAK SE MORAVSKOSLEZSKÁ NERFLIGA VYHODNOCUJE?

Každé kolo pořádá jiná zúčastněná organizace, kdy každé kolo se vyhodnocuje v každé kategorii zvlášť. Vyhodnocuje se formou přidělením bodů, dané zúčastněné organizaci v každé kategorii, na základě umístění jednotlivých nasazených herních týmů touto organizací. Kdy je pevně stanoven výpočtový koeficient výhry a umístění. Součet bodů za všechny kola a kategorie, kterých se daná organizace zúčastnila, se na konci sezóny sečtou. V každé kategorii se vyhodnotí na základě tohoto nejvyššího součtu, umístění zúčastněných organizací, kdy organizace s nejvyšším bodovým ohodnocení se stane Mistr Moravskoslezské NERFLIGY pro danou sezónu a obdrží putovní pohár.

 

JAK SE SESTAVUJÍ HERNÍ TÝMY DO TÉTO LIGY.

Herní tříčlenné týmy sestavuje vždy kolektiv trenérů dané organizace. Tyto herní týmy mohou být v každém kole této Moravskoslezské NERFLIZE různě obměňované, aby se děti naučili hrát variabilně s kterýmkoliv členem naší organizace. Účast nominovaných hráčů na všech kolech, není povinnost, ale podle pravidel kroužku by se měli během roku zůčastnit alespoň jednoho turnaje. V opačném případě nemá smysl jejich další činnost v kroužku.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K TURNAJI

 

KDE A KDY SE TURNAJ USKUTEČNÍ?

Turnaj I. kola Moravskoslezské NERFLIGY se uskuteční v neděli 28. ledna 2024. Bude se hrát na třech kolbištích. Mini kategorie - velký sál SVČ Juventus, Karviná. Mladší kategorie - velká tělocvična ZŠ a MŠ Družba, Karviná. Starší kategorie - malá tělocvična ZŠ a MŠ Družba, Karviná.

 

NÁKLADY HRÁČE - PLATBA STARTOVNÉHO.

Startovné na jednoho hráče činí 150,- Kč (včetně hrajícího náhradníka). V ceně jsou zahrnuty pronájmy, energie, rozhodčí, materiál na soutěž, odměny umístěných týmů, diplomy a medaile, pitný režim.

Všem potvrzeným účastníkům bude zaslán na kontaktní email (uvedený v přihlášce člena kroužku), platební příkaz (nejpozději v týdnu 15. - 19.1.2024), s pokyny platby. Prosím o uhrazení co nejdříve.

 

NOMINOVANÍ HRÁČI.

Děti jsou vždy zařazeny do třech kategorii, kdy mohou být postaršení pro dané kolo do vyšší kategorie (získají více zkušeností). Každý herní tým se skládá ze čtyř hráčů, kdy všichni hráči se prostřídají stejně (jde o to aby byl popřípadě i náhradník pokud by došlo k mimořádné události a někdo by nemohl hrát). O zařazení pro dané kolo v dané kategorii, rozhoduje hlavní trenér.

 

MINI kategorie.

01. TRPAJZLÍCI: Betlach Martin, Kopel Michael, Lorenčík Jakub, Szkorupa Damián

02. TITÁNI - II.: Kiraly Viktor, Heczko ŠtěpánByrtus Jan

 

MLADŠÍ kategorie.

01. ZÁSAH:  Kasza Vojtěch, Kotula Vojtěch „A“, Vacek David,

02. ÚDER: Kempný Vojtěch, Beloš Vojtěch, Golkovský Samuel, Fikáček Petr

 

STARŠÍ kategorie.

01. KOALICE: Sznapka Jan, Gavlovský Adam, Krajčovič Filip, Wrobel Lukáš

02. HUMI - II.: Klopec Václav, Medviď Michal, Gábor Tomáš, Sznapka Jakub,

 

* zvýrazněné a zvětšené jméno nominovaného hráče, znamená jeho potvrzení o účasti

 

POTVRZENÍ NOMINOVANÝCH HRÁČŮ.

Prosím zákonné zástupce nominovaných hráčů o potvrzení jejich účasti, nejpozději do neděle 21. ledna 2024, do 20:00 hodin. Hráč který nebude potvrzen nebo nebude zrušena zákonným zástupcem písemně jeho účast do tohoto datumu a času, bude vyřazen ze soutěží až do konce školního roku. Každému nepotvrzenému nebo neodhlášenému členu, bude po tomto datu automaticky nenávratně odhlášen a na jeho místo nominovaný jiný hráč. Potvrzení nebo zrušení zašlete pouze písemně, a to sms zprávou, emailem nebo pište zde na webu do knihy o všem.

 

Zdeněk Uriček

tel: 733 439 519

email: Ur.Zd@seznam.cz

kniha o všem, zde: kniha

 

POTŘEBY HRÁČE NA TURNAJ.

Sportovní oblečeni (tepláky, tričko, mikinu, tenisky do tělocvičny s nešpinící podrážkou), 1,5 litrovou láhev s pitím, celodenní svačinku, doporučený a jasně označený vlastní NERF blastr a ochranné brýle, kopii průkazu pojištěnce.

 

SRAZ POTVRZENÝCH NOMINOVANÝCH HRÁČŮ NA TURNAJ.

Sraz všech hráčů bude ve velké tělocvičně ZŠ a MŠ Družba, Karviná (vchod přes hřiště naproti SVČ Juventus, Karviná p.o.). Sraz je zde mezi 09:00 - 09:30 hodinami, kde si Vás zde přebere určený trenér.

 

UKONČENÍ TURNAJE.

Turnaj bude ukončen podle toho kde daná kategorie hraje a zároveň i tamtéž vyhodnocen pro danou kategorii. Předpokládané ukončení bude v neděli 28. ledna 2024, okolo 14:00 hodin (o případné změně budeme telefonicky včas informovat zákonné zástupce hráčů na telefonní kontakt uvedený v přihlášce člena).

 

HARMONOGRAM TURNAJE.

09:30 - 10:00 ... prezence herních týmů (platby, rozdání čísel hráčům), zahájení, upřesnění pravidel hry

10:00 - 13:30 ... zápasy

13:30 - 14:00 ... kontrola výsledků zápasů, příprava vyhodnocení

14:00 - 14:30 ... vyhodnocení

 

OSTATNÍ INFORMACE.

Každé dítě obdrží 0,5 litrů nápoje v pet lahvi. Na středisku je dále automat, kde lze zakoupit popřípadě další vlastní pití a svačinku. Dále je 200 metrů od tělocvičny obchod a večerka.

Všichni včetně doprovodu nebo fandů, budou mít vlastní přezůvky do budovy. Hráči budou mít tenisky do tělocvičny s nešpinící podrážkou, vlastní označený schválený NERF blastr a ochranné brýle. Rozhodčí budou mít vlastní píšťalku.

 

ODMĚNY DĚTEM.

Všechny herní týmy umístěné ve své kategorii na 1. - 3. místě, budou odměněni medailí, diplomem a sladkou společnou cenou. Herní týmy na 4. místě, budou odměněny medailí a diplomem a sladkou drobnou odměnou. Herní týmy na ostatních místech budou odměněni diplomem.

 

PROSBA  O SPOLUPRÁCI.

Vážení rodiče, jde především o Vaše děti, o spolupráci s Vámi. Na tento turnaj potřebujeme obsadit 3 - 5 organizačních míst (časomíru, pomocného rozhodčího), bez nichž nemůžeme turnaj uskutečnit. Prosím tedy z Vaší strany o vstřícnost a o nabídku pomoci na tyto uvedené posty nejpozději do 7. ledna 2024, aby byl čas se domluvit na 1 až 2 trénincích s vysvětlením základních pravidel hry a co potřebujeme po těchto pomocných rozhodčích.

 

 

... na všechny se těší organizátoři ...

 

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode